'Zichtbaarheid bedrijven laat te wensen over'

De gezamenlijke thema-avond ‘Zakendoen door zichtbaar te zijn’ van Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden met Rabobank en de Drechtstedengemeenten op woensdag 10 oktober had een verrassend effect. Enkele van de sprekers waren kritisch over wat aanwezige ondernemers aan hun zichtbaarheid deden. Gelukkig gaven zij ook direct nuttige tips om dit te verhelpen.

Via de nieuwe digitale toegangsport - www.jouwjongebedrijf.nl - wist de organisatie fysiek zo’n 100 ondernemers met een jong bedrijf en een aantal studenten te interesseren. De combinatie van thema (‘zichtbaarheid’), ontspannen netwerken en informatiemarkt was hun motivatie om te komen.

Kennis geabsorbeerd

De groei van het aantal jonge bedrijven in de regio was aanleiding voor de themabijeenkomst  ‘Zakendoen door zichtbaar te zijn’. Waarbij ‘groei’ in dubbel opzicht geldt: het aantal groeit en bedrijven groeien zelf. “Dat stelden de Drechtstedengemeenten en wij onlangs ook vast in een gesprek”, zegt Harry Eskes als voorzitter van Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden namens de organisatie. “Wij wilden samen de jonge bedrijven een extra zetje in de rug geven. Door een thema-avond te organiseren. Dus leek ‘zichtbaarheid’ ons een goed thema. Bij ons initiatief sloten ook de Rabobanken Drechtsteden en Merwestroom (Sliedrecht en omgeving) aan. Het onderwerp viel goed in de smaak. Wat werd bevestigd door de actieve wijze waarop men de aangereikte kennis absorbeerde en er na afloop over werd doorgepraat.”

Tijd voor actie

“De keuze voor dit thema kon niet duidelijker”, vervolgt Harry. “Zo reageerden ook onze 3 sprekers, waarvan er 2 van buiten de regio waren. Zij gaven namelijk aan dat bijna driekwart van de aanwezige bedrijven digitaal zéér slecht tot niet te vinden was. Dat was niet gemeend als een diskwalificatie van de mensen achter de bedrijven. Juist een prikkel om daar snel iets aan te doen. Want – stelden de sprekers - er is via de digitale weg veel business te vinden. Maar ‘men’ moet jou wel kunnen zien.”
Via www.jouwjongebedrijf.nl als digitale toegangspoort hoopt Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden vaker – misschien enkele malen per jaar – zo’n bijeenkomst te organiseren. “Met deze sterke partners zoals nu, worden die vast succesvol.”