Horeca en de 1,5 meter economie

De belangrijkste informatie voor horecaondernemers.

Het kabinet heeft op 13 oktober landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen zijn ingegaan op 14 oktober om 22.00 uur. Op deze pagina ziet u wat dit lokaal voor u als horecaondernemer kan betekenen.

Welke maatregelen gelden voor horecaondernemers?

 • Alle horeca (ook coffeeshops) sluiten vanaf 14 oktober 22.00 uur.
 • Afhalen en bezorgen mag nog wel. Eten afhalen? Doe dat zoveel mogelijk alleen.
 • Bij het afhalen van eten en drinken vindt géén gezondheidscheck plaats en is reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Natuurlijk moet er bij afhalen wel worden voldaan aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden.
 • Voor feestlocaties en zalencentra gelden dezelfde maatregelen als voor eet- en drinkgelegenheden. Deze blijven dus gesloten.
 • Horecagelegenheden in hotels blijven open, maar alleen voor gasten die een overnachting bij dat hotel hebben geboekt. Hotels mogen géén 'daggasten' ontvangen.
 • Bioscopen, casino's en culturele instellingen mogen open blijven, maar hun eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten worden.
 • Gasten houden altijd 1,5 m afstand, behalve mensen uit 1 huishouden of gezelschap.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 01.00 uur. Na 20.00 uur mag hier geen alcohol meer verkocht worden.
 • Sportkantines zijn gesloten.

Contactgegevens registreren - niet bij afhaal en bezorging

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit is voor het bron- en contactonderzoek van de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Dit geldt alleen wanneer de Rijksoverheid toestemming heeft gegeven voor het openen van de horeca. Deze registratieplicht geldt niet bij afhaal en bezorging.

 • Welke gegevens moet ik registreren?

  Voor het bron- en contactonderzoek van de GGD registreert u contactgegevens waaronder naam en telefoonnummer.

Terrassen - op dit moment niet toegestaan

Op dit moment is het niet toegestaan om gasten te ontvangen op het terras. Zodra de horeca weer open mogen, zal de Rijksoverheid dit aankondigen. Om ondernemers bij (her)opening de mogelijkheid te bieden hun gasten op 1,5 m afstand van elkaar op het terras te laten plaatsnemen, is er een mogelijkheid om een tijdelijke vergunning voor verruiming aan te vragen tot 1 april 2021. Uw reguliere terras geldt gewoon het hele jaar door.

Aanvraag tijdelijke terrasvergunning (verruiming)

Als u gebruik wilt maken van een tijdelijke verruiming van uw terras, dan dient u hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Ook als u eerder een verruiming heeft aangevraagd (tot 1 november 2020).

 • Wat zijn de algemene regels voor terrasuitbreiding
  • Als u eerder een terrasuitbreiding heeft gekregen, dan kunt u maximaal het aantal m2 aan uitbreiding aanvragen dat u eerder heeft gekregen.
  • Het uitgebreide terras mag niet langer open zijn dan uw huidige terras. Het kan ook voorkomen dat de gemeente bepaalt dat de uitbreiding van uw terras eerder moet sluiten dan de rest van uw terras. Bijvoorbeeld om overlast te voorkomen.
  • Brandkranen, nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven.
  • Nood- en hulpdiensten moeten een vrije doorgang hebben van 3,5 meter.
  • Het is verboden muziek op het terras af te spelen.
  • Het is toegestaan terrasverwarming te plaatsen. U moet dan aan de voorwaarden voldoen.
  • Wilt u samen met andere ondernemers op dezelfde plek een terras? Dan maakt u een gezamenlijk plan.
  • Het is niet toegestaan om (open) (party)tenten op het terras te plaatsen.
  • De verkeersveiligheid mag niet in gevaar gebracht worden. 
 • Wat is toegestaan op uw terras?

