Aanvragen vergunning rondvaartboten, pleziervaartuigen en ligplaatsen

In Dordrecht gelden voorwaarden voor de vergunningen van rondvaartboten, pleziervaartuigen en ligplaatsen.

Rondvaartbedrijf  

De oude binnenstad van Dordrecht is een gewilde plek voor rondvaarten. De ruimte op het water in de binnenhavens is klein. Daarom is hiervoor toestemming nodig en gelden een paar voorwaarden.

Voorwaarden vergunning rondvaartboten 

Om bedrijfsmatig passagiers te mogen vervoeren binnen Dordrecht heeft u een vergunning nodig. Dit leest u in artikel 11.4 (personenvervoer over water) Havenverordening Dordrecht. 

Technische eisen 

De gestelde voorwaarden zijn afhankelijk van het type vaartuig waarmee u vaart. 

 • als uw vaartuig gecertificeerd is als een passagiersschip gelden de regels van de Binnenvaartwet. Dit als u bedrijfsmatig (vanuit een rechtspersoon) vaart met meer dan 12 passagiers, buiten maximaal 2 bemanningsleden
 • onder deze grens van 12 passagiers vaart u met een vaarbewijs
 • pleziervaartuig op de Europese markt moeten bij nieuwbouw voldoen aan de Wet op de Pleziervaartuigen

Bij uw aanvraag overlegt u de volgende documenten:

 • verklaring van overeenstemming EG-typeonderzoek voor de bijbehorende lengte van het vaartuig voor ten minste ontwerpcategorie D (beschut water) of gelijkwaardig op grond van de Wet op de Pleziervaartuigen en de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen of, een keuringsbewijs van een door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat of de HISWA erkende keuringsinstantie
 • een kopie geldig polisblad van minstens een WA-verzekering voor het vaartuig
 • een uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel van het rondvaartbedrijf
 • kenmerken van het vaartuig (lengte, breedte, diepgang)
 • een uittreksel Kadaster of ander eigendomsbewijs van het vaartuig
 • 3 foto's, niet ouder dan 3 maanden van het voor-, zij- en achter aangezicht van het vaartuig. Deze foto's moeten de stand van de dag weergeven
 • kopie vaarbewijs/bedieningscertificaat schipper
 • registratiebewijs marifoon

Aanvullende eisen

In aanvulling op bovengenoemde voorwaarden geldt dat: 

 • geen verhuur plaatsvindt bij een verwachtte windkracht hoger dan 7 tijdens de huurperiode
 • geen verhuur bij beaufort of het meteorologische zicht minder dan 500 meter
 • het vaartuig aan de technische eisen voldoet volgens de Wet op de Pleziervaartuigen. Dit herkent u aan het aangebrachte Hull Identification Number
 • u niet meer personen aan boord meeneemt dan er zitplaatsen zijn
 • voldoende individuele of collectieve reddingsmiddelen aan boord zijn en gebruik gereed
 • een deugdelijke brandblusser aan boord is, geschikt voor de verwachte brandklasse met een min. vulgewicht van 4 kg
 • een anker van minstens 20 kg met ankertros van minstens 20 m lengte aan boord is 
 • rondvaarten mogen dagelijks tot 22 uur plaatsvinden

Overig

Voor de aanvraag van de vergunning betaalt u kosten. Een Bibob onderzoek kan deel uitmaken van de beoordeling. 

Gebruik steigers 

Met een exploitatievergunning heeft u nog niet het recht om af te meren op alle steigers binnen Dordrecht. Rondvaartschepen mogen gebruik maken van de aangewezen halterplaatsen voor rondvaarten en op- en afstaplocaties in de stad.

Aanvraag vergunning rondvaartboten 

Verhuur van pleziervaartuigen

Voor de verhuur van boten in de havens gelden regels voor de veiligheid op het water. Voor de verhuur van dit soort boten is een toestemming nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

 • sloepen
 • supboards en
 • waterfietsen

Voorwaarden exploitatievergunning 

Om bedrijfsmatig passagiers binnen Dordrecht te vervoeren, heeft u een exploitatievergunning nodig. Dit leest u in artikel 11.2 (verhuurbedrijf) Havenverordening Dordrecht. Daarnaast heeft u een vast punt van afvaart binnen het gebied.

Aanvraag exploitatievergunning 

Bij uw aanvraag overlegt u de volgende documenten:

 • verklaring van overeenstemming EG-typeonderzoek voor de bijbehorende lengte van het vaartuig voor ten minste ontwerpcategorie D (beschut water) of gelijkwaardig op grond van de Wet op de Pleziervaartuigen en de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen of, een keuringsbewijs van een door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat of de HISWA erkende keuringsinstantie
 • een kopie geldig polisblad van ten minste een WA-verzekering geldend voor de vaartuigen
 • een uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel van het verhuurbedrijf
 • kenmerken van de vaartuigen (lengte, breedte, diepgang)

Aanvullende eisen

Op bovengenoemde voorwaarden kunnen extra voorwaarden gelden voor de verhuur van vaartuigen:

