Horeca en de coronamaatregelen

De belangrijkste informatie voor horecaondernemers.

Op deze pagina vindt u informatie over de maatregelen van de Rijksoverheid en de lokale maatregelen voor horecaondernemers.

Welke maatregelen gelden voor horecaondernemers?

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 19 december de horeca gesloten moet zijn. Bestellen en afhalen is wel mogelijk. Ook heeft het kabinet de landelijke maatregelen verder aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kabinet heeft landelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Andere links op de website van de Rijksoverheid:

Steunmaatregelen voor horecaondernemers in Dordrecht

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om horecaondernemers te steunen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het herstel van de Dordtse horecasector en daarmee een aantrekkelijke en levendige stad. Hieronder kunt u lezen welke maatregelen dit zijn en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

 1. Financiële ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen

  Dordrecht heeft zo'n 300 duizend euro beschikbaar voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen. Dit geld komt van het ministerie van justitie en veiligheid. De gemeente heeft na contact met de diverse sectoren besloten voor een financiële tegemoetkoming.

  Vergoeding

  Voor vergoeding komen die kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die verplicht zijn om op coronatoegangsbewijzen te controleren. Te denken valt aan de inzet van hosts of de inzet van beveiligers.

  Aanvraag indienen

  U kunt een aanvraag indienen voor de kosten die gemaakt zijn in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Dit kan tot uiterlijk 31 januari 2022.

  Meer informatie en het digitale aanvraagformulier kunt u vinden op onze website onder het kopje "Controleplicht Coronatoegangsbewijzen".

 2. Tijdelijke uitbreiding terrassen

  Terrassen - toegestaan vanaf 28 april 2021

  Vanaf 28 april 2021 om 12.00 uur is het weer toegestaan om uw reguliere terras te gebruiken. Om ondernemers de mogelijkheid te bieden hun gasten op 1,5 meter afstand van elkaar op het terras te laten plaatsnemen, is het mogelijk om een tijdelijke terrasuitbreiding aan te vragen. Heeft u nog geen complete aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning ingediend? Dan mag u vanaf 28 april 2021 alleen open met uw reguliere terras. Wilt u op 28 april wel open met uw tijdelijke terrasuitbreiding? Dat kan alleen als:

  • u een complete aanvraag voor uw tijdelijke terrasuitbreiding hebt ingediend;
  • deze aanvraag is precies hetzelfde als vorig jaar.

  Is uw aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding anders dan vorig jaar (bv. groter of anders gesitueerd)? Dan mag u pas open als de vergunning is verleend. Dien daarom zo snel mogelijk een complete aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding in.

  Een aanvraag indienen

  Als u gebruik wilt maken van een tijdelijke verruiming van uw terras, dan dient u hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Ook als u eerder een verruiming heeft aangevraagd (tot 1 april 2021). Voor een tijdelijke terrasuitbreiding tot 1 april 2022 dient u de volgende documenten in:

  • Aanvraagformulier tijdelijk terras tot 1 april 2022;
  • Plattegrond (duidelijke tekening met afmetingen en situering van het tijdelijke terras).
    

  U heeft toestemming nodig als uw uitbreiding voor het pand van een andere eigenaar/huurder komt te staan. Geen toestemming is geen uitbreiding.


  E-mail uw aanvraag inclusief verplichte documenten naar apv@ozhz.nl. U ontvangt een automatische reply. 

  Wie kan een aanvraag indienen?

  Alle horecaondernemers (zowel commercieel als paracommercieel) kunnen een aanvraag voor een tijdelijke terrasuitbreiding indienen. 

  Hoe lang geldig?

  De tijdelijke uitbreiding is geldig tot 1 april 2022.. Maar we kunnen de terrasuitbreiding aanpassen of intrekken in deze situaties:

  • Als er andere regels komen van de Rijksoverheid;
  • Als in de praktijk blijkt dat het niet werkt. Bijvoorbeeld door drukte of het niet houden aan de regels of als de veiligheid in het gedrang komt.
  • U verwijdert de terrasuitbreiding ook wanneer deze langdurig niet gebruikt wordt.

  Wat zijn de algemene regels voor terrasuitbreiding

  • Als u eerder een terrasuitbreiding heeft gekregen, dan kunt u maximaal het aantal m2 aan uitbreiding aanvragen dat u eerder heeft gekregen.
  • Het uitgebreide terras mag niet langer open zijn dan uw huidige terras. Het kan ook voorkomen dat de gemeente bepaalt dat de uitbreiding van uw terras eerder moet sluiten dan de rest van uw terras. Bijvoorbeeld om overlast te voorkomen.
  • Brandkranen, nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven.
  • Nood- en hulpdiensten moeten een vrije doorgang hebben van 3,5 meter.
  • Het is verboden muziek op het terras af te spelen.
  • Het is toegestaan terrasverwarming te plaatsen. U moet dan aan de voorwaarden voldoen.
  • Wilt u samen met andere ondernemers op dezelfde plek een terras? Dan maakt u een gezamenlijk plan.
  • Het is niet toegestaan om (open) (party)tenten op het terras te plaatsen.
  • De verkeersveiligheid mag niet in gevaar gebracht worden.
  • Het terras wordt verwijderd wanneer deze gedurende 4 weken niet gebruikt wordt of als er een landelijk verbod is op het gebruik van het terras.
  • Tijdelijke terrasuitbreiding is in korte tijd verplaatsbaar

  Aanvraag omgevingsvergunning

  In sommige gevallen heeft u ook een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als het bestemmingsplan geen terras toestaat of als u een bouwwerk wilt plaatsen op uw terras. Wilt u weten of een omgevingsvergunning nodig is, neem dan contact op met een van de accountmanagers van Dordt Onderneemt. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

  ​Wat is toegestaan op uw terras?

