Explosievenkaart 'explosieven Tweede Wereldoorlog'

In Dordrecht zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog explosieven in de grond terecht gekomen. Regelmatig vinden bewoners deze explosieven als zij gaan graven in de grond. De gemeente heeft daarom met hulp van een opsporingsbedrijf een explosievenkaart explosieven Tweede Wereldoorlog (pdf, 3,3 MB) opgesteld. Hierop ziet u een plattegrond van Dordrecht met informatie over de mogelijke risico en verdachte gebieden. Op deze kaart leest u ook welke gebieden tot op een bepaalde diepte veilig zijn verklaard. Met de explosievenkaart willen we de risico's verkleinen en de veiligheid verzekeren.

Wonen in een risicogebied

Explosieven die in de grond liggen en niet worden aangeraakt, leveren (in beginsel) geen gevaar op. Zolang u geen grondwerkzaamheden verricht, hoeft u niets te doen.

Als u grondwerkzaamheden gaat verrichten, raadpleegt u eerst de explosievenkaart Tweede Wereldoorlog. U kijkt of u in een risicogebied of verdacht gebied woont. Woont u in een risico- of verdacht gebied? Laat dan een vervolgonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf in het opsporen van explosieven.

Bij grondwerkzaamheden denken wij aan bijvoorbeeld het graven in de grond voor de aanleg van een vijver of voor het plaatsen van een aanbouw aan uw woning of bedrijf. Tuinieren valt niet onder grondwerkzaamheden.

Vooronderzoek en opsporing al uitgevoerd

Op de VEO Bommenkaart leest u of op uw grondgebied als vooronderzoek en opsporing is uitgevoerd. Hierin delen gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven (met WSCS-OCE keurmerk) hun informatie. 

Kosten vervolgonderzoek voor explosieven

De kosten voor het vervolgonderzoek betaalt u zelf. Eventuele ruimingkosten van explosieven betaalt de gemeente.

Bedrijven of professionele organisaties die grondwerkzaamheden uitvoeren zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars, Rijkswaterstaat en ProRail betalen wel alle kosten zelf.

Automatische informatie bij aanvragen vergunning

U krijgt automatisch bericht als u een vergunning aanvraagt voor werkzaamheden in de grond en u zich in het risico- of verdacht gebied bevindt.

Verantwoordelijk voor de explosieven

De gemeente Dordrecht is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van explosieven op haar grondgebied. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Met de explosievenkaart geeft de gemeente u tijdig en zo volledig mogelijk informatie en advies over de mogelijke risico's die u loopt. Ook adviseert de gemeente u bij de eventueel te nemen maatregelen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op de website Dordt Veilig of u belt met de gemeente via telefoonnummer 14 078.