Drank- en Horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen.

Er zijn 2 soorten vergunningen. Model A, voor horeca of slijterij en model B, voor onder andere sportclubs en verenigingen.

Kosten

 • de drank- en horecavergunning kost € 300,-
 • de wijziging drank- en horecavergunning kost € 113,-

Afhandeling

 • bij de aanvraag Model A (horeca of slijterij) krijgt u binnen 2 maanden bericht van ons
 • bij aanvraag Model B (sportclubs en verenigingen) krijgt u binnen 3 maanden bericht van ons

Aanvragen

U vraagt de vergunning aan met het formulier Model A of Model B. Als u meer dan 2 leidinggevenden opgeeft, gebruikt u hiervoor een eigen inlegvel.

Drank- en horecavergunning Model A (horeca of slijterij) (pdf, 110 kB)
Drank- en horecavergunning Model B (sportclubs en verenigingen) (pdf, 94 kB)
Melding/wijzigen leidinggevenden model A en B (pdf, 194 kB)
Aanvraag wijzigen drank- en horecavergiunning en/of toevoegen terras (pdf, 73 kB)
Vragenlijst BIBOB (pdf, 243 kB)
Bijlage BIBOB (pdf, 210 kB)

Schenken of verstrekken van sterke drank

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting die:

 • deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor het geven van onderwijs
 • deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of -instellingen, dan wel uitsluitend of in hoofdzaak bezocht wordt door personen jonger dan 18 jaar
 • deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of -instellingen

Deze regels gelden alleen voor inrichting die bezocht worden door jongeren onder de 18 jaar.

Bijeenkomsten bij para commerciële rechtspersonen
 • para commerciële rechtspersonen mogen geen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard
 • para commerciële rechtspersonen mogen geen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bijeenkomsten die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn
 • para commerciële rechtspersonen mogen geen bijeenkomsten als bedoeld onder het eerste en tweede lid openlijk aanprijzen
Vergunning nodig

U heeft een vergunning nodig als u (in uw horeca/bedrijf) alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. U heeft voor elke vestiging van uw bedrijf een aparte vergunning nodig. Bij wijziging van de leidinggevende of lokaliteit op de afgegeven vergunning, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan. Ook als u een terras wilt toevoegen, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan. U heeft ook een vergunning nodig als vereniging of stichting, die zich richt op activiteiten van het soort:

 • recreatie
 • sportief
 • sociaal-cultureel
 • educatief
 • levensbeschouwing of godsdienst

Aanvraag wijzigen drank- en horecavergunning en/of toevoegen terras (pdf, 73 kB)

Aanvragen

Voor het indienen van de aanvraag voor een vergunning maakt u een afspraak met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85. Adres: Regiokantoor, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ  Dordrecht. Neem de ingevulde formulieren mee! Voor het wijzigen van de vergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Eisen

Voor het aanvragen van een vergunning gelden de volgende eisen:

 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden
 • leidinggevenden hebben geen strafverleden en zijn niet van slecht levensgedrag
 • alle leidinggevenden hebben het diploma Sociale hygiëne

Het pand waarin u zich vestigt voldoet aan de inrichtingseisen:

 • hoogte (min. 2,40 meter)
 • oppervlakte (min. 35 m2)
 • ventilatie  (3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte)
 • toiletten (2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden)

De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet.

Meenemen

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB met bijlage (voor vergunning model A)
 • per leidinggevende een bijlage Model A of Model B
 • bij vergunning Model B: een kopie van het bestuursreglement (huisregels). In het reglement leest u de bepalingen over verantwoordt verstrekken van alcoholhoudende drank.
 • voor vergunning Model A: de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van de leidinggevende(n)
 • een schriftelijk verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Uit deze verklaring blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen het vestigen van een horeca inrichting of u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat
Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Maak dan een terugbelafspraak. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op.