Flyer constructieve veiligheid Winterterrassen Dordrecht

WINTERTERRASSEN DORDRECHT

Constructieve veiligheid

Door de coronacrisis is de vraag ontstaan aan welke eisen winterterrassen dienen te voldoen. Deze bouwsels, zoals b.v. tenten, overkappingen, worden tijdelijk geplaatst en dienen te voldoen aan een specifiek veiligheidsniveau gerelateerd aan de tijdsduur van de aanvraag. Winterterrassen worden aangemerkt als tijdelijk bouwwerk.

Voor constructieve verantwoording van deze bouwsels dient de vergunninghouder aannemelijk te (laten) maken dat de constructieve veiligheid van op te richten of te plaatsen bouwsels gewaarborgd is. Door het Centraal Overleg Bouwconstructies (Cobc) is een richtlijn* voor evenementen opgesteld welke (met kleine aanpassingen) toepasbaar is voor de vraagstelling bij Winterterrassen. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van deze richtlijn. Algemeen geldt: De aanvrager is altijd verantwoordelijk voor de veilige plaatsing en het veilige gebruik van de bouwsels.

* Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning d.d. 01-11-2018. Gratis te downloaden op: http://www.vereniging-bwt.nl/centraal-overleg-bouwconstructies/documenten

Algemene in te dienen gegevens

Situatietekening (schaal min. 1:100), met daarop aangegeven:

 • Alle te plaatsen bouwsels (tenten, overkappingen, schermen etc.) in relatie tot het restaurant, bistro, horecagelegenheid, etc.;

 • Legenda, waarin de getekende objecten worden omschreven;

 • Noordpijl en schaalaanduiding.Geen constructieve eisen aan bouwsels (< 25 m2)

Voor de volgende onderdelen hoeft de constructieve veiligheid niet te worden aangetoond.
U bent altijd verantwoordelijk voor de veilige plaatsing en het veilige gebruik van de bouwsels.

 • (Zelfbouw) tenten, partytenten of overkappingen (tot ca. 25 m2);

 • Marktkraampjes;Eisen aan tenten en bouwsels (van 25 tot 50 m2)

Voorbeelden: grote(re) tenten, podiums, overkappingen, maatwerk constructies.
De volgende zaken dienen ingediend te worden.

 • Tenten- en bouwboek conform NEN 8020-41/NEN 13782 (of tentbeschrijving);

 • Verklaring tentveiligheid op basis van checklist NEN 8020-41;

 • Verklaring leverancier voor het bouwsel dat deze voldoet aan NEN-EN1990 ev., NEN-EN 1991-1-4, EN13814;

 • Constructie – bouwboeken van de constructie:

  • Aangehouden max. windbelasting vermelding op tekening;

  • Omschrijving van de samenstelling en belastbaarheid ondergrond;

  • Stabiliteit van de (tent)constructie;

  • Overzicht van de verankeringen en ballast.

 • Een beschrijving van de beheersmaatregelen, eventueel opgenomen in bijv. een veiligheidsplan of een ontruimingsplan.


N.B.: Constructieve tekeningen met daarop plattegrond(en), aanzichten en eventueel doorsneden en details van alle te plaatsen bouwsels, e.e.a. op een goed leesbare schaal. De tekeningen moeten een volledig en actueel beeld geven van de te maken constructies met eventueel een tekstuele toelichting. De maatvoering met de te gebruiken materialen en profielen moeten zijn aangegeven.Eisen aan tenten > 50 m2

Verklaring leverancier dat tent voldoet aan NEN 13782 / NEN-EN 1990/1991:

 • Tenten- en bouwboek conform NEN 8020-41/NEN 13782 (of tentbeschrijving);

 • Verklaring tentveiligheid op basis van checklist NEN 8020-41;

 • Aanwezigheid van constructietekeningen en berekeningen conform NEN 13782 opgesteld door onafhankelijk deskundig constructeur.Eisen aan podia > 50m2

Documenten NPR 8020-50/51 / NEN-EN 1990/1991:

 • Technisch constructiedossier (NPR 8020-51)Speciale samengestelde bouwsels / constructies anders dan hierboven opgegeven (> 50 m2)

Samengestelde bouwsels, b.v.: pontons, drijvende bouwsels, in het water geplaatste bouwsels kunnen worden opgevraagd om aan te tonen dat deze voldoen aan een specifiek veiligheidsniveau volgens de richtlijn van het Centraal Overleg Bouwconstructies (Cobc), zie inleiding.


Vergunningsvoorwaarden
Afhankelijk van de aanvraag worden aanvullend vergunningsvoorwaarden opgesteld.