Aanleggen, omgevingsvergunning nodig?

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u uw leefomgeving wilt veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen. Bijvoorbeeld voor:

  • het graven of het dempen van een sloot of waterloop
  • het aanleggen of veranderen van een (spoor)weg of een dijk

Soms heeft u ook een watervergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Waterschap.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning en/of watervergunning aan via het Omgevingsloket online.

Omgevingsloket online

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de aanlegkosten en de procedure.

Afhandeling

Bij een eenvoudige procedure krijgt u binnen 8 weken bericht van ons. Bij een uitgebreide procedure krijgt u binnen 6 maanden bericht van ons. De gemeente mag deze termijnen met 6 weken verlengen. U krijgt daarover een brief.

Omgevingsvergunning voor aanleggen

Wanneer u wilt aanleggen heeft u een omgevingsvergunning nodig als dat staat opgenomen in:

  • het bestemmingsplan
  • de beheersverordening
  • het exploitatieplan of
  • het voorbereidingsbesluit dat bepaalt

In het bestemmingsplan leest u meer informatie.

In uw aanvraag geeft u uitgebreide informatie over uw aanlegwerkzaamheden. Bij het invullen van uw aanvraag, leest u welke bijlage(n) u moet meesturen.

Watervergunning

Soms heeft u ook een watervergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Waterschap.

WSHD watervergunning

Weet wat er speelt in uw buurt
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.