Circus, aanvragen speelvergunning

Per jaar geeft de gemeente maximaal aan 2 circussen een speelvergunning af. Zij mogen 1x in het voorjaar of 1x in het najaar voorstellingen geven.

Kosten

De vergunning kost € 127,-. Ook betaalt u precariobelasting over het aantal m² gemeentegrond dat uw circus inneemt.

Afhandeling

in januari wordt er bepaald welk circus de vergunning krijgt. Over de gunning krijgt u een brief van ons.

Aanvragen speelvergunning

U stuurt voor 1 december voorafgaand aan het jaar van de voorstelling een brief naar de gemeente. In uw brief geeft u aan welke voorstellingen uw circus geeft en voor welke periode in het voor- of het najaar.

Uw brief stuurt u naar:

Stadsmarkten
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De gemeente verleent de speelvergunning voor maximaal 2 weken, inclusief de op- en afbouw. U regelt zelf de stroom- en watervoorzieningen die u voor het circus nodig heeft.

Precariobelasting

U betaalt naast de kosten voor de vergunning ook precariobelasting over het aantal m² gemeentegrond dat u inneemt. Hoeveel u hiervoor precies betaalt is afhankelijk van de grootte van de standplaats én afhankelijk van de locatie. Wanneer u een vergunning krijgt, rekent de gemeente precies voor u uit hoeveel de totale kosten zijn.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met cluster Wijken. Zij zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 078 613 26 45.