Veelgestelde vragen maatregelen corona voor ondernemers

Op deze pagina staat een overzicht van de veelgestelde vragen van en voor Dordtse ondernemers.

Let op: de informatie en berichtgeving rond maatregelen voor corona volgen en veranderen snel. Vragen en antwoorden kunnen daarom per dag wijzigen. Wij proberen zo actueel mogelijk te blijven.

 • Wat zijn de nieuwe regelingen per juni (noodpakket 2)?

  Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten (TLV) van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

 • Protocollen zijn belangrijk. Maar welke waarde heeft een protocol in vergelijking met andere regelgeving?

  Een protocol is een hulpmiddel. Een goed protocol betekent niet dat uw bedrijf ook open kan gaan. Een protocol geeft heldere en praktische instructies die zorgen voor vertrouwen bij het personeel, klanten en leveranciers. Protocollen zijn een uitwerking van de RIVM-adviezen en de in de noodverordening beschreven hoofdnormen, zoals het in de praktijk brengen van de 1,5 meter afstand. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging die bij een sector hoort. De overheid kan brancheorganisaties adviseren bij het opstellen van de protocollen.

  Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol. Meer weten over protocollen? Kijk op www.mijncoronaprotocol.nl

Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS)

 • Moet ik voor mijn Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvraag een zakelijk bankrekeningnummer hebben?

  Voor het aanvragen van de TOGS heeft u een bankrekeningnummer van uw onderneming nodig. Als u geen apart bankrekeningnummer heeft, dan kunt u ook een privérekeningnummer doorgeven waar u ook zakelijke transacties mee doet. In het algemeen is een zakelijke rekening handig, maar niet verplicht.

 • Ik vind het lastig om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvraag zelf te doen. Kan ik hulp krijgen?

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat voor u klaar om vragen over de TOGS-regeling te beantwoorden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op werkdagen telefonisch en via live-chat bereikbaar van 08.30 uur tot 20.00 uur. In het weekend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 • Wat wordt verstaan onder vaste lasten in de TOGS?

  Vaste lasten zijn de periodieke kosten die nodig zijn om u bedrijf draaiende te houden. De kosten die u meerekent, moeten tot de vaste kosten van de onderneming behoren en herleidbaar zijn in de bedrijfsadministratie. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten voor de lesauto van een rijschoolhouder, de wagen van een foodtruckhouder en de (dienst)auto die u nodig hebt voor uw ambulante beroep. In de voorwaarde van de TOGS staat dat de ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten verwacht in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

 • Wat is de status van mijn TOGS-aanvraag?

  De status van uw aanvraag kunt u zelf nakijken op de website van RVO, via ‘mijn overzicht’. U moet daarvoor eerst inloggen met eHerkenning of DigiD. Als de aanvraag goed is gegaan, is de status 'Ingediend'. Ook ontvangt u een bevestiging per e-mail. Kijk ook bij de veelgestelde vragen hierover op de site van RVO.

 • Kom ik in aanmerking voor de TOGS nu tot 1 september alle evenementen verboden zijn?

  U komt in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Check via de Adviestool tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) of je SBI codes op de lijst staan. Als u denkt recht te hebben op de TOGS-regeling, maar u staat geregistreerd onder een andere SBI-code in het Handelsregister dan kunt u dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.

 • Kom ik met mijn geregistreerde nevenactiviteit in aanmerking voor de 4.000 euro regeling?

  Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro).

 • Wat houdt de nieuwe regeling TVL in?

  De Tegemoetkoming Vast Lasten mkb (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is voor mkbbedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus.

 • Kan een kleine ondernemer ook krediet aanvragen?

  Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is met ingang van 29 mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers (meestal banken). Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 • Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de Tozo regeling?

  Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. U kunt uw aanvraag doen zodra de ministeriële regeling van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen, eventueel met terugwerkende kracht, tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente. Dit kan voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

 • Mijn gemeente verstrekt nog geen Tozo kredieten. Wanneer gaan zij dit doen?

  Via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Op 21 april 2020 is de regeling officieel gepubliceerd in het Staatsblad. De regeling is hiermee vanaf 22 april in werking getreden.

 • Waar kan ik terecht als ik niet in aanmerking kom voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers?

  Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling. Voor deze ondernemers geldt, dat als zij geen inkomen hebben of onder de bijstandsnorm zitten, zij een beroep kunnen doen de normale bijstandsregeling, de Bbz. Deze kunt u aanvragen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

 • Houd ik recht op zelfstandigenaftrek als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar?

  Komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat u door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

 • Krijg ik een BKR-registratie als ik een Tozo-krediet ontvang?

  Bedrijfskredieten van Tozo worden niet geregistreerd bij BKR. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit uitgezocht. Evenals bij Bbz gaat het hier om een zakelijk krediet. Dan is een BKR-registratie niet nodig.

 • Heeft de Tozo invloed op mijn verblijfsvergunning?

  Normaal gesproken mag u met een verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer geen bijstandsuitkering ontvangen. Gebruikt u de Tozo-regeling? Dan zult u uw verblijfsvergunning om die reden niet verliezen. U moet wel aan de IND laten weten dat u gebruik maakt van de Tozo. Hoe dit moet staat op de pagina Plichten van de vreemdeling. Kijk voor meer informatie over de Tozo op Ondernemersplein.nl of op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Overige vragen coronamaatregelen

Wil je meer weten over horeca gerelateerde vragen? Bekijk dan onze vraag & antwoord horeca pagina.

 • Komt er een flexwerkersregeling? Zo ja, is daar al meer over bekend?

  Het kabinet ontwerpt een nieuwe regeling voor flexwerkers. Deze regeling gaat rond 22 juni in. Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming van 550 euro bruto gaat over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Aanvragen kan nog niet, maar we verwachten dat dit per 22 juni wel kan. De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en staat 3 weken open. Meer informatie is te vinden op de website van de KvK.

 • Is de Corona-Overbruggingslening (COL) ook toegankelijk voor mijn familiebedrijf?

  Ook familiebedrijven die uit eigen vermogen zijn gefinancierd kunnen sinds eind april een COL-aanvraag doen. Voorwaarde is dat u geen kredietrelatie bij een bank hebt. Een aanvraag gaat via de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelde hier in het eerste steunpakket 100 miljoen euro voor beschikbaar en nog eens 200 miljoen in het tweede steunpakket. Meer informatie is te vinden op de website van de KvK.

 • Ik heb mijn kledingwinkel ingericht om te voldoen aan 1,5 meter. Wat moet of kan ik nog meer doen?

  Winkeliers werken met het protocol Verantwoord Winkelen en met branchespecifieke protocollen. Hierin zijn alle RIVM-regels naar de praktijk vertaald. In het protocol staat hoe u omgaat met het maximumaantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn, de communicatie over de 1,5 meter afstand en de hygiëne van pinbetalingen. Kijk ook naar de regels in het winkelgebied. Een gemeente kan een protocol opstellen met richtlijnen voor een specifiek winkelcentrum of winkelgebied als het naleven van de 1,5 meter afstand in het gedrang komt.

  Meer informatie is te vinden op de website van de KvK of op onze Horeca & Detailhandel pagina.

 • Wat is er wel en niet toegestaan met de huidige maatregelen?

  De overheid beslist wanneer en op welke manier bedrijven weer open kunnen. De gebeurt stap voor stap. De keuze hangt af van de ontwikkeling van het coronavirus. Ook moeten protocollen over een veilige overgang naar de 1,5 meter economie aanwezig zijn. Ook houd de overheid de druk op publieke ruimtes in de gaten, zoals het openbaarvervoer. Brancheverenigingen zijn opgeroepen om deze protocollen te maken.

  Om de 3 weken wordt met input van experts besloten of maatregelen versoepeld worden. Vanaf maandag 11 mei is een versoepeling ingang gezet voor onder andere contactberoepen. Op de website van de KvK vind je meer informatie over wat u kan en mag in de 1,5 meter economie.

 • Naar welke landen in Europa kan ik reizen vanaf 15 juni?

  Het advies aan zakenreizigers is om de afweging te maken of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is. De Nederlandse overheid past per 15 juni het reisadvies aan voor meerdere Europese landen. Het advies gaat van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel. Lidstaten beslissen afzonderlijk over het opheffen van de beperkingen. De meeste lidstaten voeren versoepelingen door. Drie Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De Nederlandse overheid streeft er naar om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie.

 

 • Welke maatregelen moet ik treffen als ik open wil?

