Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)

Wilt u een bedrijf beginnen? Dan is in veel gevallen een melding milieubeheer voldoende. Soms heeft u een omgevingsvergunning (voor de activiteit 'milieu') nodig.

Kosten

De aanvraag voor de vergunning is gratis.

Afhandeling

U krijgt binnen zes maanden bericht van ons. Bij ingewikkelde of omstreden aanvragen kan de gemeente meer tijd nodig hebben. 

Aanvragen

Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. 

Vraag de vergunning aan

Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Meesturen

Omdat elke aanvraag anders is, heeft de gemeente geen standaardlijstje met wat u mee moet sturen. Als u de aanvraag via het Omgevingsloket online aanvraagt, leest u precies wat u moet meesturen.

Vergunning nodig / melding doen

Bij een nieuwe vestiging op een locatie en een verandering van de bestaande bedrijfsactiviteiten kan er sprake zijn van vergunningplicht of meldingsplicht. Via het omgevingsloket online kunt u een zogenoemde vergunningcheck doen.

Geen vergunning nodig

Bedrijven die vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit, hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen. Meer informatie leest u op de website van het Ondernemersplein.

Bouwen zonder milieuvergunning

Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw én voor de activiteit milieu nodig heeft, vraagt u deze tegelijk aan. U mag pas starten met de bouw als u beide vergunningen heeft.

U mag de vergunningen ook in fases aanvragen. U krijgt dan 2 besluiten die samen de benodigde vergunning vormen. Ook dan mag u pas starten met de bouw als u beide vergunningen heeft.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.