Speciale routes voor gevaarlijke stoffen

Wantijbrug Dordrecht De Wantijbrug in de N3 is tot 3 april afgesloten. Rijkswaterstaat heeft in die periode voor het vervoer van gevaarlijke stoffen omleidingen aangewezen via de A15, A27,  A59 en de A16. Voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een adres dat niet langs de aangewezen routes ligt, is een ontheffing nodig. Het is niet toegestaan zonder een ontheffing door de gemeente te rijden. Ook is het verboden om een andere route te rijden dan in de ontheffing staat. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft al diverse vervoerders staande gehouden die zonder ontheffing door de bebouwde kom reden.

Bescherming inwoners Dordrecht

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Daarom moeten de vervoerders zich houden aan veiligheidseisen - en zo nodig een ontheffing aanvragen. Een ontheffing vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

ILT heeft bedrijven die zonder ontheffing rondrijdeneen brief gestuurd. Deze bedrijven krijgen alsnog de gelegenheid om een ontheffing aan te vragen. Als dat niet (tijdig) gebeurt wordt er een last onder dwangsom opgelegd.

Renovatiewerkzaamheden Wantijbrug

Helaas is hinder van de renovatie aan de Wantijbrug niet te voorkomen. We kunnen er wel samen voor zorgen dat we zo positief mogelijk met de omstandigheden omgaan. Hebt u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op www.n3werkzaamheden.nl. De Wantijbrug is nog tot 3 april 2020 afgesloten voor auto’s, motoren en vrachtwagens. Na de renovatie kan de brug over het Wantij weer minimaal 30 jaar mee.

Vragen? 

Neem contact op met de gemeente Dordrecht (bel 14 078) of met Rijkswaterstaat (bel 0800-8002).