Stuk grond kopen

Op dit moment is er door drukte een langere behandeltijd. Houdt u er rekening mee, dat de afhandeling van uw aanvraag langer duurt dan de vastgestelde afhandeltermijn van 8 weken.

Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Dordrecht mag kopen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • uw woning staat op eigen grond
 • de gemeente Dordrecht heeft het stuk grond niet (meer) nodig
 • er zijn geen belangrijke bezwaren tegen de koop

Online aanvragen

Aanvragen stuk grond  Kunt u met DigiD aanvragen.

Per post

U kunt ook het formulier Aanvraag grond kopen (pdf, 116 kB) downloaden en printen. Het volledig ingevulde formulier stuurt u daarna op naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Stad team grondzaken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Meesturen bij de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een situatieschets of -tekening mee. Hierop geeft u duidelijk aan welk stuk grond u wilt kopen.

Kosten

De prijs van het stuk grond is afhankelijk van de grootte en de ligging van de grond. De richtprijs is € 210,- per m2. Naast de kosten voor de grond, betaalt u ook overdrachtsbelasting, notariskosten en de kosten voor het Kadaster. De aanvraag zelf is gratis.

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag bepaalt de gemeentelijke taxateur de verkoopprijs van het stuk grond. U krijgt binnen 8 weken een brief van ons waarin wij u de grond aanbieden en wat de prijs daarvan is. Wanneer het door u gekozen stuk grond niet vrij is voor verkoop, krijgt u ook daarvan een brief van ons. In die brief leest u de reden van de afwijzing.

Voorwaarden voor kopen
 • de gemeente verkoopt alleen stukken groen:
  • die geen duidelijke functie meer hebben
  • zonder waardevolle bomen
  • als er logische nieuwe grenzen ontstaan (dus niet achter of voor een stuk grond van iemand anders)
 • er mag geen last voor bewoners uit de buurt ontstaan (uitzicht op schuttingen, bergingen en dergelijke)
 • de gebruikswaarde van de openbare ruimte (speelplekken, wandelpaden enzovoort) blijft bestaan
 • wilt u uw tuin verlengen? Dat kan alleen als alle bewoners van een blok huizen meedoen
 • heeft u een tuin aan de waterkant en blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterkant? Dan moet de waterkant bereikbaar blijven voor onderhoud
 • zaken in de bodem kunnen de verkoop tegenhouden, bijvoorbeeld:
  • kabels en leidingen
  • riolering
  • aansluitingen van lichtmasten
 • structureel blijvend groen komt niet vrij voor verkoop. Voorbeelden van structureel groen zijn:
  • groen dat hoort bij een onafgebroken groen gebied. Dit staat in het Handboek Kwaliteit Openbare ruimte Dordrecht (pdf, 16 MB)
  • groen rond een parkeerplaats of speelterrein
  • groen langs de verbindingen tussen de wijken
  • groen als overgang tussen openbaar en privé terrein
  • groen dat in het bestemmingsplan als structureel groen staat aangegeven
  • groen dat een verbindende, scheidende of natuurvriendelijke functie heeft
Heeft u vragen?

Bel dan met de medewerkers van vakteam Grondzaken. U bereikt hen via telefoonnummer 14 078.