Hulp voor ondernemers - update 26 maart

Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

Het Rijk en de gemeente Dordrecht bieden maatregelen en doen wat nodig is om u te ondersteunen. Op 17 maart 2020 heeft het Rijk een steunpakket voor ondernemers aangekondigd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over onderstaande regelingen:
1. Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor ZZP'ers en (kleine) ondernemers
2. Betaaltermijn gemeentelijke belastingen
3. Werktijdverkorting / Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
4. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
5. Bijzonder uitstel van betaling belastingen
6. Ondernemersklankbord  
7. Maatregelen Corona logiesheffing
8. Compensatieregeling getroffen sectoren
9. Nieuwe noodverordening regio Zuid-Holland Zuid
10. En verder?

1. Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor ZZP'ers en (kleine) ondernemers

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

2. Betaaltermijn gemeentelijke belastingen

De gemeente biedt ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een aangepaste betaaltermijn aan te vragen voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op onze pagina aangepaste betaaltermijn.

3. Werktijdverkorting / Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de werktijdverkortingsregeling(wtv)-regeling nu een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie over de NOW te vinden.

4. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

5. Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel.

6. Ondernemersklankbord  

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen:

  • Bieden trajecten van 6 maanden.
  • Advies gericht  op jouw vraagstuk.
  • Adviseur uit  jouw regio.
  • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid

7. Maatregelen Corona logiesheffing

De invoering van de logiesheffing op 1 april 2020 blijft ongewijzigd. De gemeente Dordrecht werkt niet met voorlopige aanslagen. Daarnaast vindt de afdracht van opgehaalde logiesheffing pas in 2021 plaats. Hierdoor is er geen nadelig liquiditeitseffect voor ondernemers. Wij begrijpen dat er minder overnachtingen zijn en de heffing die opgehaald wordt lager uitvalt. Dit is een nadeel voor de gemeente en heeft geen gevolgen voor ondernemers.

Voor staan- en ligplaatsen biedt de gemeente de mogelijkheid aangifte te doen via een forfait. Daarbij gaan we uit van een bezettingsgraad van 60% over de periode waarin ondernemers staan- of ligplaatsen bieden. Dit percentage zal naar verwachting lager uitvallen. Na de zomer stellen wij de gemeenteraad voor dit percentage te verlagen. Dit met de inzichten die we op dat moment hebben.

Hiermee voorkomen we dat ondernemers extra administratieve lasten maken om aangifte te doen of een te hoge heffing betalen. Verlaging van het percentage heeft tot gevolg dat ondernemers met staan- en ligplaatsen minder heffing hoeven af te dragen.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Nog niet alle details zijn bekend en de regeling wordt snel van kracht. Het coronavirus en de maatregelen hebben gevolgen voor een aantal sectoren in het bijzonder. Horecasector moet de deuren verplicht sluiten. De culturele sector moet de deuren sluiten en zijn buitenlandse producties onmogelijk. Organisatoren van evenementen moeten de evenementen annuleren of verplaatsen. De omzet in de reisbranche loopt hard terug. Bedrijven lopen in deze periode veel inkomsten mis.

Tegemoetkoming

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt de getroffen sectoren goed in de gaten. Meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of bekijk de veelgestelde vragen.

9. Nieuwe noodverordening regio Zuid-Holland Zuid

De noodverordening in de regio Zuid-Holland Zuid is aangepast omdat er extra regels zijn vastgesteld. Sinds 15 maart geldt in onze regio een noodverordening. Deze verordening is er om te zorgen dat we de maatregelen om het coronavirus te beperken kunnen handhaven.

De nieuwe noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid staat op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Een beschrijving van de extra regels leest u in het persbericht van de veiligheidsregio over de nieuwe noodverordening.

10. En verder?

Wilt u meer weten over de bovengenoemde regelingen of bent u op zoek naar sectorspecifieke regelingen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

Vragen en contact

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 

Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in Dordrecht kunt u contact opnemen met Dordt Onderneemt. Afhankelijk van de sector waarin u als ondernemer werkzaam bent, kunt u contact opnemen met onderstaande accountmanagers.

Detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries
E: reaj.de.vries@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4888

Reineke de Vries

ZZP-ers

Boukje van de Ven
E: b.vande.ven@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4949

Boukje van de Ven

Overig MKB

Bert ten Veen
E: ec.ten.veen@dordrecht.nl
T: 078 - 770 49 43

Bert ten Veen

Overig MKB

Roos van der Werf
E: rnw.vander.werf@dordrecht.nl
T: 06 - 36 09 41 46

Roos van der Werf

Woordvoerder gemeente voor ondernemers

Jill Conrad
E: j.conrad@drechtsteden.nl
T: 06 - 40 15 70 03