Aanvragen vergunning rondvaartboten, pleziervaartuigen en ligplaatsen

In Dordrecht gelden voorwaarden voor de vergunningen van rondvaartboten, pleziervaartuigen en ligplaatsen.

Rondvaartbedrijf  

De oude binnenstad van Dordrecht is een gewilde plek voor rondvaarten. De ruimte op het water in de binnenhavens is klein. Daarom is hiervoor toestemming nodig en gelden een paar voorwaarden.

Voorwaarden vergunning rondvaartboten 

Om bedrijfsmatig passagiers te mogen vervoeren binnen Dordrecht en u heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 11.4 (personenvervoer over water) Havenverordening Dordrecht. 

Technische eisen 

De gestelde voorwaarden zijn afhankelijk van het type vaartuig waarmee u vaart. 

 • Indien uw vaartuig gecertificeerd is als een passagiersschip gelden de regels die de Binnenvaartwet stelt. Dit is als u bedrijfsmatig (vanuit een rechtspersoon) vaart met meer dan 12 passagiers, buiten max. twee bemanningsleden
 • Onder deze grens van 12 passagiers stelt de gemeente Dordrecht een vaarbewijsplicht voor het vervoer van passagiers verplicht
 • Vaartuigen die als pleziervaartuig op de Europese markt zijn gebracht moeten bij nieuwbouw voldoen aan de eisen van de Wet op de Pleziervaartuigen

Om een kansrijke aanvraag te kunnen doen dient u een aantal documenten te overleggen:

 • Verklaring van overeenstemming EG-typeonderzoek voor de bijbehorende lengte van het vaartuig voor ten minste ontwerpcategorie D (beschut water) of gelijkwaardig op grond van de Wet op de Pleziervaartuigen en de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen of, een keuringsbewijs van een door het Ministerie van Infrastructuur & 
 • Waterstaat of de HISWA erkende keuringsinstantie
 • een kopie geldig polisblad van ten minste een WA-verzekering geldend voor het vaartuig
 • een uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel van het rondvaartbedrijf
 • kenmerken van het vaartuig (lengte, breedte, diepgang)
 • een uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel van het rondvaartbedrijf
 • een uittreksel Kadaster of ander eigendomsbewijs van het vaartuig
 • drie recentelijke (niet ouder dan drie maanden) foto’s van het voor-, zij- en achter aangezicht van het vaartuig
 • kopie vaarbewijs/bedieningscertificaat schipper
 • registratiebewijs marifoon

Aanvullende eisen

In aanvulling op bovengenoemde voorwaarden kan gesteld worden dat:

 • er geen rondvaart mag plaats vinden als gedurende de periode te voorzien is dat de windkracht hoger is dan 7 beaufort in verband met een veilige passage van de bruggen of het meteorologische zicht minder is dan 500 meter
 • het vaartuig aan de technische eisen voldoet volgens de Wet op de Pleziervaartuigen (te zien aan het aangebrachte Hull Identification Number)
 • er niet meer mensen aan boord worden meegenomen dan dat er zitplaatsen zijn
 • voldoende individuele of collectieve reddingsmiddelen aan boord zijn en gebruik gereed
 • een deugdelijke brandblusser aan boord is, geschikt voor de verwachte brandklasse met een min. vulgewicht van 4 kg
 • een anker aan boord is van ten minste 20 kg met ankertros van voldoende lengte van ten minste 20 m
 • rondvaarten in principe alleen des daags tot 22 uur mogen plaatsvinden

Overig

Voor de aanvraag van de vergunning heffen we leges. Een Bibob onderzoek kan deel uitmaken van de beoordeling. 

Gebruik steigers 

Met een exploitatievergunning heeft u nog niet het recht om af te meren op alle steigers binnen Dordrecht. Rondvaartschepen mogen gebruik maken van de aangewezen halteerplaatsen voor rondvaarten en op- en afstaplocaties in de stad.

Aanvraagformulier vergunning rondvaartboten 

Verhuur van pleziervaartuigen

Voor de verhuur van boten in de havens (zoals sloepen, supboards en waterfietsen) gelden regels voor de veiligheid op het water. Voor de verhuur van dit soort boten is een toestemming nodig. 

Voorwaarden exploitatievergunning 

Om bedrijfsmatig passagiers te mogen vervoeren binnen Dordrecht dient u een exploitatievergunning te hebben op grond van artikel 11.2 (verhuurbedrijf) Havenverordening Dordrecht en u heeft een vast punt van afvaart binnen het gebied.

Aanvraag exploitatievergunning 

Om een kansrijke aanvraag te kunnen doen dient u een aantal documenten te overleggen:

 • verklaring van overeenstemming EG-typeonderzoek voor de bijbehorende lengte van het vaartuig voor ten minste ontwerpcategorie D (beschut water) of gelijkwaardig op grond van de Wet op de Pleziervaartuigen en de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen of, een keuringsbewijs van een door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat of de HISWA erkende keuringsinstantie
 • een kopie geldig polisblad van ten minste een WA-verzekering geldend voor de vaartuigen
 • een uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel van het verhuurbedrijf
 • kenmerken van de vaartuigen (lengte, breedte, diepgang)

Aanvullende eisen

In aanvulling op bovengenoemde voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de verhuur van vaartuigen:

