Vraag & antwoord horeca 1,5 meter

Op deze pagina kunt u de veel gestelde vragen en antwoorden van ondernemers over de horeca en de 1,5 meter economie vinden.

Waar moet ik terecht als ondernemer met praktische vragen over het opengaan van mijn restaurant?

U kunt contact opnemen met accountmanager Reineke de Vries.

Of u kunt contact opnemen met de woordvoerder van de gemeente: Jill Conrad.

Kan ik een burgemeester of wethouder spreken?

Het college van burgemeester en wethouders is er om besluiten te nemen. De accountmanagers van Dordt Onderneemt is de partij die hiermee aan de slag gaat. Andersom is Dordt Onderneemt de partij die het college voorziet van informatie uit de stad.

Wat is het verschil tussen de ondernemersbrief en wat er op deze website gecommuniceerd word?

De ondernemersbrief is voor alle ondernemers in Dordrecht bedoeld. Deze pagina richt zich tot de horeca-ondernemers in Dordrecht.

Bij wie kan ik terecht voor het financiële noodpakket 2?

Zodra de verwijzing beschikbaar is naar het aanvragen van het finaciële noodpakket 2 wordt deze hier kenbaar gemaakt.

Mijn omzetverlies zit binnen 20%. Krijg ik dan nog steeds bijstand?

Ja, voor meer informatie over de NOW-regeling kijkt u op de website van het UWV.

Wat is het handhavingsbeleid per 1 juni 2020?

Het reguliere handhavingsbeleid dat voor de corona uitbraak gold is van toepassing. Vanuit het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio is besloten dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van de maatregelen in het restaurant of op het terras. Indien een handhaver constateert dat maatregelen niet opgevolgd worden dan wordt de ondernemer hier op aangesproken.

Is het susteam inzetbaar?

De komende twee weken is het susteam aanwezig in de binnenstad van 20.30 tot 00.30 uur. Op vrijdag en zaterdag va 20.30 tot 02.30 uur. Na deze twee weken worden nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van het susteam. Het susteam bestaat uit een koppel van twee personen die te voet of per fiets surveilleren in herkenbare kleding. Zij spreken zo nodig bezoekers in het uitgaansgebied aan. Ze werken nauw samen met politie en handhaving.

Hoe lang is de doorlooptijd van vergunningsaanvragen voor de uitbreiding van mijn terras?

Dit duurt ongeveer twee weken.

Ben ik als horeca-ondernemer verantwoordelijk voor wangedrag van mijn gasten?

U bent op uw terras in staat om regels te bepalen. In het geval van wangedrag zal handhaving hier op toezien.

Zijn er vaste reserveringstijden?

Voor nu is het aan u als ondernemer zelf om de reserveringstijden te bepalen.

Mag er met cashgeld betaald worden op het terras?

Ja, het is toegestaan om met cashgeld te betalen op het terras.

Mag ik de temperatuur registreren van mijn medewerkers en bezoekers?

Meten van lichaamstemperatuur mag. Het registreren of verwerken van deze gegevens mag niet. Binnen de privacywetgeving (AVG) is het niet toegestaan om medische gegevens te verwerken. Dit geldt dus ook voor het verzamelen van data over de temperatuur van medewerkers of bezoekers. De AVG geldt omdat u niet alleen de temperatuur meet, maar daar vervolgens iets mee doet. Temperatuur aflezen zonder deze te verwerken of registreren mag wel volgens de AVG, mits er verder niets met deze gegevens gebeurt. Maar ook in dit geval kan sprake zijn van inbreuk van privacy.

Het meten en registreren van lichaamstemperatuur valt onder de AVG regelgeving. Op de website van de autoriteit persoonsgegevens staat hierover meer informatie en wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Twee punten van de website lichten we graag uit:

  • Het opmeten en registreren van uw temperatuur door uw werkgever is ook tijdens de coronacrisis verboden. Uitsluitend een bedrijfsarts mag gezondheidstests doen en uw gezondheidsgegevens verwerken.
  • De AVG regelgeving geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

De informatie over het wel of niet mogen meten van de temperatuur is een dunne lijn. Op basis daarvan raden wij het meten van de temperatuur van medewerkers of bezoekers af. Mocht het toch gebeuren dan moet er heel bedachtzaam mee worden omgegaan. Er mag geen registratie en/of enige andere vorm van verwerking plaatsvinden.

Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit is nodig voor bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis.

Als ik met (plexiglas) schermen werk, vervalt dan de regel van 1,5 m afstand?

Nee, het houden van de 1.5 meter afstand is verplicht.

Mag mijn personeel aan tafel uitserveren?

Nee, tenzij de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.

Ik heb een buffetrestaurant. Binnen mogen 30 mensen. Op het terras onbeperkt. Mogen de mensen van het terras wel binnen hun eten halen?

Nee, er mogen maximaal 30 bezoekers in de inrichting aanwezig zijn

Valt een bowlingbaan onder sport? En zo ja, mag wel het restaurant open, terwijl er niet gebowld wordt?

Een bowlingbaan wordt niet direct tot sportinrichting gerekend. Het restaurant mag uiteraard open, maar moet wel aan maarregelen voldoen. Zoals maximaal 30 bezoekers en 1,5 meter afstand.