Evenement (grootschalig) organiseren

Een grootschalig evenement is een evenement waarbij de aard of de aantrekking van publiek groot is. Vanwege de openbare orde en veiligheid is het bij een grootschalig evenement noodzakelijk dat dit goed geordend is.

Kosten en afhandeling

De vergunning kost € 459,-.

Afhandeling

U ontvangt binnen 10 weken bericht van ons.

Aanvragen

U kunt alleen op afspraak de formulieren inleveren. Maak een afspraak met Intree via telefoonnummer 078 770 42 34.

Aanvragen evenementsvergunning

Het Evenementenbureau (Intree) helpt u graag bij uw aanvraag. U neemt zo vroeg mogelijk contact met hen op om een afspraak te maken. Intree vindt u aan de Spuiboulevard 99, 3311 GN in Dordrecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 078 770 42 34. 

Vergunning nodig

Als organisator van een grootschalig evenement heeft u altijd een vergunning nodig. Bij uw aanvraag vermeldt u:

 • de plaats, het tijdstip en de aard van het evenement dat u wilt organiseren
 • het aantal verwachte deelnemers en toeschouwers
 • de mogelijke risico’s die u verwacht voor de verstoring van de openbare orde en veiligheid. Daarbij vermeldt u de risico verhogende feiten en de voorzorgsmaatregelen die u neemt
Corona en evenementen

Bij het organiseren van uw evenement moet u op dit moment rekening houden met extra maatregelen. Dit is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

 • bezoekers en medewerkers kunnen tijdens het evenement 1,5 meter afstand van elkaar houden 
 • u moet extra maatregelen nemen op het gebied van hygiëne 
 • er moet ook een corona-coördinator aanwezig zijn 

Denk vooraf goed na over hoe u het evenement zo veilig mogelijk kunt organiseren. U kunt hierbij gebruik maken van de praktische tips en adviezen voor coronamaatregelen bij evenementen (pdf, 752 kB)

Natuurlijk doen we er samen met u alles aan om uw evenement onder de juiste voorwaarden door te laten gaan.

Wilt u ons spreken over het organiseren van uw evenement? Bij kleine evenementen belt u naar 14078. Bij grotere evenementen neemt u contact op met het Evenementenbureau, per telefoon (078-7708777) of per e-mail (evenementen@dordrecht.nl).

Circus

De gemeente geeft jaarlijks maximaal 3 vergunningen af voor het organiseren van een circus. Ook hiervoor vraagt u de Evenementenvergunning aan.
Stadsmarkten kan u meer informatie geven op vragen over het organiseren van een circus. U bereikt hen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 078 613 26 45.

Verloop aanvraag

De burgemeester kent de vergunning toe op basis van de door u verstrekte gegevens. Daarbij verleent de burgemeester voorschriften aan het evenement. Deze voorschriften hebben betrekking op:

 • de plaats en het tijdstip
 • de technische voorzieningen en de verdere inrichting van het evenement
 • de beveiliging en veiligheid van personen of goederen op het evenement
 • het voorkomen van ernstige hinder voor en door toeschouwers en derden op en rondom de locatie(s) van het evenement
 • de brandveiligheid
 • het belang van verkeer
 • de verwachte deelname

Wij vragen advies bij onder andere politie en brandweer over uw aanvraag.

Weigeren aanvraag

De burgemeester weigert de vergunning als:

 • openbare orde en veiligheid in gevaar komt
 • u het voorkomen of beperken van overlast niet voldoende kan aantonen
 • de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen in gevaar komen
 • de zedelijkheid of gezondheid in gevaar komt
Draaiboek

Dordrecht Marketing geeft u graag informatie over het opstellen van het draaiboek. Ook bieden zij ondersteuning bij de organisatie. U vindt hen aan Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht.

Telefonische afspraak

Met vragen over uw aanvraag, maken wij graag een afspraak met u. Maak een terugbelafspraak via telefoonnummer 14 078.

Heeft u vragen?

Kijk dan in de 'Gebruikswijzer HP' die u vindt op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daarin leest u de stappen rondom het organiseren van publieksevenementen. Heeft u daarna nog vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.