 • en informatiemap aan boord hebben van het vaargebied en de lokale regels, bijvoorbeeld zoals ontwikkeld door de stichting Varen doe je samen
 • er voorlichting over het gebruik van het vaartuig en de vaarregels in het beheersgebied voorafgaand aan de verhuur door de verhuurder aan de huurder wordt gegeven
 • er geen verhuur mag plaats vinden als gedurende de huurperiode te voorzien is dat de windkracht hoger is dan 7 beaufort of het meteorologische zicht 
 • minder is dan 500 meter
 • eet vaartuig aan de technische eisen voldoet volgens de Wet op de Pleziervaartuigen (te zien aan het aangebrachte Hull Identification Number)
 • er niet meer mensen aan boord worden meegenomen dan dat er zitplaatsen zijn met een maximum van 8 personen
 • individuele of collectieve reddingsmiddelen aan boord zijn en gebruik gereed
 • deugdelijke brandblusser, geschikt voor de verwachte brandklasse met een min. vulgewicht van 4 kg
 • anker van ten minste 20 kg met ankertros van voldoende lengte van ten minste 20 m
 • huurder heeft minimaal de 18 jarige leeftijd
 • huurder het vaartuig niet gebruikt voor commerciële activiteiten
 • een vaartuig beschikbaar is die direct en binnen 30 minuten inzetbaar is om een verhuurboot op te halen in het hele beheersgebied
 • de verhuurboten zijn uitgerust met een actieve track en trace systeem, waarmee de positie te aller tijde gevolgd kan worden
 • indien van toepassing er minimaal voor de duur van de huurperiode voldoende brandstof of accucapaciteit aanwezig is
 • de verhuurder mede verantwoordelijk is voor schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of die van derde
 • de verhuur alleen des daags tot 22 uur mag plaatsvinden
 • de naam van de huurexploitant van de vaartuigen duidelijk herkenbaar is aangebracht en een unieke naam/nummer voert, met het telefoonnummer van 
 • de verhuurorganisatie

Voor het supboarden, het varen met surfplanken of waterfietsen kunnen de volgende aanvullende voorwaarden gelden:

 • met maximaal 8 deelnemers onder begeleiding van een instructeur kunnen georganiseerde tochten worden gehouden en kan men vastgestelde routes afleggen op de Dordtse binnenwateren
 • de gevraagde activiteiten brengen een veilige en vlotte doorgang van de scheepvaart niet in gevaar
 • er geen verhuur mag plaats vinden als gedurende de huurperiode te voorzien is dat de windkracht hoger is dan 7 beaufort of het meteorologische zicht minder is dan 500 meter
 • voordat een vaartocht gaat beginnen dient de instructeur de deelnemers uitleg te geven van de route waaronder dat men tijdens de vaartocht in de directe nabijheid van de instructeur dient te blijven varen
 • alle gebruikers dragen een reddingsvest voorzien van een felle kleur
 • de instructeur draagt een vest met een onderscheidende kleur van de  deelnemers
 • de instructeur kan als hulpverlener optreden
 • de huurder heeft minimaal de leeftijd van 16 jaar
 • huurder het vaartuig niet gebruikt voor commerciële activiteiten
 • de verhuurder mede verantwoordelijk is voor schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of die van derde
 • verhuur mag alleen des daags tot 22 uur plaatsvinden
 • de naam van de huurexploitant van de objecten is duidelijk herkenbaar aangebracht met een unieke naam/nummer voert, en het telefoonnummer van de verhuurorganisatie

Overig

Voor de aanvraag van de vergunning heffen we leges. Een Bibob onderzoek kan deel uitmaken van de beoordeling. 

Gebruik steigers 

Met een exploitatievergunning heeft u nog niet het recht om af te meren op alle steigers binnen Dordrecht. Huurschepen vallen onder de categorie pleziervaartschip en mogen alleen op de passantenplaatsen afmeren.

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Ligplaatsvergunning

Ligt u met een schip langer dan 3 maanden op een plek in de havens van Dordrecht? Dan moet u dit aanvragen. 

Wanneer u met een varend woonschip wilt aanmeren in Dordrecht, moet dit altijd passen in de omgeving. Daarnaast kunt u een ligplaatsvergunning aanvragen voor de nautische voorwaarden. 

Voorwaarden vergunning woonschepen 

Om ligplaats te nemen met een varend woonschip binnen de gemeente Dordrecht heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 11.4 (ligplaatsvergunning varend woonschip) Havenverordening Dordrecht. 

Toelatingscriteria 

De woonschepen die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking voor een vergunning voor een ligplaats.

 • Scheepstype: het vaartuig moet een bedrijfsvaartuig van de binnenvaart zijn
 • Afmetingen: het vaartuig moet langer dan 20 meter en korter dan 80 meter zijn
 • Bewoning: iemand woont op het schip. Blijkt bij de toelating van een schip in Dordrecht dat niemand op het schip woont? Dan verlenen we geen ligplaats. Daarnaast zijn geen overlast veroorzakende bedrijfsactiviteiten aan boord van het schip toegestaan. Dit geldt onverminderd de daartoe geldende wet- en regelgeving zijn, naast bewoning
 • Varen: het schip is instaat om zelfstandig te varen en vaart jaarlijks met enige regelmaat uit. Van het uitvaren maakt u een melding. U maakt de melding bij de contactpersoon van de afdeling Havens & Constructies van de gemeente Dordrecht 
 • Uitstraling: het schip verkeert in goede en verzorgde staat van onderhoud
 • Veiligheid: 
  • de begaanbaarheid van het schip is, gelet op het langs elkaar afmeren en het recht van overpad, veilig en de afmeervoorzieningen zijn in dit verband in ruime mate aanwezig
  • het schip dient aan alle veiligheidseisen te voldoen

De voorwaarden voor een vergunning in de Wolwevershaven zijn strenger. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier apart voorwaarden voor gemaakt. Dit vanwege het bijzondere karakter van deze haven. Deze voorwaarden staan op de website van lokale regelgeving: regels historische binnenschepen in de Wolwevershaven.

Overig

Voor de aanvraag van de vergunning heffen we leges.

Aanvraagformulier ligplaatsvergunning