Hulp voor ondernemers

Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober een deel van het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Op deze pagina staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten. Meer informatie over de maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Regelingen Rijksoverheid

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

KCC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De aanvullende maatregelen is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. De Nederlandse overheid biedt een overbruggingskrediet gericht op de kleine bedrijven aan. Meer informatie onder welke voorwaarden deze leningen worden verstrekt en welke ondernemers hiervoor in aanmerking komen vindt u op de website van Rijksoverheid.

KVK Coronaloket

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck.

Ondernemersklankbord

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen.

  • Het Ondernemersklankbord biedt trajecten van 6 maanden;
  • U ontvangt advies gericht  op uw vraagstuk;
  • U krijgt een adviseur uit de regio;
  • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid.
Ontwikkelingen voor de horeca

Voor de horeca gelden de maatregelen van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie over horeca-maatregelen op de speciale webpagina of op de website van de Rijksoverheid.

Time Out Arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement (TOA) krijgt verder vorm. Het arrangement stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Kijk voor meer informatie over TOA op de website van de overheid.

Gesloten regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3) - gesloten

De Tozo regeling geldt voor zelfstandig ondernemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De Tozo regeling wordt verlengd tot 1 april 2021. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

Bedrijfskapitaal

Wanneer uw bedrijf serieuze liquiditeitsproblemen heeft vanwege de coronacrisis kunt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan gedaan worden bij onder andere uw eigen bank, Qredits of het Regionaal Bureau voor zelfstandigen. Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - gesloten

Voor inwoners en ondernemers van de Drechtsteden biedt de Sociale Dienst Drechtsteden vanaf 5 maart 2021 de TONK regeling aan. Deze regeling is bedoeld voor diegenen die, als gevolg van de coronacrisis, tijdelijk niet hun woonkosten kunnen betalen. Het maximumbedrag van deze financiële ondersteuning is verhoogd, van €500,- naar €750,- per maand, voor een periode van maximaal 6 maanden (met terugwerkende kracht). Dit bedrag kan worden uitgegeven voor vaste woonlasten zoals huur, hypotheek, gas en elektriciteit. Wilt u meer weten over de TONK of een aanvraag indienen? Ga naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden voor meer informatie.

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) - gesloten

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen één keer een opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020. Voor meer informatie kijkt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0) - gesloten

Het kabinet verlengt de NOW regeling per 1 oktober 2020. Dit gaat in 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De NOW 3 regeling geldt tot 1 juli 2021.

  • Vanaf 1 oktober 2020 is het loket voor NOW 2.0 gesloten
  • Vanaf 6 juni 2020 is het loket voor NOW 1.0 gesloten.

Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Meer informatie over de NOW-regeling is te vinden op de website van het UWV of bekijk de factsheet.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers - gesloten

Bent u een startup, scale-up innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heeft u financiering nodig in verband met COVID19? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een Corona-Overbruggingslening (COL). Het gaat om leningen tussen € 50.000 en € 2 miljoen euro. Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 29 april 2020. De Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM's) verstrekken deze overbrugginsleningen. Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.

Extra financiële regelingen 27 oktober 2020 - Gesloten

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en voor de evenementenbranche. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies van een bedrijf. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) - gesloten

Met 8e Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidscontracten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de vooRwaarden voldeden een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming van 550 euro bruto ging over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag werd gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De TOFA is uitgevoerd door het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB / ook voor zzp'ers - gesloten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is vanaf 30 juni de opvolger van de TOGS voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen. Dit is om vaste lasten (excl. loonkosten) te kunnen betalen. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag doen kan tot en met 31 oktober 2020. Na deze datum loopt de TOGS-regeling af.

Per 9 december 2020 zijn er een aantal zaken gewijzigd binnen de tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB (TVL). Zo krijgen gesloten eet- en drinkgelegenheden alleen in kwartaal 4 van 2020 extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen. Ook zijn in kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 1 van 2020 vrijwel alle SBI-codes toegelaten tot de TVL. Daarnaast groeit het subsidiepercentage in diezelfde kwartalen mee met het omzetverlies. Dit houdt in dat er sprake is van 50% subsidie bij 30% omzetverlies en 70% subsidie bij 100% omzetverlies. In kwartaal 4 van 2020 en in kwartaal 1 van 2021 krijgen bedrijven uit de evenementbranche aparte steun. Zij moeten wel TVL subsidie hebben gekregen voor juni-september 2020 en niet in aanmerking komen voor de TVL in kwartaal 4 en/of kwartaal 1.

Meer informatie kunt u vinden op: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Regelingen in Dordrecht

Vouchers voor financieel advies

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis een enorme impact op de bedrijfsvoering. Vanuit het Rijk zijn er verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers te steunen. Toch is het niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in alle regelingen en ook oog te houden voor de financiële consequenties. Daarom bieden wij in samenwerking met de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en de Dordtse adviesbureaus Ten Raede, FlanQ, Visser&Visser en den Haring ondersteuning. Ondernemers kunnen een Quick Scan en een adviesrapport krijgen. De Quick Scan biedt een snel inzicht in welke ondersteuningsmaatregelen al zijn aangevraagd en welke aanvullende mogelijkheden er nog zijn. Het adviesrapport geeft een verdiepend financieel advies. Meer informatie en aanmelden kan via www.coronaloketdordrecht.nl.

Vragen en contact

Wilt u meer weten over de bovengenoemde regelingen of bent u op zoek naar sectorspecifieke regelingen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel. Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 

Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in Dordrecht kunt u contact opnemen met Dordt Onderneemt.