Pincode voor bedrijven, overheidsinstanties en instellingen

Wilt u een product of dienst aanvragen op naam van uw bedrijf, overheidsinstantie of instelling? Dan heeft u meestal een inlogcode en pincode voor bedrijven, overheidsinstanties of instellingen nodig. De pincode voor bedrijven, overheidsinstanties en instellingen kunt u vergelijken met het gebruik van DigiD voor inwoners. Met de pincode maakt u zich als bedrijf, overheidsinstantie of instelling bekend.

Kosten

Het aanvragen van de inlogcode en pincode is gratis.

Afhandeling

U ontvangt u binnen 7 werkdagen de inlogcode en pincode van ons.

Uit veiligheid sturen wij deze één dag na elkaar (apart) naar u op.

Aanvragen pincode

De persoon die beslissingen neemt binnen uw bedrijf, overheidsinstantie of instelling vraagt de pincode aan met het formulier Aanvraag pincode voor bedrijven, overheidsinstanties en instellingen (pdf, 128 kB). Meestal is dit de directeur of filiaalmanager. Deze geeft via de aanvraag toestemming aan de contactpersoon om de pincode te gebruiken. Wij hebben een origineel ondertekende aanvraag nodig. Om die reden kunt u de pincode niet online aanvragen.

Pincode doet het niet

Als uw pincode het niet (meer) doet, vult u het digitale formulier Problemen met pincode voor bedrijven en overheidsinstanties in. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op om het probleem te verhelpen.

Wijzigen pincode en contactpersoon

Geef de nieuwe contactpersoon door via Wijzigen pincode en contactpersoon. Om gebruik van de pincode door de voormalige contactpersoon te voorkomen, verandert u ook de pincode.

Pincode blokkeren

In geval van misbruik, verlies of diefstal van de code(s) blokkeert u uw pincode(s). Voor de producten die u al heeft aangevraagd, heeft de blokkering geen gevolgen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie vult u het webformulier Contact met Dordt Onderneemt in. Binnen 3 werkdagen krijgt u antwoord van Dordt Onderneemt.