Hulp voor ondernemers - update 1 juli

Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

Het Rijk en de gemeente Dordrecht bieden maatregelen en doen wat nodig is om u te ondersteunen. Vorig jaar op 17 maart 2020, heeft het Rijk een steunpakket voor ondernemers aangekondigd.

Maatregelen

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg.

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. 

De 4e stap in het openingsplan was op 26 juni 2021. op die dag werden de meeste maatregelen versoepeld. De basisregels blijven gelden.
Medio augustus wordt bekeken op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan gezet kan worden. Zoals het loslaten van de anderhalve meter en de andere basisregels. Hier is nog geen datum voor. Ook als de laatste stap gezet is blijven de hygiëne maatregelen en testen en thuisblijven bij klachten belangrijk.

Meer informatie over de lockdown en de maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl. In Dordrecht gelden ook de regels van de noodverordening Zuid-Holland-Zuid. Eerder is op 27 oktober 2020 aangekondigd dat er een aantal nieuwe financiële regelingen bijkomen ter ondersteuning van ondernemers in de horeca- en evenementenbranche. Op deze pagina vindt u meer informatie over onderstaande regelingen:

1. De 1,5 meter-economie
2. Avondklok
3. 40 gratis vouchers voor financieel advies
4. Ondernemersloket Drechtsteden
5. Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
6. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) / ook voor zzp'ers
7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3)
8. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
9. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)
10. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
11. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
12. KCC-regeling: Klein Krediet Corona
13. Bijzonder uitstel van betaling belastingen
14. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers
15. KVK Corona regelingencheck
16. Regelingen voor de culturele en creatieve sector
17. Ondernemersklankbord
18. Maatregelen Corona logiesheffing
19. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
20. Ontwikkelingen voor de horeca
21. Extra financiële regelingen 27 oktober 2020
22. Time Out Arrangement (TOA)
23. Advies over uw geldzaken: Geldfit Zakelijk
24. En verder?

1. De 1,5 meter-economie

De Rijksoverheid beslist wanneer en op welke manier bedrijven weer open kunnen. Dat gebeurt stap voor stap. De keuze hangt af van de ontwikkeling van het coronavirus. Ook moeten protocollen over een veilige overgang naar de 1,5 meter economie aanwezig zijn. Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is.  

Lees verder

De Rijksoverheid houd ook de druk op publieke ruimtes in de gaten, zoals het openbaarvervoer. Brancheverenigingen zijn opgeroepen om protocollen te maken voor het naleven van de 1,5 meter economie. Om de 3 weken wordt met input van experts besloten of maatregelen versoepeld of aangescherpt moeten worden. Op de website van de KvK vind u meer informatie over wat u kan en mag in de 1,5 meter economie.

2. Avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het blijft steeds langer licht buiten. Daarom gaat de avondklok 1 uur later in, vanaf woensdag 31 maart. U mag dan niet naar buiten tussen 22:00 uur 's avonds en 04:30 uur 's ochtends. Daarmee wil het kabinet het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegengaan, en daarmee besmettingen afremmen. Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is.

Lees verder

Naar buiten gaan tijdens de avondklok van 22.00 uur tot 04.30 uur is uitsluitend toegestaan:

 • In geval van een calamiteit;
 • Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
 • Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet;
 • Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
 • Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
 • Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;
 • Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/avondklok.
De avondklok is een zware maatregel. Maar het helpt om de verspreiding van het virus verder af te remmen. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat een avondklok kan leiden tot een vermindering van 8% en 13% van de R-waarde, zo geeft het Outbreak Management Team (OMT) aan.

3. 40 gratis vouchers voor financieel advies

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis een enorme impact op de bedrijfsvoering. Vanuit het Rijk zijn er verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers te steunen. Toch is het niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in alle regelingen en ook oog te houden voor de financiële consequenties. Daarom bieden wij in samenwerking met de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en de Dordtse adviesbureaus Ten Raede, FlanQ, Visser&Visser en den Haring ondersteuning. Ondernemers kunnen een Quick Scan en een adviesrapport krijgen. De Quick Scan biedt een snel inzicht in welke ondersteuningsmaatregelen al zijn aangevraagd en welke aanvullende mogelijkheden er nog zijn. Het adviesrapport geeft een verdiepend financieel advies.

