Aanwezigheidsvergunning

Voor het exploiteren van kansspelautomaten of behendigheidsautomaten heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Kosten vergunning

 • voor 1 kansspelautomaat € 226,50
 • 2 of meer kansspelautomaten kosten € 90,50 + € 136,- per kansspelautomaat

Afhandeling

U krijgt binnen 3 weken bericht van ons.

Aanvragen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. 

Aanvraag aanwezigheidsvergunning

Algemene informatie

De gemeente verleent de vergunning voor 5 jaar. Kansspelautomaten mag u alleen plaatsen in hoogdrempelige horecaondernemingen en automatenhallen.

Hoogdrempelige horecaonderneming

Een horecaonderneming is hoogdrempelig als:

 • het café of restaurant een geldige Drank- en Horecavergunning heeft
 • er naast het café- en het restaurantbezoek geen andere activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een bowlingcentrum)
 • de onderneming alleen bezoekers boven de 18 jaar toelaat. Dit om gokverslaving onder jongeren te voorkomen

Extra voorwaarden:
De aanvrager van de vergunning voor een hoogdrempelige inrichting moet voldoen aan zedelijkheidseisen. Hiermee wil de gemeente de criminaliteit in de speelautomatenbranche tegengaan.

Laagdrempelige horecaonderneming

Laagdrempelige horecaondernemingen mogen alleen behendigheidsautomaten hebben. Hiervoor is geen vergunning nodig. Een horecabedrijf is laagdrempelig als:

 • naast het café- en het restaurantbezoek ook andere activiteiten plaatsvinden (sport, spel, cultuur)
 • een internetcafé meer dan drie computers heeft
 • een café meer dan 3 pooltafels en/of dartborden heeft
 • een café 1 avond per week een dansavond heeft

Samengestelde inrichting

Een samengestelde inrichting biedt hoog- en laagdrempelige activiteiten in verschillende zelfstandige ruimten. Bijvoorbeeld een restaurant met een afhaalcentrum of een bowlingcentrum met een café. Onder bepaalde voorwaarden staat de gemeente het toe om kansspelautomaten ook in samengestelde inrichtingen te plaatsen.

Meesturen

Bij de aanvraag Aanwezigheidsvergunning stuurt u een verklaring mee met daarin:

 • het aantal automaten
 • serienummer(s) en
 • de naam van de exploitant van de automaat
Per post regelen

Print het formulier aanvraag Aanwezigheidsvergunning (pdf, 290 kB) en stuur dit volledig ingevuld en met uw kopie identiteitsbewijs op naar:

Gemeente Dordrecht
De Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Meer informatie