  Winkels moeten zelf maatregelen nemen, zodat iedereen in de winkel op een veilige manierr kan winkelen en werken. De belangrijkste regels voor klanten zijn:

  • Winkel zoveel mogelijk alleen;
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Betaal me uw pinpas of mobiel;
  • Volg de aanwijzingen van het personeel.


  Er is een toolkit samengesteld om ondernemers te helpen om op een eenduidige manier te communiceren aan hun klanten.

 • Ik heb kapsalon in Dordrecht, mag ik in mijn zaak klanten ontvangen?

  Alle kappers mogen tot 6 april hun beroep niet uitoefenen. Dat geldt zowel voor kapsalons in winkelcentra als voor thuiskappers.

 • Ik heb een (auto)rijschool. Mogen de rijlessen doorgaan?

  Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, als je geen 1,5 m afstand tot de klant kunt houden. Dat geldt dus ook voor rijinstructeurs.

 • Kan ik als bedrijf een uitzonderingspositie krijgen bij een verdere sluiting van winkels en bedrijven?

  Op dit moment zijn er geen plannen om over te gaan tot verdere sluiting van winkels, bedrijven en gebieden. Op dit moment gelden de maatregelen van 15 en 23 maart. Zoals het sluiten van horeca, sportclubs en kappers. Wanneer extra maatregelen noodzakelijk blijken, dan wordt dit gecommuniceerd. Het is niet mogelijk om nu al een uitzonderingspositie aan te vragen voor een situatie die er niet is.

 • Mag ik als ondernemer minder huur gaan betalen omdat ik moet sluiten of omdat mijn omzet daalt?

  Als door overheidsregelingen de omzet daalt, zijn dat omstandigheden die in beginsel niet voor rekening van de verhuurder komen. De huur verlagen is dus niet aan de orde. Als u door financiële problemen de huur niet meer (helemaal) kunt betalen, meld dat dan schriftelijk bij de verhuurder. Ga in overleg met de verhuurder en probeer afspraken te maken over betalingen.

 • Ik heb een horecabedrijf met een drank- en horecawetvergunning. Mag ik alcoholhoudende drank op bestelling bezorgen bij particulieren?

  Een drank- en horecawetvergunning staat alleen het verkopen en nuttigen van alcohol toe in de horecagelegenheid zelf. U mag dus geen alcoholhoudende drank aan huis bezorgen of verkopen.

 • Mag ik vanuit mijn winkel zwak alcoholhoudende drank aan huis bezorgen?

  Hebt u een supermarkt, levensmiddelenwinkel, snackbar, tabak speciaalzaak of slijterij? Als u zwak-alcoholhoudende drank verkoopt heeft u geen drank- en horecawetvergunning of slijterijvergunning nodig. U mag dan zwak-alcoholhoudende drank aan huis bezorgen.

  Let op: u mag alleen alcohol verkopen aan personen vanaf 18 jaar. Klanten tot 25 jaar moeten zich altijd legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. U moet daarom altijd naar het identiteitsbewijs van (jonge) klanten vragen. U bent strafbaar als u alcohol verkoopt aan jongeren tot 18 jaar. De gemeente handhaaft hierop.

 • Mag ik zwak alcoholische dranken vanuit een webshop aan huis bezorgen?

  Heeft u geen slijterij of andere winkel? Dan mag u zwak- alcoholhoudende drank alleen afleveren vanuit een afgesloten ruimte waarin geen klanten kunnen komen. U hebt hiervoor wel een ventvergunning nodig. Dit staat beschreven in artikel 5:15 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht. Zonder een ventvergunning kunt u geen zwak- alcoholhoudende drank afleveren.

  Let op: u mag alleen alcohol verkopen aan personen vanaf 18 jaar. Klanten tot 25 jaar moeten zich altijd legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. U moet daarom altijd naar het identiteitsbewijs van (jonge) klanten vragen. U bent strafbaar als u alcohol verkoopt aan jongeren tot 18 jaar. De gemeente handhaaft hierop.

 • Mag ik sterke drank aan huis bezorgen?

  Alleen een slijterij of een partijen-cateringbedrijf mag sterke drank op bestelling bij klanten aan huis bezorgen. U hebt daarvoor een slijterijvergunning of een drank- en horecawetvergunning nodig. Een ondernemer met een horecazaak met een drank- en horecawetvergunning mag geen sterke drank op bestelling aan huis bezorgen.

