Hulp voor ondernemers - update 18 november

Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

Het Rijk en de gemeente Dordrecht bieden maatregelen en doen wat nodig is om u te ondersteunen. Eerder dit jaar, op 17 maart 2020, heeft het Rijk een steunpakket voor ondernemers aangekondigd.

Maatregelen

Op dinsdag 17 november waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie. Ze vertelden hoe het gaat in Nederland. We zijn er nog niet om het virus de kop in te drukken, daarom gelden er nog steeds aangepaste regels. In Dordrecht gelden ook de regels van de noodverordening Zuid-Holland-Zuid. Eerder is op 27 oktober 2020 aangekondigd dat er een aantal nieuwe financiële regelingen bijkomen ter ondersteuning van ondernemers in de horeca- en evenementenbranche. Op deze pagina vindt u meer informatie over onderstaande regelingen:

1. De 1,5 meter-economie
2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) / ook voor zzp'ers
3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3)
4. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
5. Uitstel betaling gemeentebelastingen
6. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)
7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
8. Bijzonder uitstel van betaling belastingen
9. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers
10. Regelingen voor de culturele en creatieve sector
11. Ondernemersklankbord
12. Maatregelen Corona logiesheffing
13. Nieuwe noodverordening regio Zuid-Holland Zuid - 6 november
14. Ontwikkelingen voor de horeca
15. Extra financiële regelingen 27 oktober 2020
16. Time Out Arrangement (TOA)
17. En verder?

1. De 1,5 meter-economie

De Rijksoverheid beslist wanneer en op welke manier bedrijven weer open kunnen. Dat gebeurt stap voor stap. De keuze hangt af van de ontwikkeling van het coronavirus. Ook moeten protocollen over een veilige overgang naar de 1,5 meter economie aanwezig zijn.

Lees verder

De Rijksoverheid houd ook de druk op publieke ruimtes in de gaten, zoals het openbaarvervoer. Brancheverenigingen zijn opgeroepen om protocollen te maken voor het naleven van de 1,5 meter economie. Om de 3 weken wordt met input van experts besloten of maatregelen versoepeld of aangescherpt moeten worden. Op de website van de KvK vind u meer informatie over wat u kan en mag in de 1,5 meter economie.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB / ook voor zzp'ers

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is vanaf 30 juni de opvolger van de TOGS voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen. Dit is om vaste lasten (excl. loonkosten) te kunnen betalen. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag doen kan tot en met 31 oktober 2020. Na deze datum loopt de TOGS-regeling af.

Een aanvraag kunt u doen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3)

De Tozo regeling geldt voor zelfstandig ondernemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De Tozo regeling wordt verlengd tot 1 april 2021. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

Lees verder

Bedrijfskapitaal

Wanneer uw bedrijf serieuze liquiditeitsproblemen heeft vanwege de coronacrisis kunt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan gedaan worden bij onder andere uw eigen bank, Qredits of het Regionaal Bureau voor zelfstandigen. Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

4 Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidscontracten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de voowaarden voldeden een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming van 550 euro bruto ging over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag werd gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De TOFA is uitgevoerd door het UWV.

5. Uitstel betaling gemeentebelastingen

Half maart 2020 is een regeling ingevoerd om de betaling van gemeentelijke belastingen voor 2020 uit te stellen. Deze uitstelregeling was tot 1 september 2020 en is inmiddels gesloten. Informatie over deze regeling vind u op de webpagina Verlenging uitstel betaling gemeentelijke belastingen.

6. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)

Het kabinet verlengt de NOW regeling per 1 oktober 2020. Dit gaat in 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De NOW 3 regeling geldt tot 1 juli 2021.

  • Vanaf 1 oktober 2020 is het loket voor NOW 2.0 gesloten
  • Vanaf 6 juni 2020 is het loket voor NOW 1.0 gesloten.

Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Meer informatie over de NOW-regeling is te vinden op de website van het UWV of bekijk de factsheet.

7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

8. Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel.

9. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers

Bent u een startup, scale-up innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heeft u financiering nodig in verband met COVID19? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een Corona-Overbruggingslening (COL). Het gaat om leningen tussen €50.000 en €2 miljoen euro. Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 29 april 2020. De Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM's) verstrekken deze overbrugginsleningen. Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.

