Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Drechtsteden

De mogelijkheid voor aanvragen subsidie Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Drechtsteden is gesloten. U kunt geen subsidieaanvraag meer indienen.

Op schaal van de Drechtsteden wil de gemeente Dordrecht de kracht van lokale vernieuwende werkgeversinitiatieven faciliteren door deze aan te jagen, te delen en breder toepasbaar te maken. Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt steunt initiatieven die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en een betere werking van de arbeidsmarkt binnen en/of tussen sectoren.

Subsidieplafond

Het college stelt voor deze regeling maximaal € 80.000,- beschikbaar.

Heeft u nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met de projectleider via e-mail aan ljm.van.berkel@dordrecht.nl of telefoonnummer 078 7704832. Vragen over de gang van zaken stelt u via e-mail aan subsidiebureaumo@dordrecht.nl of telefoonnummer 078 770 4775.

Wetgeving

Overige voorwaarden Subsidieregeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Dordrecht:

Subsidieregeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (pdf, 2483 kB)