Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Drechtsteden

De mogelijkheid voor aanvragen subsidie Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Drechtsteden is gesloten. U kunt geen subsidieaanvraag meer indienen.

Verantwoorden subsidie

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)

Digitaal formulier verantwoorden subsidie

Heeft u nog vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?
Neem dan via e-mail contact op met:

- de projectleider over inhoudelijke vragen

- het subsidiebureau over de gang van zaken

- of bel ons telefoonnummer 14 078

Wetgeving

Overige voorwaarden Subsidieregeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Dordrecht.

Subsidieregeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (pdf, 2483 kB)