Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven die geen afvalcontract hebben bij een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Meer informatie hierover vindt u in reinigingsrecht voor bedrijven (pdf, 47 kB) van de gemeente Dordrecht.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de categorie-indeling naar aantal werkzame personen. Hierover leest u meer in de verordening onder het kopje wetgeving.

De jaartarieven voor 2020 bedragen:

  • categorie 1 € 286,92 (exclusief BTW)  -  € 347,17 (inclusief BTW)
  • categorie 2 € 430,32 (exclusief BTW   -  € 520,69 (inclusief BTW)
  • categorie 3 € 645,48 (exclusief BTW)  -  € 781,03 (inclusief BTW)
  • categorie 4 € 860,76 (exclusief BTW)  -  € 1.041,52 (inclusief BTW)
  • categorie 5 € 1.291,08 (exclusief BTW)  -  € 1.562,21 (inclusief BTW)
Betalen van reinigingsrecht

De aanslag leest u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking. 

U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 78 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL 51 BNGH 0285 175 750, ten name van de Gemeente Dordrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u maakt een afspraak betaalt met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Als u niet meer wilt dat de gemeentelijke belastingen de bedragen automatisch van uw rekening schrijft, mag u deze altijd stopzetten. U stuurt hiervooor het formulier Intrekken machtiging afschrijven in termijnen (automatische incasso) (pdf 93 KB) naar ons op.

Kwijtschelding

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor het reiningsrecht.

Bezwaar tegen aanslag reinigingsrecht

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanslag schriftelijk bezwaar maken. Print hiervoor het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking (pdf, 101 kB), vul dit in en stuur het op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
p/a  Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen of wilt u reinigingsrecht aanvragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14078, of een e-mail sturen naar: reinigingsrecht@dordrecht.nl