Vergunningen

Als ondernemer kan het zijn dat u één of meerdere vergunningen nodig hebt voor uw bedrijf óf bedrijfsactiviteiten. In Dordrecht bestaan er verschillende vergunningen. Of er voor een bedrijf wel of niet een vergunning aangevraagd moet worden, kan afhangen van de branche en/of eventuele toekomstige plannen.

 • Digitale parkeervergunning

  Heeft u een auto en een bedrijf in de binnenstad? Vraag een digitale parkeervergunning aan.

 • Alcoholvergunning

  U heeft een alcoholvergunning nodig als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen.

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Vraag een exploitatievergunning inrichting of een terrasvergunning aan.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Via het Omgevingsloket online kunt u meerdere activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen in één keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

 • Aanleggen, een omgevingsvergunning nodig?

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u uw leefomgeving wilt veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

 • Feest in een horecagelegenheid

  Per kalenderjaar mag u per inrichting vier festiviteiten (feesten) houden waarbij u meer geluid maakt dan toegestaan.

 • Reclame plaatsen

  U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig wanneer u (bouwkundige) voorzieningen moet verrichten bij het aanbrengen van reclame.

 • Splitsing in appartementsrechten

  U heeft een splitsingsvergunning nodig wanneer u woningen verkoopt van een woongebouw dat u in bezit heeft. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  U heeft een onttrekkingsvergunning nodig wanneer u een als woning bekend pand geheel of gedeeltelijk aan de woonruimtevoorraad wilt onttrekken.

 • Woning voor andere doeleinden gebruiken

  U heeft één of meerdere vergunningen nodig als u uw woning (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden wilt gebruikt.

 • Steigers en containers plaatsen

  Wilt u een steiger, container, bouwkeet of dergelijke plaatsen in de openbare ruimte? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Monumenten

  Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Kennisgeving betaald voetbal

  Bij voetbalwedstrijden in het betaald voetbal stelt de organisator de gemeente schriftelijk in kennis.

 • Bingo organiseren

  Wilt u als vereniging een klein kansspel (zoals bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente.

 • Collectevergunning

  Wilt u geld inzamelen voor een goed doel of een intekenlijst aanbieden? Vraag dan een collectevergunning aan.

 • Exploitatievergunning automatenhal

  Als u een automatenhal wilt beginnen heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Klein kansspel, vergunning

  U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel waarbij deelnemende personen prijzen of geld kunnen winnen.

 • Reclamemateriaal plaatsen of ophangen

  U mag als bedrijf of instelling binnen de gemeente Dordrecht reclame plaatsen.

 • Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf

  U heeft een exploitatievergunning nodig als u een seksinrichting (bordeel of escortbedrijf) wilt beginnen.

 • Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken

  U heeft een ontheffing nodig voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken buiten de horecagelegenheid of tijdens evenementen.

 • Exploitatie coffeeshop

  U heeft een vergunning en gedoogverklaring nodig voor het exploiteren van een coffeeshop of het verstrekken van softdrugs.

 • Aanwezigheidsvergunning

  Voor het exploiteren van kansspelautomaten of behendigheidsautomaten heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Ontheffing openings- en sluitingstijden (horeca)

  Voor horecagelegenheden gelden in Dordrecht vaste openings- en sluitingstijden.

 • Geluidshinder horeca-inrichting

  U doet melding wanneer u verwacht geluidshinder voor omwonenden en de omgeving te veroorzaken.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Als u een kabel of leiding in openbare grond wilt leggen, heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig.

 • Afsluiten van de openbare weg

  U heeft een vergunning nodig bij werkzaamheden of activiteiten aan de openbare weg waarbij de veiligheid van het passerende verkeer in gevaar komt.

 • Inritvergunning

  U heeft een vergunning nodig als u de weg als uitweg wilt gebruiken door een verlaging van het trottoir aan te brengen of de bestaande uitweg te veranderen.

 • Kapvergunning

  Als u een boom wilt kappen heeft u misschien een vergunning nodig. Dit controleert u via de vergunningscheck.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Soms heeft u toestemming nodig als u reclame wilt verspreiden.

 • Geluidshinder

  Als u geluid veroorzaakt waardoor omwonenden hinder ondervinden, heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

 • Leegstandvergunning

  U mag als eigenaar van een leegstaande woning, deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat of gesloopt gaat worden.

 • Uitstalling

  Wilt u de aandacht van een klant trekken met bijvoorbeeld een sandwichbord of een uitzoekbak? Dat mag zolang u zich aan de spelregels 'Nadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht' houdt.

 • Graffiti schoonmaakregeling

  Heeft u een pand in de binnenstad en heeft u last van graffiti, stickers en/of aanplakbiljetten? Dan kunt u een schoonmaakregeling aanvragen. U sluit de schoonmaakregeling af voor minimaal drie jaar.

 • Straatartiesten

  U heeft een ontheffing nodig als u live op straat muziek wilt spelen. Optreden als bijvoorbeeld straatartiest, fotograaf, filmer, gids of tekenaar mag zonder ontheffing.