Subsidie Beschermd Wonen

Organisaties met een intentieovereenkomst Beschermd Wonen kunnen subsidie ontvangen. U zet hiermee activiteiten/maatregelen in voor het afschalen van bewoners binnen Beschermd Wonen. Denk aan een extra begeleider bij de overgang van aangeboden 24-uurs zorg naar een kleinschalige woonvorm. Bij deze kleinschalige woonvorm biedt u bewoners steun op afstand ('beschermd thuis').

In aanmerking komen

Alleen de volgende rechtspersonen met een intentieovereenkomst Beschermd Wonnen met de gemeente Dordrecht komen in aanmerking: 

 • rechtspersonen en samenwerkingsverbanden tussen rechtspersonen en
 • een deelovereenkomst Beschermd Wonen met de gemeente Dordrecht als centrumgemeente
Aanvragen

U kunt de aanvraag tot 1 juli 2020 indienen. U stuurt daarbij mee:

 • begroting met de kosten voor de activiteiten/maatregel 
 • activiteitenplan met:
  • visie; op transformatie Beschermd Wonen
  • activiteiten; wat zet u in om uw doel te behalen
  • duurzame integratie; hoe integreren uw activiteiten duurzaam in de werkwijze en processen
  • meten resultaten op de impact van bewoners; hoe meet u de tevredenheid van bewoners bij de overgang naar kleinschalige woonvormen
  • return on investment; een berekening van de terugverdientijd van de investering.
   Hebben uw activiteiten alleen een lokale uitrol? Stuur dan ook mee:
   de wijze waarop u samenwerkt met de sociale wijkteams en/of andere relevante partners​​​​​​
  • kopie van een recent bankafschrift waarop u de subsidie ontvangt
  • uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)

Aanvraagformulier

Let op: voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Subsidieplafond

De gemeente kent maximaal éénmalig een subsidie toe van € 75.000,-. Het totale subsidieplafond bedraagt € 450.000,-.

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van puntenberekening. Hoe hoger uw puntenaantal des te groter de kans op toekennen van de subsidie. De puntenberekening leest u in Artikel 9 van de Subsidieregeling Beschermd Wonen.  ( pdf 251 kB)

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.