10. Regelingen voor de culturele en creatieve sector

Het culturele en creatieve sector is door de coronacrisis ingrijpend veranderd. Het kabinet komt deze sectoren tegemoet met verschillende maatregelen voor de opgelopen schade. Er is 300 miljoen berschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over deze regelingen.

11. Ondernemersklankbord  

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen.

  • Het Ondernemersklankbord biedt trajecten van 6 maanden;
  • U ontvangt advies gericht  op uw vraagstuk;
  • U krijgt een adviseur uit de regio;
  • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid.

12. Maatregelen Corona logiesheffing

De invoering van de logiesheffing op 1 april 2020 blijft ongewijzigd. De gemeente Dordrecht werkt niet met voorlopige aanslagen. Daarnaast vindt de afdracht van opgehaalde logiesheffing pas in 2021 plaats. Hierdoor is er geen nadelig liquiditeitseffect voor ondernemers.

Lees verder

Wij begrijpen dat er minder overnachtingen zijn en de heffing die opgehaald wordt lager uitvalt. Dit is een nadeel voor de gemeente en heeft geen gevolgen voor ondernemers.

Voor staan- en ligplaatsen biedt de gemeente de mogelijkheid aangifte te doen via een forfait. Daarbij gaan we uit van een bezettingsgraad van 60% over de periode waarin ondernemers staan- of ligplaatsen bieden. Dit percentage zal naar verwachting lager uitvallen. Na de zomer stellen wij de gemeenteraad voor dit percentage te verlagen. Dit met de inzichten die we op dat moment hebben.

Hiermee voorkomen we dat ondernemers extra administratieve lasten maken om aangifte te doen of een te hoge heffing betalen. Verlaging van het percentage heeft tot gevolg dat ondernemers met staan- en ligplaatsen minder heffing hoeven af te dragen.

13. Nieuwe noodverordening regio Zuid-Holland Zuid - 6 november

Check regelmatig de laatste noodverordening om op de hoogte te blijven van regionale en lokale maatregelen. De noodverordening is nodig om de maatregelen ook te kunnen handhaven. Op de website van de Veiligheidsregio lees je wat er is aangepast.
anche. Op deze pagina vindt u meer informatie over onderstaande regelingen: Op de website van de Veiligheidsregio lees je wat er is aangepast.

14. Ontwikkelingen voor de horeca

De horeca blijft voorlopig dicht. Afhalen en bezorgen is wel toegestaan. De lokale overheid mag maatregelen nemen in het belang van publieke gezondheid. Zoals openingstijden van de horeca aanpassen en locaties sluiten als het te druk is. Ook maatregelen voor 'crowd control' is een mogelijkheid.

Kijk voor meer informatie over horeca-maatregelen op de speciale webpagina.

15. Extra financiële regelingen 27 oktober 2020

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en voor de evenementenbranche. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies van een bedrijf. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

16. Time Out Arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement (TOA) krijgt verder vorm. Het arrangement stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Kijk voor meer informatie over TOA op de website van de overheid.

17. En verder?

Voorlopig geldt ook: zoveel mogelijk thuiswerken. Voorkom grote groepen en elkaar ontmoeten met meer dan 4 personen van verschillende huishoudens. Bezoek ook geen ruimtes waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden. Wilt u meer weten over de bovengenoemde regelingen of bent u op zoek naar sectorspecifieke regelingen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

Vragen en contact

Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 

Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in Dordrecht kunt u contact opnemen met Dordt Onderneemt. Afhankelijk van de sector waarin u als ondernemer werkzaam bent, kunt u contact opnemen met onderstaande accountmanagers.

Detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries
E: reaj.de.vries@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4888

Reineke de Vries

ZZP-ers

Boukje van de Ven
E: b.vande.ven@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4949

Boukje van de Ven

Overig MKB

Bert ten Veen
E: ec.ten.veen@dordrecht.nl
T: 078 - 770 49 43

Bert ten Veen

Woordvoerder gemeente voor ondernemers

Jill Conrad
E: j.conrad@drechtsteden.nl
T: 06 - 40 15 70 03