  Let op:u mag alleen alcohol verkopen aan personen vanaf 18 jaar. Klanten tot 25 jaar moeten zich altijd legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. U moet daarom altijd naar het identiteitsbewijs van (jonge) klanten vragen. U bent strafbaar als u alcohol verkoopt aan jongeren tot 18 jaar. De gemeente handhaaft hierop

 • Vier of meer mensen aan tafel?

  In het protocol voor de horeca staat de volgende stelregel. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers. Uitzonderingen: aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.

 • Mag ik de temperatuur registreren van mijn medewerkers en bezoekers?

  Meten van lichaamstemperatuur mag. Het registreren of verwerken van deze gegevens mag niet. Binnen de privacywetgeving (AVG) is het niet toegestaan om medische gegevens te verwerken. Dit geldt dus ook voor het verzamelen van data over de temperatuur van medewerkers of bezoekers. De AVG geldt omdat u niet alleen de temperatuur meet, maar daar vervolgens iets mee doet. Temperatuur aflezen zonder deze te verwerken of registreren mag wel volgens de AVG, mits er verder niets met deze gegevens gebeurt. Maar ook in dit geval kan sprake zijn van inbreuk van privacy.

  Het meten en registreren van lichaamstemperatuur valt onder de AVG regelgeving. Op de website van de autoriteit persoonsgegevens staat hierover meer informatie en wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Twee punten van de website lichten we graag uit:

  • Het opmeten en registreren van uw temperatuur door uw werkgever is ook tijdens de coronacrisis verboden. Uitsluitend een bedrijfsarts mag gezondheidstests doen en uw gezondheidsgegevens verwerken.
  • De AVG regelgeving geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.
    

  De informatie over het wel of niet mogen meten van de temperatuur is een dunne lijn. Op basis daarvan raden wij het meten van de temperatuur van medewerkers of bezoekers af. Mocht het toch gebeuren dan moet er heel bedachtzaam mee worden omgegaan. Er mag geen registratie en/of enige andere vorm van verwerking plaatsvinden.

 • Moet ik de contactgegevens van mijn klanten registreren?

   In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit is voor het bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis.

 • Mag ik met 3 mensen in mijn werkbus zonder bekeurd te worden?

  De Politie geeft aan dat er altijd 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Dit geldt ook wanneer de mensen niet tot één huishouden behoren (zoals een gezin of huisgenoten). Met 3 of meer mensen in een werkbus kunt u geen 1,5 meter afstand houden. Uw bedrijf en uw werknemers kunnen hiervoor een boete krijgen.

 • Komen er aanvullende financiële regelingen om de economische gevolgen van de 1,5-metersamenleving te compenseren?

  De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 m-samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

 • Een sportinstructeur wil 1-op-1 sportles in de buitenlucht gaan geven. Mag dat?

  De informatie die hierover beschikbaar is niet altijd hetzelfde. De KVK volgt de lijn van de Rijksoverheid: voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen, 1-op-1 training is georganiseerd en daarom niet mogelijk.

 • Mag mijn bedrijf weer open als er een protocol is opgesteld waar ik aan voldoe?

  Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen. Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in Nederland omlaag is gebracht.

 • Geldt voor mijn online lessen van mijn sportschool ook het lage btw-tarief van 9%?

  Bij sporten in een sportaccommodatie geldt het lage btw-tarief van 9%. Nu we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis moeten blijven, bieden veel sportscholen en ondernemers online sportlessen aan. Het kabinet heeft besloten dat ook voor de online sportlessen het lage btw-tarief geldt. Deze tijdelijke maatregel geldt tot het einde van de verplichte sluiting van sportaccommodaties.

 • Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Worden deze getoetst door de overheid?

  Brancheverenigingen worden bij het opstellen van een protocol veelal ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij. Bijvoorbeeld over het waarborgen van voldoende afstand tussen werknemers, klanten en de betrokkenheid van werknemers bij de protocollen. Voor sectoren die dicht zijn is het protocol één van de voorwaarden om open te kunnen. Een goed protocol betekent dus nog geen groen licht om open te gaan. Lees hier meer over hoe branches omgaan met de 1,5 metereconomie.

 • Kan ik als werkgever een Coronaclausule bij een werkgeversverklaring afgeven?