 • een informatiemap aan boord van het vaargebied en de lokale regels. Stichting Varen doe je samen heeft er een ontwikkeld
 • voorlichting over het gebruik van het vaartuig en de vaarregels in het beheersgebied. Deze geeft de verhuurder vooraf aan de huurder 
 • geen verhuur plaatsvindt bij een verwachtte windkracht hoger dan 7 tijdens de huurperiode
 • geen verhuur bij beaufort of het meteorologische zicht minder dan 500 meter
 • vaartuig voldoet aan de technische eisen volgens de Wet op de Pleziervaartuigen. Dit herkent u aan het aangebrachte Hull Identification Number
 • niet meer personen aan boord dan er zitplaatsen zijn, met een maximum van 8 personen
 • er zijn gebruiksklare individuele of collectieve reddingsmiddelen aan boord 
 • goede brandblusser, geschikt voor de verwachte brandklasse met een minimaal vulgewicht van 4 kg
 • een anker van minstens 20 kg met ankertros van minstens 20 meter lengte 
 • huurder is minimaal 18 jaar
 • huurder mag het vaartuig niet gebruiken voor commerciële activiteiten
 • er is een beschikbaar vaartuig dat direct en binnen 30 minuten een verhuurboot in het hele beheersgebied ophaalt
 • de verhuurboten hebben een actief track en trace systeem waarmee de verhuurder altijd de positie kan volgen
 • indien van toepassing: minimaal voor de duur van de huurperiode is er voldoende brandstof of accucapaciteit aanwezig
 • de verhuurder is mede verantwoordelijk voor schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of die van derde
 • de verhuur alleen dagelijks tot 22 uur plaatsvindt
 • het vaartuig toont duidelijk herkenbaar:
  - de naam van de huurexploitant van de vaartuigen
  - een unieke naam/nummer
  - telefoonnummer van de verhuurorganisatie

Voor het supboarden, het varen met surfplanken of waterfietsen kunnen de volgende extra voorwaarden gelden:

 • tochten op vastgestelde routes mag met maximaal 8 deelnemers onder begeleiding van een instructeur 
 • de gevraagde activiteiten zorgen voor een veilige en vlotte doorgang van de scheepvaart 
 • geen verhuur plaatsvindt bij een verwachtte windkracht hoger dan 7 tijdens de huurperiode
 • geen verhuur bij beaufort of het meteorologische zicht minder dan 500 meter
 • de instructeur geeft voor de vaartocht uitleg over de route. Ook blijven deelnemers in de directe nabijheid van de instructeur 
 • alle gebruikers dragen een reddingsvest in een felle kleur
 • de instructeur draagt een vest in een onderscheidende kleur van de deelnemers
 • de instructeur kan als hulpverlener optreden
 • de huurder is minimaal 16 jaar
 • huurder gebruikt het vaartuig niet voor commerciële activiteiten
 • de verhuurder is mede verantwoordelijk voor schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of die van derde
 • de verhuur alleen dagelijks tot 22 uur plaatsvindt
 • het vaartuig toont duidelijk herkenbaar:
  - de naam van de huurexploitant van de vaartuigen
  - een unieke naam/nummer
  - telefoonnummer van de verhuurorganisatie

Overig

Voor de aanvraag van de vergunning betaalt u kosten. Een Bibob onderzoek kan deel uitmaken van de beoordeling. 

Gebruik steigers 

Met een exploitatievergunning heeft u nog niet het recht om af te meren op alle steigers binnen Dordrecht. Huurschepen vallen onder de categorie pleziervaartschip en mogen alleen op de passantenplaatsen afmeren.

Aanvraag exploitatievergunning

Ligplaatsvergunning

Ligt u met een schip langer dan 3 maanden op een plek in de havens van Dordrecht? Dan vraagt u een ligplaatsvergunning aan. 

Als u met een varend woonschip wilt aanmeren, moet dit altijd passen in de omgeving. Daarnaast kunt u een ligplaatsvergunning aanvragen voor de nautische voorwaarden. 

Voorwaarden vergunning woonschepen 

Om ligplaats te nemen met een varend woonschip heeft u een vergunning nodig. Dit leest u in artikel 11.4 (ligplaatsvergunning varend woonschip) Havenverordening Dordrecht. 

Toelatingscriteria 

Woonschepen die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking voor een ligplaatsvergunning:

 • scheepstype: het vaartuig is een bedrijfsvaartuig van de binnenvaart
 • afmetingen: het vaartuig is langer dan 20 meter en korter dan 80 meter
 • bewoning: blijkt bij de toelating van een schip dat niemand op het schip woont? Dan verlenen we geen ligplaats. Aan boord vinden geen overlast veroorzakende bedrijfsactiviteiten plaats
 • varen: het schip is in staat om zelfstandig te varen en vaart jaarlijks met enige regelmaat uit. Bij uitvaren maakt u melding bij de contactpersoon van de afdeling Havens & Constructies van de gemeente Dordrecht 
 • uitstraling: het schip verkeert in goede en verzorgde staat van onderhoud
 • veiligheid: 
  • de begaanbaarheid van het schip is veilig en de afmeervoorzieningen zijn ruim aanwezig. Dit door het langs elkaar afmeren en het recht van overpad
  • het schip voldoet aan alle veiligheidseisen

Voor een vergunning in de Wolwevershaven heeft het college strengere voorwaarden gemaakt. Dit door het bijzondere karakter van deze haven. De voorwaarden leest u in de regels historische binnenschepen in de Wolwevershaven.

Overig

Voor de aanvraag van de vergunning betaalt u kosten.

Aanvraag ligplaatsvergunning