Subsidie Amateurkunst

De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een presentatieactiviteit. U kunt maximaal 1x per kalenderjaar een amateurkunstaanvraag indienen. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 5.000,-- en hangt af van de beoordeling van de adviescommissie aan de hand van onderstaande criteria. 

Criteria aanvraag 

a. De activiteit draagt bij aan de culturele programmering in Dordrecht. 
 Wij letten daarbij op:
 - soort activiteit
 - doelgroep die u er mee bereikt 
 - uitstraling van de activiteit
 - spreiding van de activiteit in tijd en plaats
b. de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
c. u toont aan waarom u subsidie nodig heeft om uw activiteit te realiseren. Wij wegen de hoogte van het toe te kennen bedrag af aan: 
- de verhouding tussen de gevraagde bijdrage
 - de eigen inzet en 
 - de toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners 
d. u vraagt entreegeld voor het bezoeken van de activiteit. Dit geldt niet voor een activiteit in Beeldende Kunst (waaronder fotografie)

Aanvragen
  • organiseert u een presentatie amateurkunst vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
  • organiseert u een presentatie van amateurkunst  na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord. 

EHerkenning-logoVraag subsidie aan in het subsidieportal Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3. Lees meer informatie over eHerkenning

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.