Tegengaan van eenzaamheid

De regeling voor deze subsidie is sinds 1 januari 2020 verlopen.