  Het is toegestaan om zonder omgevingsvergunning:

  • een of meer parasol(s) te plaatsen als u deze elke avond inklapt;
  • een terrasscherm te plaatsen met een maximale hoogte van 1,50 meter, vanaf 1 meter transparant uitgevoerd.
    

  Wilt u een andere vorm van overkapping, een ander bouwwerk of is uw terras aan minder dan 3 zijden open? Dan heeft u een (tijdelijke) omgevingsvergunning nodig. In dat geval neemt de beoordeling meer tijd in beslag. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl

  De minimale eisen bij elke aanvraag zijn:

  • Situatietekening bestaande en nieuwe toestand op schaal en gemaatvoerd.
  • Maatvoeringen van de bouwwerken op schaal en gemaatvoerd.
  • Productinformatie indien van toepassing.
  • Kleur- en materiaalgebruik.
  • Gegevens bouwbesluit waarbij ingegaan wordt op brandveiligheid, constructie en ventilatie.


  ​​​Voor specificaties bekijkt u de flyer constructieve veiligheid Winterterrassen.

  Na 1 april 2022

  Als u na 1 april 2022 een groter terras wilt exploiteren, dan kunt u een reguliere terrasvergunning of wijziging terrasvergunning aanvragen. Dat kan digitaal via onze webpagina Exploitatievergunning inrichting en/of terrasvergunning.

 3. Horecavoucher voor advies

  Horecavoucher: persoonlijk gesprek met onafhankelijk adviesbureau

  Wij hebben een aantal maatregelen genomen om horecaondernemers te ondersteunen. Een van die maatregelen is de horecavoucherregeling. Deze regeling biedt de hard geraakte (startende) horecaondernemers ondersteuning. De ondernemer kan een voucher aanvragen die recht geeft op een persoonlijk gesprek met het onafhankelijke adviesbureau Horecaadviesbureau.nl. Op basis van het gesprek formuleert het bureau een op maat gemaakte bedrijfsscan. Hierin worden de toekomstmogelijkheden van de onderneming in kaart gebracht.

  Voor wie

  Alle horecaondernemers, ook startende ondernemers, kunnen zich aanmelden voor de voucherregeling. Er worden 30 vouchers beschikbaar gesteld, die verdeeld worden op volgorde van binnenkomst.

  Hoe gaat het in zijn werk?

  De ondernemer meldt zich aan bij de gemeente. Wij zorgen ervoor dat de contactgegevens bij het adviesbureau terecht komen. Dit bureau neemt binnen 1 werkdag contact op om een keukentafelgesprek in te plannen. De gesprekspunten zijn onder andere "hoe staat mijn zaak ervoor?" en "welke kansen zijn er?".
  Met de informatie uit dat gesprek en eventuele aanvullende gegevens wordt door het bureau een bedrijfsscan op maat uitgevoerd om het toekomstperspectief van het bedrijf in kaart te brengen. De uitkomst van de scan en de daarbij behorende oplossingen of alternatieven worden door het adviesbureau met de ondernemer besproken. De kosten van het bovenstaande traject zijn voor rekening van de gemeente.

  Aanmelden

  Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar Chantal Bouma met jouw contactgegevens (naam, naam onderneming en telefoonnummer).

  Vragen

  Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente via Chantal Bouma. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen.

 4. Trainingen voor horecaondernemers en -personeel

  De gemeente Dordrecht heeft een trainingsprogramma opgesteld voor horeca ondernemers. Dit is een onderdeel van het herstelplan na Corona. Het programma is opgesteld in overleg met de KHN afdeling Drechtsteden en een groot aantal ondernemers. Met dit aanbod hoopt de gemeente ondernemers te helpen bij het opleiden van nieuw personeel en het behoud van bestaand personeel.

 5. Vermindering lokale lasten

  De gemeente heeft besloten ondernemers financieel te steunen door vrijstelling van een aantal lokale belastingen en leges:

  • Geen leges heffen voor bijschrijvingen leidinggevenden op de horecavergunning tot en met drie maandag na opening van de horeca, indien de aanvraag corona gerelateerd is. 
  • Geen leges heffen voor tijdelijke terrasvergunning, indien corona gerelateerd tot en met 31 december 2021.
  • Geen precariobelasting op terrassen en uitstallingen in 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 30 maart 2022.
  • Geen heffing reclamebelasting 2021.

Wat zijn de maatregelen voor de horeca?

De ondernemer moet altijd voldoen aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio en/of gemeente.

Vragen

Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.

Heeft u dringende vragen? Neem dan contact op met een accountmanager van Dordt Onderneemt.


 

Accountmanager
detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries

Reineke de Vries

Accountmanager 
detailhandel, Horeca & ambulante handel

Boukje van de Ven

Foto van Boukje van de Ven