Rioolheffing

Woont u in Dordrecht of heeft u hier een bedrijf, dan betaalt u belasting voor het verwerken van hemel- en grondwater en het onderhoud van het riool. Ook als uw pand niet direct op het riool is aangesloten. Dit heet rioolheffing. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

DigiD-logo.comAanslag bekijken  Lees meer informatie over DigiD 

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur) 

Kosten

Als u een woning of ander pand huurt, betaalt u minder dan als u eigenaar bent. Huurders betalen het gebruikersdeel. Eigenaren het eigendomsdeel. Bent u zowel eigenaar als gebruiker van het pand, dan betaalt u beide.

Tarieven rioolheffing 2022

  • eigendomsdeel woning: € 108,31
  • eigendomsdeel niet-woning: € 108,31
  • gebruikersdeel woning: € 96,36
  • gebruikersdeel niet-woning: afhankelijk van hoeveel water u gebruikt. Bij een waterverbruik tot en met 150 m³: € 138,96. Voor iedere volgende volle 50 m3: € 84,36 extra
Als u verhuist

Huurders

Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u rioolheffing aan de gemeente Dordrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug.

Eigenaren

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand, dan betaalt u rioolheffing voor dat hele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht. De situatie per 1 januari geldt dus voor het hele jaar. U kunt de rioolheffing (deels) verrekenen met de koper. Deze verrekening moet plaatsvinden bij de notaris tijdens de eigendomsoverdracht. Dit regelt u zelf.

Betalen, kwijtschelding, bezwaar
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
  • u kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag
  • kunt u als ondernemer de aanslag niet op tijd betalen en is ook gespreid betalen geen oplossing? Vraag dan een gesprek aan bij de gemeentelijke belastingen via telefoonnummer 14 078