In totaal stellen wij 40 vouchers beschikbaar. Daarbij geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Meer informatie en aanmelden kan via www.coronaloketdordrecht.nl.

4. Ondernemersloket Drechtsteden

De Drechtsteden bouwen hard aan de regio om deze toekomstbestendig te maken. Een goed ondernemersklimaat is hierbij van het grootste belang. Het stimuleren van dit klimaat staat in de Drechtsteden dan ook centraal. Een van de initiatieven waarin dit tot uiting komt is ons Ondernemersloket Drechtsteden.

Het Ondernemersloket Drechtsteden is er voor zowel bestaande (zelfstandig) ondernemers als voor nieuwe bedrijven/starters. Het is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Alle ondernemers zijn hier van harte welkom. Op de website van het Ondernemersloket Drechtsteden is meer informatie te vinden.  

5. Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen één keer een opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020. Voor meer informatie kijkt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

6. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB / ook voor zzp'ers

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is vanaf 30 juni de opvolger van de TOGS voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen. Dit is om vaste lasten (excl. loonkosten) te kunnen betalen. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag doen kan tot en met 31 oktober 2020. Na deze datum loopt de TOGS-regeling af.

Lees verder

Per 9 december 2020 zijn er een aantal zaken gewijzigd binnen de tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB (TVL). Zo krijgen gesloten eet- en drinkgelegenheden alleen in kwartaal 4 van 2020 extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen. Ook zijn in kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 1 van 2020 vrijwel alle SBI-codes toegelaten tot de TVL. Daarnaast groeit het subsidiepercentage in diezelfde kwartalen mee met het omzetverlies. Dit houdt in dat er sprake is van 50% subsidie bij 30% omzetverlies en 70% subsidie bij 100% omzetverlies. In kwartaal 4 van 2020 en in kwartaal 1 van 2021 krijgen bedrijven uit de evenementbranche aparte steun. Zij moeten wel TVL subsidie hebben gekregen voor juni-september 2020 en niet in aanmerking komen voor de TVL in kwartaal 4 en/of kwartaal 1.
Meer informatie kunt u vinden op: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3)

De Tozo regeling geldt voor zelfstandig ondernemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De Tozo regeling wordt verlengd tot 1 april 2021. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

Lees verder

Bedrijfskapitaal

Wanneer uw bedrijf serieuze liquiditeitsproblemen heeft vanwege de coronacrisis kunt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan gedaan worden bij onder andere uw eigen bank, Qredits of het Regionaal Bureau voor zelfstandigen. Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

8. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Met 8e Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidscontracten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de vooRwaarden voldeden een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming van 550 euro bruto ging over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag werd gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De TOFA is uitgevoerd door het UWV.

9. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)

Het kabinet verlengt de NOW regeling per 1 oktober 2020. Dit gaat in 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De NOW 3 regeling geldt tot 1 juli 2021.

 • Vanaf 1 oktober 2020 is het loket voor NOW 2.0 gesloten
 • Vanaf 6 juni 2020 is het loket voor NOW 1.0 gesloten.

Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Meer informatie over de NOW-regeling is te vinden op de website van het UWV of bekijk de factsheet.

10. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voor inwoners en ondernemers van de Drechtsteden biedt de Sociale Dienst Drechtsteden vanaf 5 maart 2021 de TONK regeling aan. Deze regeling is bedoeld voor diegenen die, als gevolg van de coronacrisis, tijdelijk niet hun woonkosten kunnen betalen. Het maximumbedrag van deze financiële ondersteuning is verhoogd, van €500,- naar €750,- per maand, voor een periode van maximaal 6 maanden (met terugwerkende kracht). Dit bedrag kan worden uitgegeven voor vaste woonlasten zoals huur, hypotheek, gas en elektriciteit. Wilt u meer weten over de TONK of een aanvraag indienen? Ga naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden voor meer informatie.

11. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

12. KCC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De aanvullende maatregelen is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun.
De Nederlandse overheid biedt een overbruggingskrediet gericht op de kleine bedrijven aan. Meer informatie over onder welke voorwaarden deze leningen worden verstrekt en welke ondernemers hiervoor in aanmerking komen vindt u op www.rijksoverheid.nl

13. Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel.

14. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers

Bent u een startup, scale-up innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heeft u financiering nodig in verband met COVID19? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een Corona-Overbruggingslening (COL). Het gaat om leningen tussen € 50.000 en € 2 miljoen euro. Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 29 april 2020. De Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM's) verstrekken deze overbrugginsleningen. Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.

15. KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.

16. Regelingen voor de culturele en creatieve sector

Het culturele en creatieve sector is door de coronacrisis ingrijpend veranderd. Het kabinet komt deze sectoren tegemoet met verschillende maatregelen voor de opgelopen schade. Er is 300 miljoen berschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over deze regelingen.

17. Ondernemersklankbord  

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen.

 • Het Ondernemersklankbord biedt trajecten van 6 maanden;
 • U ontvangt advies gericht  op uw vraagstuk;
 • U krijgt een adviseur uit de regio;
 • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid.

18. Maatregelen Corona logiesheffing

De invoering van de logiesheffing op 1 april 2020 blijft ongewijzigd. De gemeente Dordrecht werkt niet met voorlopige aanslagen. Daarnaast vindt de afdracht van opgehaalde logiesheffing pas in 2021 plaats. Hierdoor is er geen nadelig liquiditeitseffect voor ondernemers.

Lees verder

Wij begrijpen dat er minder overnachtingen zijn en de heffing die opgehaald wordt lager uitvalt. Dit is een nadeel voor de gemeente en heeft geen gevolgen voor ondernemers.

Voor staan- en ligplaatsen biedt de gemeente de mogelijkheid aangifte te doen via een forfait. Daarbij gaan we uit van een bezettingsgraad van 60% over de periode waarin ondernemers staan- of ligplaatsen bieden. Dit percentage zal naar verwachting lager uitvallen. Na de zomer stellen wij de gemeenteraad voor dit percentage te verlagen. Dit met de inzichten die we op dat moment hebben.

Hiermee voorkomen we dat ondernemers extra administratieve lasten maken om aangifte te doen of een te hoge heffing betalen. Verlaging van het percentage heeft tot gevolg dat ondernemers met staan- en ligplaatsen minder heffing hoeven af te dragen.

19. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Op 1 december is de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking getreden. Op de website van de Veiligheidsregio leest u wat er is aangepast.

20. Ontwikkelingen voor de horeca

De horeca is open. Afhalen en bezorgen is ook toegestaan. De lokale overheid mag maatregelen nemen in het belang van publieke gezondheid. Zoals openingstijden van de horeca aanpassen en locaties sluiten als het te druk is. Ook maatregelen voor 'crowd control' is een mogelijkheid.

Kijk voor meer informatie over horeca-maatregelen op de speciale webpagina.

21. Extra financiële regelingen 27 oktober 2020

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en voor de evenementenbranche. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies van een bedrijf. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

22. Time Out Arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement (TOA) krijgt verder vorm. Het arrangement stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Kijk voor meer informatie over TOA op de website van de overheid.

23. Advies over uw geldzaken: Geldfit Zakelijk

Steeds meer ondernemers hebben het in financiële zin moeilijk in deze tijd van corona. Geldfit Zakelijk helpt u om uw onderneming financieel fit te laten worden of te blijven. Na het beantwoorden van een paar korte vragen weet u hoe uw onderneming er financieel voor staat en ontvangt u geheel gratis en vrijblijvend een advies over uw geldzaken. Doe een test op de website van Geldfit.

24. En verder?

Voorlopig geldt ook: zoveel mogelijk thuiswerken. Voorkom grote groepen en elkaar ontmoeten met meer dan 4 personen van verschillende huishoudens. Bezoek ook geen ruimtes waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden. Wilt u meer weten over de bovengenoemde regelingen of bent u op zoek naar sectorspecifieke regelingen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

Vragen en contact

Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 

Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in Dordrecht kunt u contact opnemen met Dordt Onderneemt. Afhankelijk van de sector waarin u als ondernemer werkzaam bent, kunt u contact opnemen met onderstaande accountmanagers.

Detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries
E: reaj.de.vries@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4888

Foto van Reineke de Vries

ZZP-ers

Boukje van de Ven
E: b.vande.ven@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4949

Foto van Boukje van de Ven

Overig MKB

Bert ten Veen
E: ec.ten.veen@dordrecht.nl
T: 078 - 770 49 43

Foto van Bert ten Veen

Marketing & Communicatie

Denise Koppelaars
E: dre.koppelaars@dordrecht.nl
T: 078 - 770 49 58

Foto van Denise Koppelaars