Voorschoolse voorzieningen

De gemeente ondersteunt basisscholen die speciale groepen inrichten (schakelklassen) met een speciaal doel: het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal. De gemeente ondersteunt ook peuteropvang of kinderdagverblijven in Dordrecht die samen met basisscholen Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) bieden. Met deze educatie wil de gemeente achterstand bij kinderen voorkomen.

In aanmerking komen

De gemeente verleent alleen subsidie aan peuteropvang en kinderdagverblijven die een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden. Met een VVE programma draagt de peuteropvang zorg voor een goede in- en doorstroom van peuters naar de basisschool. Met het leerprogramma stimuleert de leidster de ontwikkeling van kinderen op het gebied van:

  • taal
  • rekenen
  • motoriek en
  • sociale-emotionele ontwikkeling

Een basisschool kan subsidie voor een schakelklas aanvragen als zij een groep inricht van minimaal acht kinderen die door hun taalniveau en leerpotentie een jaar lang in dezelfde groep les krijgen. Extra nadruk bij deze groep moet dan liggen op het eigen maken van de Nederlandse taal. Openbare basisschool Mondriaan heeft een internationale schakelklas (ISK). Zij vangt kinderen op van 6 tot 13 jaar die nog maar kort in Nederland zijn.

Aanvragen

De stukken die u met uw aanvraag meestuurt, leest u in de Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie, ISK en Schakelklassen Dordrecht 2018

Digitale aanvraag subsidie voorschoolse voorzieningen (VVE) 

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

Digitaal formulier verantwoording subsidie  Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan via e-mail contact op met het subsidiebureau of bel ons via telefoonnummer 14 078.