Sfeerverlichting in wijkwinkelcentra

De gemeente verleent subsidie voor sfeerverlichting in wijkwinkelcentra om deze aantrekkelijk te maken. Het gaat om verlichting van kerstbomen en andere op de december feestdagen gerichte lichtversiering. 

Voorwaarden
 • u vraagt subsidie aan voor sfeerverlichting en andere versieringen gericht op de december feestdagen
 • de subsidie geldt voor het tijdelijk aan laten brengen van de  verlichting:
  - op gevels van winkelpanden
  - in winkelstraten
  - over de weg om de straat te verfraaien
 • u vraagt subsidie aan namens een wijkwinkelcentrum dat buiten de binnenstad ligt
 • het wijkwinkelcentrum bestaat uit minimaal 3 winkels
 • minimaal 75% van winkeleigenaren dient de subsidieaanvraag mede in
 • u zorgt zelf voor de stroomvoorziening, aan te brengen door een deskundig bedrijf
 • inzet eigen uren en middelen van de wijkwinkelcentra zijn voor eigen rekening 
 • de voorzieningen mogen niet leiden tot gevaarlijke of onwenselijke situaties
 • voor de uitvoering geldt het werkproces van de sfeer- en boomverlichting
Aanvragen

U vraagt de subsidie uiterlijk op 31 augustus 2021 aan. Neem voor u uw aanvraag indient contact op met het Subsidiebureau. Dit kan per e-mail of via telefoonnummer 14 078. 

Digitaal formulier aanvraag eenmalige subsidie

Let op:  voor het invullen van het digitale formulier heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met DigiD of eHerkenning inloggen. Zorg ervoor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussendoor op.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • een beschrijving van de voorzieningen 
 • een begroting van de voorzieningen 
 • een kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen overmaken
 • een formulier met namen en handtekeningen van de andere winkeleigenaren van het wijkwinkelcentrum

Formulier Handtekeningen aanvraag sfeerverlichting wijkwinkelcentrum pdf 130 kB

Afhandeling aanvraag

Bij een volledig ingevulde aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht van ons. Als u subsidie krijgt, nemen wij contact met u op. 

Maximum bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de kosten waarvoor u subsidie krijgt tot maximaal € 4.000,-. Wij hebben voor deze subsidies in totaal € 40.000,-- beschikbaar. Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst tot het bedrag voor deze subsidies op is.

Verantwoorden subsidie

Subsidies tot € 20.000,- stellen wij direct vast, u hoeft deze niet te verantwoorden. Wel nemen we steekproeven en het kan dat u daarin valt. U krijgt van ons bericht als dat zo is. U moet dan alsnog uw subsidiebedrag verantwoorden.  

Vragen

Lees eerst de lijst met veel gestelde vragen (pdf, 241 kB) door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.