Tegengaan van eenzaamheid

De gemeente verleent subsidie voor het tegengaan van eenzaamheid. Inwoners met een initiatief, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de stad mogen in 2019 een aanvraag daarvoor indienen.

Maximaal bedrag aan subsidie

De gemeente verstrekt subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de bestrijding van de eenzaamheid. U ontvangt maximaal 60% van de kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw initiatief. 
Voor deze subsidie geldt een maximum bedrag. Als de gemeente dit bedrag bereikt heeft, verstrekt zij geen subsidie meer.       

Aanvragen

U vraagt de subsidie uiterlijk 2 weken voor de activiteit aan. Het doel van uw initiatief moet onder andere zijn:

  • het tegengaan van eenzaamheid onder inwoners
  • gericht op gezamelijk dingen doen
  • aansluiten bij de interesse en kwaliteit van inwoners
  • de duurzame sociale verbinding onder inwoners

Aanvraag subsidie tegengaan van eenzaamheid  u heeft DigiD of eHerkenning nodig

Bij eHerkenning heeft u keuze uit 5 betrouwbaarheidsniveau's (betrouwbaarheidsniveau's 1, 2, 2+, 3 en 4). Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan via e-mail contact op met het subsidiebureau of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Wetgeving