  Omgevingsvergunningsvrij

  Het is toegestaan om zonder omgevingsvergunning:

  • een of meer parasol(s) te plaatsen als u deze elke avond inklapt. 
  • een terrasscherm te plaatsen met een maximale hoogte van 1,50 meter, vanaf 1 meter transparant uitgevoerd.

   

  Omgevingsvergunningsplichtig

  Wilt u een andere vorm van overkapping in combinatie met meerdere schermen/wanden, of een ander bouwwerk? Dan heeft u een (tijdelijke) omgevingsvergunning nodig. In dat geval neemt de beoordeling meer tijd in beslag. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

  De minimale eisen bij elke aanvraag zijn:

  • Situatietekening bestaande en nieuwe toestand op schaal en gemaatvoerd.
  • Maatvoeringen van de bouwwerken op schaal en gemaatvoerd.
  • Productinformatie indien van toepassing.
  • Kleur- en materiaalgebruik.
  • Gegevens bouwbesluit waarbij ingegaan wordt op brandveiligheid, constructie en ventilatie.


  Voor specificaties bekijkt u de flyer constructieve veiligheid Winterterrassen.

 • Wat zijn de maatregelen voor 1,5 meter afstand?

  De ondernemer moet altijd voldoen aan de coronamaatregelen van rijk, veiligheidsregio en/of gemeente. U bent ervoor verantwoordelijk dat zowel bezoekers als personeel zich aan de regels kunnen houden, met in achtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid.

  • Gasten op het terras: u moet ervoor zorgen dat iedereen zich op het terras aan de coronaregels houdt, zoals op 1,5 meter van elkaar zitten. 
  • Voetpad langs uw terras of tussen 2 verschillende terrassen: u moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers om het terras te passeren (minstens 1,5 meter).
  • In bijzondere omstandigheden kunnen de berekeningen voor het maken van voldoende afstand anders zijn. Bijvoorbeeld als het ergens heel druk is. Of als er een afscherming is tussen terras en voetpad.
  • De ondernemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van een hinder veroorzakende rij.

Een aanvraag indienen

Aanvraag tijdelijke terrasuitbreiding

Wilt u uw terras tijdelijk uitbreiden? Dan kunt u een tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen. Ook als u eerder een verruiming heeft aangevraagd (tot 1 november 2020). U dient de volgende documenten in:

 • Aanvraagformulier (pdf, 196 kB)
 • Plattegrond (duidelijke tekening met afmetingen en situering van het tijdelijke terras)

U heeft toestemming nodig als uw uitbreiding voor het pand van een andere eigenaar/huurder komt te staan. Geen toestemming is geen uitbreiding.

E-mail uw aanvraag inclusief verplichte documenten naar apv@ozhz.nl. U ontvangt een automatische reply. 

Melding activiteitenbesluit

Een melding activiteitenbesluit is verplicht als u uw terras langer dan 6 maanden uitbreidt. Voorbeeld: staat uw terrasuitbreiding van 1 juni 2020 tot 1 december 2020 of langer? Dan moet u een melding activiteitenbesluit doen. U kunt dat doen door (informatie volgt).

Aanvraag omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

 • Wie kan een aanvraag indienen?

  Alle horecaondernemers (zowel commercieel als paracommercieel) kunnen een aanvraag voor een tijdelijke terrasuitbreiding indienen. 

 • Hoe lang geldig?

  De tijdelijke uitbreiding is (voorlopig) geldig tot 1 april 2021. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning. Maar we kunnen de terrasuitbreiding aanpassen of intrekken in deze situaties:

  • als er andere regels komen van de Rijksoverheid;
  • als in de praktijk blijkt dat het niet werkt. Bijvoorbeeld door drukte of het niet houden aan de regels.

Vragen

Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.

Heeft u dringende vragen? Neem dan contact op met een accountmanager van Dordt Onderneemt.

Detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries

Reineke de Vries

ZZP-ers

Boukje van de Ven

Boukje van de Ven

Overig MKB

Bert ten Veen

Bert ten Veen
   

Woordvoerder gemeente voor ondernemers

Jill Conrad