Subsidie Cultuur (Amateurkunst, Culturele initiatieven en Evenementen)

De gemeente stimuleert cultuur in de stad. Zij biedt de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen.

Amateurkunst

De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een presentatieactiviteit. U kunt maximaal één keer per kalenderjaar een amateurkunstaanvraag indienen. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 5.000,-- en hangt af van de beoordeling van de adviescommissie aan de hand van onderstaande criteria. 

Criteria aanvraag 

a. De activiteit draagt bij aan de culturele programmering in Dordrecht. 
 Wij letten daarbij op:
 - soort activiteit
 - doelgroep die u er mee bereikt 
 - uitstraling van de activiteit
 - spreiding van de activiteit in tijd en plaats
b. de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
c. u toont aan waarom u subsidie nodig heeft om uw activiteit te realiseren. Wij wegen de hoogte van het toe te kennen bedrag af aan: 
- de verhouding tussen de gevraagde bijdrage
 - de eigen inzet en 
 - de toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners 
d. u vraagt entreegeld voor het bezoeken van de activiteit. Dit geldt niet voor een activiteit in Beeldende Kunst (waaronder fotografie)

Aanvragen

 • organiseert u een presentatie amateurkunst vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
 • organiseert u een presentatie van amateurkunst  na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag stuurt u een activiteitenplan en een gedetailleerde, sluitende begroting mee. Voor de begroting hebben wij een invulbestand beschikbaar in Excel. Via een e-mail naar het subsidiebureau vraagt u dit op. U mag ook zelf een begroting maken, u leest in dit voorbeeld Begroting Amateurkunst pdf 450 kB wat u daarin opneemt. In uw activiteitenplan beschrijft u de volgende punten:

 1. datum en aard van de activiteit
 2. omschrijving van (de programmering van) de activiteit
 3. gemotiveerde inschatting van het aantal te verwachten bezoekers of deelnemers
 4. omschrijving van de manier waarop u over de activiteit communiceert

EHerkenning-logoAanvraagformulier subsidie amateurkunst  

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met DigiD of eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. Voor eHerkenning geldt vanaf 1 september 2022 betrouwbaarheidsniveau 3.

Lees meer informatie over eHerkenning

Heeft u vragen?

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Neem dan contact op met:
•    kernteam Jeugd, Onderwijs en Cultuur, u bereikt hen via telefoonnummer 14 078 
•    het subsidiebureau: vul daarvoor het contactformulier in 

Culturele Initiatieven

Een cultureel initiatief is een project of activiteit binnen de gemeente Dordrecht waarbij kunst en cultuur een centrale rol spelen. In het Cultureel Initiatief staan 1 of meerdere disciplines van de Dordtse cultuurtaart centraal. De Dordtse cultuurtaart bestaat uit de volgende onderdelen:

- Muziek
- Theater & Dans
- Beeldende Kunst en Vormgeving
- Erfgoed
- Letteren
- Cultuureducatie 
- Audiovisueel deel  

 Voor culturele initiatieven verstrekt de gemeente per aanvrager een bedrag van maximaal € 5.000,- 

Eisen aanvraag 

a. De activiteit draagt bij aan het culturele aanbod in Dordrecht. Wij letten daarbij op:
 - soort activiteit
 - doelgroep en uitstraling  
  - spreiding van de activiteit in tijd en plaats
  - wij moedigen hierbij activiteiten in de wijk aan
b. bij het uitvoeren van de activiteit werkt u samen met Dordtse partners tenzij u gemotiveerd aantoont dat dit niet mogelijk is
c. artistieke kwaliteit 
d. de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
e. u heeft een culturele binding met Dordrecht
f. u toont aan waarom u subsidie nodig heeft om uw initiatief te realiseren. Wij wegen de hoogte van het toe te kennen bedrag af aan: 
 - de verhouding tussen de gevraagde bijdrage
 - de eigen inzet en
 - de toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners 
g. uw activiteit is haalbaar en realiseerbaar ook voor uw meewerkende partners

Aanvragen

 • organiseert u een cultureel initiatief vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
 • organiseert u een cultureel initiatief na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag stuurt u een activiteitenplan en een gedetailleerde, sluitende begroting mee. Voor de begroting hebben wij een invulbestand beschikbaar in Excel. Via een e-mail naar het subsidiebureau vraagt u dit op. U mag ook zelf een begroting maken, u leest in dit voorbeeld Begroting culturele initiatieven pdf 450 kB wat u daarin opneemt. In uw activiteitenplan beschrijft u de volgende punten:  

 1. datum en aard van het culturele initiatief
 2. omschrijving van het culturele initiatief  
 3. gemotiveerde inschatting van het aantal te verwachten bezoekers of deelnemers
 4. omschrijving van de manier waarop u over het culturele initiatief communiceert
 5. een gemotiveerde beschrijving hoe u voldoet aan de bovengenoemde punten

EHerkenning-logoDigiD-logo.comAanvraagformulier subsidie cultureel initiatief

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met DigiD of eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. Voor eHerkenning geldt vanaf 1 september 2022 betrouwbaarheidsniveau 3.

Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning

Snelloket

Een aanvraag waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen. De voorwaarde hierbij is dat dit geheel nieuw culturele initiatieven zijn. Wij verstrekken maximaal € 5.000,- per aanvraag die wij via het snelloket ontvangen. Klik het snelloket (onderaan de aanvraag) aan als u daarvan gebruik wilt maken.  

Heeft u vragen?

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Evenementen

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en verstrekt daarvoor subsidie. Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente verstrekt, hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Zij bekijken onder andere het aantal bezoekers en de bijdrage aan het imago van de stad. Een totaaloverzicht van die criteria leest u hieronder. 

Eisen aanvraag:

a. geschatte bezoekersaantallen
b. geschatte economische spin-off
c. hoe draagt het evenement bij aan het imago van de stad. Denk bijvoorbeeld aan:  
- de geschiedenis van Dordrecht en/of 
 - op water en/of op natuur (inclusief Hollandse Biesbosch) en/of 
 - op cultuur
d. hoe vernieuwend is het evenement in:
 - kwaliteit
 - groeiambitie
 - originaliteit
 - gebruik van nieuwe middelen
 - benutten van mogelijkheden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen
 - duurzaamheid en
 - hoe het evenement ene nieuwe doelgroep aanspreekt
e. bijdraagt aan het laatst bekendgemaakte gemeentelijk evenementenbeleid en bijdraagt aan een evenwichtig aanbod aan evenementen naar: 
 - soort 
 - doelgroepen
 - uitstraling en
 - spreiding naar tijd en plaats
f. hoe u met de realisatie van uw evenement samenwerkt met marktpartijen en de verschillende lokale organisaties en vrijwilligers
g. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de locatie voor mensen met een lichamelijke beperking
h. In het geval van een sportevenement: hoe het evenement bijdraagt aan de doelen van ons sportbeleid

Aanvragen

 • organiseert u een evenement vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
 • organiseert u een evenement na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag stuurt u een activiteitenplan en een gedetailleerde, sluitende begroting mee. Voor de begroting hebben wij een invulbestand beschikbaar in Excel. Via een e-mail naar het subsidiebureau vraagt u dit op. U mag ook zelf een begroting maken, u leest in dit voorbeeld pdf 459 kB wat u daarin opneemt. In uw activiteitenplan beschrijft u de volgende punten:  

 1. datum en aard van het evenement
 2. omschrijving van (de programmering van) het evenement
 3. gemotiveerde inschatting van het aantal te verwachten bezoekers of deelnemers
 4. omschrijving van de manier waarop u over het evenement communiceert
 5. een gemotiveerde beschrijving hoe u voldoet aan de bovengenoemde punten
 6. een verklaring dat u beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en ontheffingen voor de uitvoer van het evenement óf dat u deze heeft aangevraagd met de datum waarop u verwacht deze in uw bezit te hebben

EHerkenning-logoDigiD-logo.comAanvraagformulier subsidie evenementen

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met DigiD of eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. Voor eHerkenning geldt vanaf 1 september 2022 betrouwbaarheidsniveau 3.

Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning

Snelloket

Een aanvraag waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen. De voorwaarde hierbij is dat dit geheel nieuwe evenementen zijn. Wij verstrekken maximaal € 5.000,- per aanvraag die wij via het snelloket ontvangen. Klik het snelloket (onderaan de aanvraag) aan als u daarvan gebruik wilt maken.  

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

Als u meer dan € 20.000,- aan subsidie heeft ontvangen, moet u achteraf verantwoorden wat u hiermee heeft gedaan. De gemeente beoordeelt uw uitgave en stelt de subsidie daarna definitief vast. U vraagt vóór 1 mei van het jaar erop de definitieve vaststelling aan.

EHerkenning-logoDigiD-logo.comDigitaal formulier verantwoording subsidie   Voor eHerkenning geldt vanaf 1 september 2022 betrouwbaarheidsniveau 3.

Heeft u vragen?

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Stuur dan een e-mail naar team Cultuur of bel hen via telefoonnummer 14 078. Vanaf 1 september 2022 heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Subsidie algemeen

Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.