Horeca en de 1,5 meter economie

De belangrijkste informatie voor horecaondernemers.

Het kabinet heeft landelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Op deze pagina ziet u wat dit lokaal voor u als horecaondernemer kan betekenen.

Welke maatregelen gelden voor horecaondernemers?

 • Alle horeca (dus ook coffeeshops, feestlocaties, discotheken en zalencentra) is gesloten.
 • Afhalen en bezorgen mag nog wel. Eten afhalen? Doe dat zoveel mogelijk alleen.
 • Bij het afhalen van eten en drinken vindt géén gezondheidscheck plaats en is reserveren of het registreren van contactgegevens niet nodig. Natuurlijk moet er bij afhalen wel worden voldaan aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden.
 • Hotels mogen open voor overnachting, maar eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.
 • Afhaal- en bezorgrestaurants sluiten uiterlijk om 01.00 uur. Na 20.00 uur mag hier geen alcohol meer verkocht worden.
 • Sportkantines zijn gesloten.

Terrassen - toegestaan vanaf 28 april 2021

Vanaf 28 april 2021 om 12.00 uur is het weer toegestaan om uw reguliere terras te gebruiken. Om ondernemers de mogelijkheid te bieden hun gasten op 1,5 m afstand van elkaar op het terras te laten plaatsnemen, is het mogelijk om een tijdelijke terrasuitbreiding aan te vragen. 
Heeft u nog geen complete aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning ingediend? Dan mag u vanaf 28 april 2021 alleen open met uw reguliere terras. 
Wilt u op 28 april wel open met uw tijdelijke terrasuitbreiding? Dat kan alleen als: 

 • u een complete aanvraag voor uw tijdelijke terrasuitbreiding hebt ingediend;
 • deze aanvraag is precies hetzelfde als vorig jaar.

Is uw aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding anders dan vorig jaar (bv. groter of anders gesitueerd)? Dan mag u pas open als de vergunning is verleend. Dien daarom zo snel mogelijk een complete aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding in. 

Aanvraag tijdelijke terrasvergunning (verruiming)

Als u gebruik wilt maken van een tijdelijke verruiming van uw terras, dan dient u hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Ook als u eerder een verruiming heeft aangevraagd (tot 1 april 2021).

Een aanvraag indienen

Aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding

Voor een tijdelijke terrasuitbreiding tot 1 april 2022 dient u de volgende documenten in:

 • Aanvraagformulier tijdelijk terras tot 1 april 2022
 • Plattegrond (duidelijke tekening met afmetingen en situering van het tijdelijke terras)

U heeft toestemming nodig als uw uitbreiding voor het pand van een andere eigenaar/huurder komt te staan. Geen toestemming is geen uitbreiding.

E-mail uw aanvraag inclusief verplichte documenten naar apv@ozhz.nl. U ontvangt een automatische reply. 

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle horecaondernemers (zowel commercieel als paracommercieel) kunnen een aanvraag voor een tijdelijke terrasuitbreiding indienen. 

Hoe lang geldig?

De tijdelijke uitbreiding is geldig tot 1 april 2022.. Maar we kunnen de terrasuitbreiding aanpassen of intrekken in deze situaties:

 • Als er andere regels komen van de Rijksoverheid;
 • Als in de praktijk blijkt dat het niet werkt. Bijvoorbeeld door drukte of het niet houden aan de regels of als de veiligheid in het gedrang komt.

U verwijdert de terrasuitbreiding ook wanneer deze langdurig niet gebruikt wordt.

Wat zijn de algemene regels voor terrasuitbreiding
 • Als u eerder een terrasuitbreiding heeft gekregen, dan kunt u maximaal het aantal m2 aan uitbreiding aanvragen dat u eerder heeft gekregen.
 • Het uitgebreide terras mag niet langer open zijn dan uw huidige terras. Het kan ook voorkomen dat de gemeente bepaalt dat de uitbreiding van uw terras eerder moet sluiten dan de rest van uw terras. Bijvoorbeeld om overlast te voorkomen.
 • Brandkranen, nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven.
 • Nood- en hulpdiensten moeten een vrije doorgang hebben van 3,5 meter.
 • Het is verboden muziek op het terras af te spelen.
 • Het is toegestaan terrasverwarming te plaatsen. U moet dan aan de voorwaarden voldoen.
 • Wilt u samen met andere ondernemers op dezelfde plek een terras? Dan maakt u een gezamenlijk plan.
 • Het is niet toegestaan om (open) (party)tenten op het terras te plaatsen.
 • De verkeersveiligheid mag niet in gevaar gebracht worden.
 • Het terras wordt verwijderd wanneer deze gedurende 4 weken niet gebruikt wordt of als er een landelijk verbod is op het gebruik van het terras.
 • Tijdelijke terrasuitbreiding is in korte tijd verplaatsbaar

Aanvraag omgevingsvergunning

In sommige gevallen heeft u ook een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als het bestemmingsplan geen terras toestaat of als u een bouwwerk wilt plaatsen op uw terras. Wilt u weten of een omgevingsvergunning nodig is, neem dan contact op met een van de accountmanagers van Dordt Onderneemt 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

Wat is toegestaan op uw terras?

Omgevingsvergunningsvrij

Het is toegestaan om zonder omgevingsvergunning:

 • een of meer parasol(s) te plaatsen als u deze elke avond inklapt. 
 • een terrasscherm te plaatsen met een maximale hoogte van 1,50 meter, vanaf 1 meter transparant uitgevoerd

 

Omgevingsvergunningsplichtig

Wilt u een andere vorm van overkapping , een ander bouwwerk of is uw terras aan minder dan 3 zijden open? Dan heeft u een (tijdelijke) omgevingsvergunning nodig. In dat geval neemt de beoordeling meer tijd in beslag. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl

De minimale eisen bij elke aanvraag zijn:

 • Situatietekening bestaande en nieuwe toestand op schaal en gemaatvoerd.
 • Maatvoeringen van de bouwwerken op schaal en gemaatvoerd.
 • Productinformatie indien van toepassing.
 • Kleur- en materiaalgebruik.
 • Gegevens bouwbesluit waarbij ingegaan wordt op brandveiligheid, constructie en ventilatie.

​​​Voor specificaties bekijkt u de flyer constructieve veiligheid Winterterrassen.

Wat zijn de maatregelen voor 1,5 meter afstand?

De ondernemer moet altijd voldoen aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio en/of gemeente.

Vragen

Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.
Heeft u dringende vragen? Neem dan contact op met een accountmanager van Dordt Onderneemt.


 

Accountmanager
detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries

Reineke de Vries

Accountmanager 
detailhandel, Horeca & ambulante handel

Boukje van de Ven

Foto van Boukje van de Ven