  Als werkgever bepaalt u zelf welke verklaring u voor een werknemer wilt afgeven. Ook voor een ‘Coronaclausule’ kunt u dit zelf bepalen. Het kan voor uw werknemers vervelend zijn, maar het kan wel van belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Het maken van een beleid hiervoor wordt geadviseerd.

 • Moet een werkgever zijn of haar personeelslid doorbetalen wanneer hij of zij vast zit in het buitenland?

  Artikel 7:628 BW bepaalt: geen arbeid, wel loon tenzij de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De vraag die moet worden beantwoord is voor wie het risico is wanneer er niet kan worden gewerkt. Bij werknemers die op dit moment, op bevel van buitenlandse overheden, in quarantaine zijn geplaatst kan niet worden gezegd dat het niet werken voor rekening van de werknemer komt. Oftewel, het salaris moet worden doorbetaald. Voor werknemers die doelbewust afreizen naar gebieden waar het coronavirus heerst en waar mogelijk zelfs een verscherpt of negatief reisadvies geldt, ligt dit anders. Doet deze laatste situatie zich voor, dan is het verstandig de werknemer schriftelijk te wijzen op mogelijke consequenties van zijn of haar keuze. Als deze werknemer in januari 2020 al bij het bedrijf werkte, wordt de werknemer ook meegenomen in de NOW regeling.

 • Kan ik als werkgever mondkapjes vergoeden aan personeel dat met het OV naar werk reist?

  Het is werkgevers toegestaan om mondkapjes onbelast te vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes per 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, behoren de kosten van het mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer. Om dit zo goedkoop mogelijk te maken, wordt de btw op mondkapjes (zowel medische als niet-medische) van 25 mei tot in ieder geval 1 september 2020 verlaagd naar 0%.

 • Wanneer is de intelligente lockdown voorbij?

  De overheid beslist uiteindelijk wanneer en in welke mate bedrijven weer open kunnen of meer bewegingsvrijheid krijgen. Dat gebeurt verantwoord en stap voor stap. Voorwaarde voor versoepeling is dat de beheersbaarheid van de ontwikkeling van het virus behouden blijft. Op 6 mei is een gefaseerde versoepeling van een aantal maatregelen aangekondigd voor onder meer contactberoepen en horeca. Het kan gebeuren dat een versoepeling niet doorgaat of wordt teruggedraaid. De overheid spreekt van een ‘routekaart voor versoepeling’. Uiteindelijk heeft elke Veiligheidsregio een eigen, afzonderlijke noodverordening. Tussen de 25 regio’s kan dus verschil zitten in regels en maatregelen.

 • Wanneer mag mijn zakenpartner uit de VS weer naar Nederland komen?

  Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa tot 15 juni. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet-noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen. Meer informatie over grenssluitingen leest u op de website van de rijksoverheid.

 • Wat zijn de regels omtrent het uitgeven van vouchers of geld teruggeven?

  Wettelijk gezien hebben klanten recht op terugbetaling als zij al hebben (aan)betaald voor producten of diensten die een ondernemer niet kan leveren. Dat uitgangspunt verandert door de coronacrisis niet. De Europese Commissie heeft lidstaten opgeroepen om consumenten in de luchtvaartbranche de kans te geven hun geld terug te vragen. Volgens de EC moeten consumenten kunnen kiezen tussen een voucher accepteren of geld terugkrijgen. Het kabinet heeft, na de mededeling vanuit Brussel, besloten dat luchtvaartmaatschappijen hun klanten inderdaad die keuzevrijheid moeten bieden.

 • Mogen leveringsvoorwaarden van bedrijven zo maar worden aangepast?

  Eenzijdig wijzigen van voorwaarden mag niet. De algemene voorwaarden mogen wel tussentijds gewijzigd worden, maar niet zomaar. Het bedrijf moet u hier duidelijk over informeren. En de veranderingen mogen niet onredelijk zijn. Op het Ondernemersplein leest u hier meer over. Voorbeeld: u heeft een bedrijf ingeschakeld dat voor u een evenement zou organiseren. Dat kan niet doorgaan vanwege corona. Het bedrijf dat u heeft ingeschakeld heeft de leveringsvoorwaarden aangepast. Hierdoor moet u ineens meer kosten betalen. Dit mag dit.