Meer uitstallingen mogelijk

Ondernemers en bewoners van de binnenstad krijgen meer mogelijkheden om bankjes, bloembakken en uitstallingen voor hun pand te plaatsen. Als zij zich houden aan de verruimde richtlijnen hoeven ze ook geen vergunning aan te vragen. Het college wil met deze versoepeling van de regels de levendigheid van de binnenstad vergroten.

Voortaan mogen bewoners en ondernemers voorwerpen voor hun hele gevel uitstallen, zolang de ingang maar vrij blijft. Ook moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers (1 meter 50) en in winkelwandelstraten 3 meter 50. De uitstallingen mogen maximaal een meter uitsteken uit de gevel. Bankjes, bloembakken en dergelijke mogen buiten blijven staan, commerciële uitstallingen mogen alleen buiten tijdens de openingstijden van de winkel. Bewoners van het havengebied mogen ook zitjes aan het water neerzetten (niet in de parkeervakken), als ze die 's avonds daar wel weghalen.

Overleg

De nieuwe regels  zijn tot stand gekomen in overleg met ondernemers en bewoners, en gaan nu officieel de inspraak in. Na de verwerking van de inspraakreacties neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van de nieuwe regels. Vorig jaar ontstond er enige discussie over de handhaving van de huidige regels, onder meer op het Scheffersplein. Ook constateerde de gemeente dat in enkele winkelstraten de uitstallingen steeds verder oprukken naar het midden van de straat. Gemeente en ondernemers vinden dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de winkelstraten, maar willen wel mogelijkheden houden voor uitstallingen. Voor commerciële uitstallingen moeten ondernemers net als nu wel precario betalen.

Maatwerk

Naast de algemene regels is er ruimte voor maatwerk, een gezamenlijk plan van ondernemers en/of bewoners voor de uitstallingen op straatniveau. Hiervoor moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. Een ander voorbeeld van maatwerk is  dat voor de stoepen van de smalle straten Prinsenstraat-Grotekerksbuurt-Groenmarkt-Wijnstraat-Torenstraat een vrije passeerruimte voor voetgangers van 1 meter wordt aangehouden. Verder heeft de gemeente op verzoek van ondernemers een aantal kwaliteitstips voor de uitstallingen opgenomen zodat ondernemers elkaar makkelijker aan kunnen spreken.