Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven die geen afvalcontract hebben bij een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. Meer informatie hierover vindt u in de verordening reinigingsrecht van de gemeente Dordrecht.
 

Betalen van reinigingsrecht

U betaalt elk jaar reinigingsrecht als uw bedrijf geen contract heeft met een erkende afvalinzamelaar.

Bezwaar tegen aanslag reinigingsrecht

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanslag schriftelijk bezwaar maken. In deze brief schrijft u:

  • uw naam en adres
  • aanslagnummer
  • de datum van uw bezwaar
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Deze brief stuurt u met een kopie van het aanslagbiljet op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
 

Heeft u vragen of wilt u reiningsrecht aanvragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14078, of een e-mail sturen naar: reinigingsrecht@dordrecht.nl

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen