Veelgestelde vragen maatregelen corona voor ondernemers

Op deze pagina staat een overzicht van de veelgestelde vragen van en voor Dordtse ondernemers.

Let op: de informatie en berichtgeving rond maatregelen voor corona volgen en veranderen snel. Vragen en antwoorden kunnen daarom per dag wijzigen. Wij proberen zo actueel mogelijk te blijven.

Vragen voor werkgevers

Hieronder vind u vragen die voor u als werkgever handig kunnen zijn.

 • Kan ik als werkgever mijn werknemers verbieden om naar risicovolle gebieden op reis of op vakantie te gaan?

  Nee, u kunt u werknemers niet verbieden om naar risicovolle gebieden met een oranje of rood reisadvies op reis of op vakantie te gaan. Als uw werknemer na terugkomst positief getest is op corona en niet thuis kan werken, hoeft u géén loon door te betalen. Dit komt voor rekening van de werknemer. U doet er wel verstandig aan uw werknemers hier van tevoren op te wijzen, zodat ze na een vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

 • Mag ik de temperatuur opmeten van mijn werknemers?

  Het RIVM raadt het preventief opnemen van temperatuur bij werknemers af. Het biedt schijnzekerheid, omdat in de meeste gevallen besmetting met corona niet naar voren komt. De relatie verhoging van de temperatuur en besmetting met het coronavirus is niet bewezen. Temperatuur aflezen zonder deze te verwerken of registreren mag wel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), als er verder niets met deze gegevens gebeurt.

 • Wat zijn de regels voor thuiswerken?

  Het advies is werk zoveel mogelijk thuis. Dit betekent dat uzelf en werknemers niet op het werk hoeven te zijn, als dit niet noodzakelijk is. Het blijft echter een advies. U moet hier als werkgever zelf verstandig mee omgaan. Houdt er rekening mee dat er binnen maximaal 30 personen per ruimte mogen zijn (buiten 40). Er moet tussen werkplekken 1,5 meter afstand zijn.

1,5 meter economie

Hieronder vindt u vragen over de 1,5 meter economie.

 • Wie zijn er verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar?

  Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. En tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter.

 • Wat is de waarde van een protocol binnen de officiële en/of geldende wet- en regelgeving?

  Een protocol is een hulpmiddel. Een goed protocol betekent niet dat deze leidend is. Als het protocol de officiële en/of geldende wet- en regelgeving tegenspreekt vanuit de Rijksoverheid of een noodverordening in jouw regio, houd dan altijd de officiële en/of geldende wet- en regelgeving aan.

  Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging die bij een sector hoort. De overheid kan brancheorganisaties adviseren bij het opstellen van de protocollen. Een vastgesteld protocol is géén vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van een protocol.

 • Wat is wel en niet toegestaan onder de huidige maatregelen?

  De overheid beslist of, wanneer en in welke mate bedrijven (weer) open kunnen (blijven) of meer bewegingsvrijheid krijgen. Dat gebeurt verantwoord en stap voor stap. De keuze hangt af van de ontwikkeling van het virus en de aanwezigheid van protocollen die een veilige overgang naar de 1,5 meter economie kunnen faciliteren.
  Daarnaast houdt de overheid ook de druk op de publieke ruimte in de gaten, bijvoorbeeld om drukke treinen te voorkomen. De overheid heeft brancheverenigingen opgeroepen om deze protocollen te maken. Elke 3 weken wordt besloten op basis van de input van experts of er maatregelen kunnen worden versoepeld. Hier vind je alle informatie over regelgeving en sluitingen.

 

TOGS/TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

 

Hieronder vind u vragen over de TOGS / TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) regeling.

 • Wat wordt verstaan onder vaste lasten in de TOGS/TVL?

  Vaste lasten zijn de periodieke kosten die nodig zijn om u bedrijf draaiende te houden. De kosten die u meerekent, moeten tot de vaste kosten van de onderneming behoren en herleidbaar zijn in de bedrijfsadministratie. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten voor de lesauto van een rijschoolhouder, de wagen van een foodtruckhouder en de (dienst)auto die u nodig hebt voor uw ambulante beroep. In de voorwaarde van de TOGS staat dat de ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten verwacht in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

 • Ik vind het lastig om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvraag zelf te doen. Kan ik hulp krijgen?

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat voor u klaar om vragen over de TOGS-regeling te beantwoorden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op werkdagen telefonisch en via live-chat bereikbaar van 08.30 uur tot 20.00 uur. In het weekend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 • Moet ik voor mijn TOGS/TVL aanvraag een zakelijk bankrekeningnummer hebben?

  Voor het aanvragen van de TOGS heb je een bankrekeningnummer van je onderneming nodig. Als je geen apart bankrekeningnummer hebt dan kun je ook je privérekeningnummer doorgeven waar je je zakelijke transacties mee doet. In het algemeen: een zakelijke rekening is handig, maar niet verplicht.

 • Moet ik belasting betalen over de subsidie die ik heb ontvangen uit het steunpakket van de overheid?

  Als je subsidie ontvangen hebt via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoef je over deze bedragen géén inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op je toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag. Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

 • Kom ik met mijn geregistreerde nevenactiviteit in aanmerking voor de tegemoetkoming in vaste lasten (TOGS/TVL regeling)?

  Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.
  Let op: u kunt nog maar een aanvraag doen tot en met 31 oktober 2020.

 • Kan een kleine ondernemer ook krediet aanvragen?

  Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is met ingang van 29 mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers (meestal banken). Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Hieronder vind u vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) regeling.

 • Wanneer moet ik mijn TOZO-lening gaan terugbetalen?

  De terugbetalingsverplichting voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal voor Tozo 1 en 2 start op 1 januari 2020. Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de terugbetalingsverplichting ook start op 1 januari 2021 als u vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijgt u een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 verstrekt na 1 januari 2021 dan start de terugbetalingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening. Meer hierover vind u op de website van Rijksoverheid.

 • Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de TOZO regeling?

  Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. U kunt uw aanvraag doen zodra de ministeriële regeling van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen, eventueel met terugwerkende kracht, tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente. Dit kan voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

 • Waar kan ik terecht als ik niet in aanmerking kom voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers?

  Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling. Voor deze ondernemers geldt, dat als zij geen inkomen hebben of onder de bijstandsnorm zitten, zij een beroep kunnen doen de normale bijstandsregeling, de Bbz. Deze kunt u aanvragen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

 • Krijg ik een BKR-registratie als ik een TOZO-krediet ontvang?

  Bedrijfskredieten van Tozo worden niet geregistreerd bij BKR. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit uitgezocht. Evenals bij Bbz gaat het hier om een zakelijk krediet. Dan is een BKR-registratie niet nodig.

 • Heeft de TOZO invloed op mijn verblijfsvergunning?

  Normaal gesproken mag u met een verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer geen bijstandsuitkering ontvangen. Gebruikt u de Tozo-regeling? Dan zult u uw verblijfsvergunning om die reden niet verliezen. U moet wel aan de IND laten weten dat u gebruik maakt van de Tozo. Hoe dit moet staat op de pagina Plichten van de vreemdeling. Kijk voor meer informatie over de Tozo op Ondernemersplein.nl of op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 

Overige vragen coronamaatregelen

Hieronder vind u overige vragen over de coronamaatregelen. Wilt u meer weten over horeca gerelateerde vragen? Bekijk dan onze vraag & antwoord horeca pagina.

 • Houd ik recht op zelfstandigenaftrek als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar?

  Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

 • Kan ik met mijn familiebedrijf ook een COL-aanvraag doen?

  Ook familiebedrijven die uit eigen vermogen zijn gefinancierd kunnen sinds eind april 2020 een COL-aanvraag doen. Voorwaarde is dat je geen kredietrelatie bij een bank hebt. Een aanvraag kan je indienen bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelde hier in het eerste steunpakket 100 miljoen euro voor beschikbaar en nog eens 200 miljoen in het tweede steunpakket. Lees hier meer over op de website van de KvK.

 • Mag ik als ondernemer minder huur gaan betalen omdat ik moet sluiten of omdat mijn omzet daalt?

  Als door overheidsregelingen de omzet daalt, zijn dat omstandigheden die in beginsel niet voor rekening van de verhuurder komen. De huur verlagen is dus niet aan de orde. Als u door financiële problemen de huur niet meer (helemaal) kunt betalen, meld dat dan schriftelijk bij de verhuurder. Ga in overleg met de verhuurder en probeer afspraken te maken over betalingen.

 • Mogen leveringsvoorwaarden van bedrijven zo maar worden aangepast?

  Eenzijdig wijzigen van voorwaarden mag niet. De algemene voorwaarden mogen wel tussentijds gewijzigd worden, maar niet zomaar. Het bedrijf moet u hier duidelijk over informeren. En de veranderingen mogen niet onredelijk zijn. Op het Ondernemersplein leest u hier meer over.