Melding milieubeheer

Als u het milieu belast, vraagt u een milieuvergunning aan of doet u een melding Activiteitenbesluit.

Kosten

Het doen van de melding is gratis. 

Afhandeling

U krijgt binnen 4 weken antwoord van ons.

Online regelen

In het Omgevingsloket online en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) ziet u of u een vergunning nodig heeft, melding doet of geen melding hoeft te doen. Als u weet dat uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u direct via AIM een melding doen.

Meldingsplicht

U doet een melding als u onder het Activiteitenbesluit valt en:

  • meldingsplichtig bent
  • een bedrijf wilt oprichten
  • een bedrijf wilt uitbreiden
  • een bedrijf wilt wijzigen

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen zijn onder andere:

  • detailhandelsbedrijven
  • herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
  • houtbewerkende bedrijven
  • horecabedrijven

Meer informatie leest u op de website Ondernemersplein, melding milieubeheer.