Stuk grond kopen

Op dit moment is er door drukte een langere behandeltijd. Houdt u er rekening mee, dat de afhandeling van uw aanvraag langer duurt dan de vastgestelde afhandeltermijn van 8 weken.

Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Dordrecht mag kopen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • uw woning staat op eigen grond
 • de gemeente Dordrecht heeft het stuk grond niet (meer) nodig
 • er zijn geen belangrijke bezwaren tegen de koop

Aanvragen

Online

Regel het direct online. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Aanvragen stuk grond kopen

Per post

U kunt ook het formulier 'Aanvraag grond kopen' downloaden en printen. Het volledig ingevulde formulier stuurt u daarna op naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Stad team grondzaken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraag stuk grond kopen (pdf, 44 kB)

Meesturen bij de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een situatieschets of -tekening mee. Hierop geeft u duidelijk aan welk stuk grond u wilt kopen.

Kosten

De prijs van het stuk grond is afhankelijk van de grootte en de ligging van de grond. De richtprijs is € 210,- per m2. Naast de kosten voor de grond, betaalt u ook overdrachtsbelasting, notariskosten en de kosten voor het Kadaster. De aanvraag zelf is gratis.

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag bepaalt de gemeentelijke taxateur de verkoopprijs van het stuk grond. U krijgt binnen 8 weken een brief van ons waarin wij u de grond aanbieden en wat de prijs daarvan is. Wanneer het door u gekozen stuk grond niet vrij is voor verkoop, krijgt u ook daarvan een brief van ons. In die brief leest u de reden van de afwijzing.

Voorwaarden voor kopen

Als u gemeentegrond wilt kopen, gelden daar regels voor:

 • Structureel (blijvend) groen
  De parken en plantsoenen hebben een belangrijke functie in de stad. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Dat geldt ook voor de wandelpaden en de fietspaden
 • Snippergroen
  De gemeente verkoopt alleen stukken groen die geen duidelijke functie meer hebben. Dit noemen we "snippergroen".  Alleen snippers en losse stroken groen zijn vrij voor verkoop
 • Tuin verlengen
  Wilt u uw tuin verlengen? Dat kan alleen als alle bewoners van een blok huizen meedoen
 • Tuin aan de waterkant
  Blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterkant?  Dan moet de waterkant bereikbaar blijven voor onderhoud
 • Kabels en leidingen
  De aanwezigheid van:
  - kabels en leidingen
  - riolering
  - aansluitingen van lichtmasten
  kunnen verkoop tegenhouden
Heeft u vragen?

Bel dan met de medewerkers van vakteam Grondzaken. U bereikt hen via telefoonnummer 14 078.