Subsidie Culturele Initiatieven

Een cultureel initiatief is een project of activiteit binnen de gemeente Dordrecht waarbij kunst en cultuur een centrale rol spelen. In het Cultureel Initiatief staan 1 of meerdere disciplines van de Dordtse cultuurtaart centraal. De Dordtse cultuurtaart bestaat uit de volgende onderdelen:

- Muziek
- Theater & Dans
- Beeldende Kunst en Vormgeving
- Erfgoed
- Letteren
- Cultuureducatie 
- Audiovisueel deel  

 Voor culturele initiatieven verstrekt de gemeente per aanvrager een bedrag van maximaal € 5.000,- 

Eisen aanvraag 

a. De activiteit draagt bij aan het culturele aanbod in Dordrecht. Wij letten daarbij op:
 - soort activiteit
 - doelgroep en uitstraling  
  - spreiding van de activiteit in tijd en plaats
  - wij moedigen hierbij activiteiten in de wijk aan
b. bij het uitvoeren van de activiteit werkt u samen met Dordtse partners tenzij u gemotiveerd aantoont dat dit niet mogelijk is
c. artistieke kwaliteit 
d. de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
e. u heeft een culturele binding met Dordrecht
f. u toont aan waarom u subsidie nodig heeft om uw initiatief te realiseren. Wij wegen de hoogte van het toe te kennen bedrag af aan: 
 - de verhouding tussen de gevraagde bijdrage
 - de eigen inzet en
 - de toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners 
g. uw activiteit is haalbaar en realiseerbaar ook voor uw meewerkende partners

Aanvragen
  • organiseert u een cultureel initiatief vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
  • organiseert u een cultureel initiatief na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord. 

EHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3. Lees meer informatie over eHerkenning

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met DigiD of eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Snelloket

Een aanvraag waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen. De voorwaarde hierbij is dat dit geheel nieuw culturele initiatieven zijn. Wij verstrekken maximaal € 5.000,- per aanvraag die wij via het snelloket ontvangen. Klik het snelloket (onderaan de aanvraag) aan als u daarvan gebruik wilt maken.  

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.