Maatschappelijke ondersteuning

Elke 2 jaar wil de gemeente zich extra inzetten op onderwerpen rond Maatschappelijke Ondersteuning. De activiteiten waarvoor zij subsidie geeft, moeten daarbij passen. Voor 2017 en 2018 zijn dit de volgende onderwerpen:

 • aanmoedingen van financiële redzaamheid
 • voorkomen van eenzaamheid

Deze onderwerpen gelden op dit moment ook voor 2019. De gemeente werkt aan een nieuw WMO-beleidsplan. Dit plan zal rond mei 2019 klaar zijn.

Kwetsbare inwoners moeten mee kunnen blijven doen in de samenleving. Om hen daarbij te helpen, geeft de gemeente subsidies aan maatschappelijke organisaties.

In aanmerking komen

Uw maatschappelijke organisatie moet activiteiten uitvoeren om kwetsbare groepen in de samenleving te steunen. Deze activiteiten geven extra steun aan inwoners om goed voor zichzelf te blijven zorgen.

Aanvragen

De aanvragen moeten aansluiten bij:

Uw aanvraag beoordelen wij op de volgende punten:

 • u werkt zoveel mogelijk samen met lokale organisaties en u stemt uw activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af
 • u werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers
 • u gaat uit van de eigen rol van de deelnemers
 • u werkt vernieuwend waarbij de wens van de deelnemer centraal staat
 • uw activiteiten passen bij de gemeentelijke onderwerpen:
  • financiële redzaamheid
  • voorkomen van eenzaamheid

Digitale aanvraag subsidie maatschappelijke ondersteuning      

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Voorwaarden
 • de activiteiten hebben een hoge kwaliteit
 • uw aanvragen sluiten aan bij het WMO beleidsplan 2015 - 2018
Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • het resultaat van uw klanttevredenheidsonderzoek. Heeft u dit nog niet? Dan geeft u aan wanneer u het klanttevredenheidsonderzoek houdt
 • uw certificering
 • uw verantwoording aan uw gebruikers en uw partners
Verantwoorden subsidie

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)

Digitaal formulier verantwoording subsidie

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan via e-mail contact op met het subsidiebureau of bel ons via telefoonnummer 14 078.