Financieel advies in coronatijd

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. De Rijksoverheid is in de 1e fase met een groot pakket steunmaatregelen gestart. Als gemeente werken we via een crisis- en herstelfonds aan maatregelen om ondernemers te helpen. Hiermee bieden wij ondernemers hulp bij het vinden van en/of onderbouwen of verantwoorden bij financiële regelingen. 

Waarom: wat is de uitdaging 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers en organisaties deze tijd redelijk doorkomen. In veel gevallen maken zij gebruik van Rijksregelingen of hebben zij extra financiële ruimte georganiseerd. Zij hebben bijvoorbeeld hun kredietfaciliteiten verhoogd, soms zelfs in combinatie met garantstellingen van de overheid. Maar ook afspraken met de Belastingdienst, leveranciers, en pandeigenaren zijn belangrijk. 

Met een voucherregeling Financiële Analyse biedt de gemeente ondernemers de mogelijkheid om regelingen maximaal te gebruiken. Het doel daarvan is financiële ruimte te maken. Hierbij bieden door de gemeente en de Dordrechtse Ondernemersvereniging aangewezen lokale adviesbureaus ondersteuning.  

Voor wie 

Aan de regeling mogen de volgende ondernemers deelnemen: 

 • MKB bedrijven, gevestigd in Dordrecht met 2 of meer werkzame personen (meewerkende eigenaren of firmanten meegerekend). 
 • Gezonde bedrijven; dit toont u aan met: 
 1. een jaarrekening over 2019 met belastingaangifte en
 2. een overzicht van de globale vermogenspositie en/of voorlopige cijfers van de onderneming per 31 december 2020 en
 3. u heeft uw administratie daarvoor volledig bijgewerkt 
 • Aanvragen over een acute adviesvraag waarbij de ondernemer toelicht  waardoor het bedrijf in de problemen dreigt te komen

ZZP'ers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. ZZP'ers kunnen gebruik maken van de samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Voor de voucherregeling komen zij niet in aanmerking.

Crisis en herstelfonds

Deze regeling biedt een Quick Scan en mogelijk een aanvullend adviesrapport. 
 Quick Scan:

 • welke ondersteuningsmaatregelen heeft het bedrijf onderzocht en/of gebruikt
 • welke aanvullende ondersteuning kan de ondernemer nog aanvragen

Adviesrapport:

 • opstellen van een liquiditeitsprognose voor 2021
 • doorrekenen van de gevolgen van corona op de prognose
 • vaststellen van het verwachte liquiditeitstekort in meerdere scenario's
 • advies over (rijks-) regelingen over corona
 • overige nuttige adviespunten

Ondernemers kunnen de Quick Scan en/of het adviesrapport gebruiken bij gesprekken met stakeholders zoals bijvoorbeeld: financiers, Belastingdienst, leveranciers. De verantwoordelijkheid hierin draagt de ondernemers zelf. Dit valt niet onder deze regeling.

Heeft u bij de inzet van het adviesrapport meer advies nodig? Dan maakt u op eigen initiatief een vervolgafspraak met:

 • het adviesbureau of 
 • de eigen accountant/adviseur of 
 • met beiden

Het adviesbureau geeft alleen advies. Zij hebben niet het doel om 'klanten' over te nemen van haar eigen adviseur. 

Aanvraag

Voor het advies betaalt u een eigen bijdrage van € 100,- die u aan het uw aangewezen adviesbureau betaalt. Alleen bedrijven die echt advies nodig hebben, komen in aanmerking. U krijgt binnen 3 werkdagen een reactie van Toetsgroep Financiële Scan (TFS).

Alleen het financieel adviesbureau heeft het recht tot inzien van uw financiële gegevens. Zij deelt deze gegevens niet met de gemeente of anderen. Via het portaal maakt u een inlog aan en dien uw aanvraag in. TFS gaat vertrouwelijk om met uw aanvraag en uw gegevens. TFS vernietigt uw gegevens als uw aanvraag is afgerond. 

Adviesbureaus

De Dordrechtse Ondernemersvereniging heeft advies gegeven over een aantal lokale adviesbureaus waarvan 1 van hen het advies opstelt. Deze bureaus kunnen onderling snel overleggen en zijn gespecialiseerd. Dit helpt bij de betrouwbaarheid en snelheid van de uit te brengen adviezen. De e-mailadressen van de gekozen adviesbureaus met zijn:

De Toetsgroep Financiële Scan bestaat uit:

 • Vertegenwoordiger Dordrechtse Ondernemersvereniging 
 • Representant namens vier financieel adviesbureaus
 • Gemeente Dordrecht
 • Coördinator TFS 
Vragen?

Neem met vragen contact via e-mail op met de gemeente.