Reclamebelasting kernwinkelgebied

Ondernemers uit het kernwinkelgebied van de Dordtse binnenstad hebben een verzoek ingediend om reclamebelasting in te voeren. Al enige jaren was er behoefte aan een fonds voor en door ondernemers. Het ondernemersfonds bestaat uit de reclamebelasting, aangevuld met een subsidie van de gemeente.

Reclamebelasting betaalt u als u openbare aankondigingen heeft.

Kosten

 De kosten hangen af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. In 2020 geldt:

  • € 250,- per jaar voor een pand t/m € 300.000,-
  • € 365,- per jaar voor een pand vanaf € 300.000,- t/m € 800.000,-
  • € 500,- per jaar voor een pand vanaf € 800.000,-

Voorbeeld

Stel u gebruikt een onroerende zaak in de binnenstad met een WOZ-waarde van € 320.000,-. De aanslag voor 2020 bedraagt dan € 365,-.

De aanslag leest u op de jaarlijkse Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking.

WOZ-waarde reclamebelasting

De hoogte van het aanslagbedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde 2019 en het tarief.

De WOZ-waarde voor de onroerende zaak vindt u op uw Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2020. Heeft u nog geen mededeling van de WOZ-waarde ontvangen? Een reden hiervoor kan zijn dat u pas in de loop van het haar het pand gebruikt. Dan is deze aanslag reclamebelasting ook de mededeling van de WOZ-waarde. Lees meer over de WOZ-waarde.

Voor woon-/winkelpanden geldt de WOZ-waarde vastgesteld voor het totale pand. Dit zijn panden die in hoofdzaak winkel of bedrijf zijn.

Toelichting aanslag Reclamebelasting Kernwinkelgebied (pdf, 158 kB)

Beheren ondernemersfonds

De vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) beheert het ondernemersfonds. De leden van de vereniging bepalen met elkaar hoe zij het geld besteden. De ondernemers in het kernwinkelgebied ontwikkelen samen activiteiten die bijdragen tot:

  • het aantrekken van meer bezoekers
  • het economisch versterken van het gebied

De belasting wordt niet gebruikt voor de financiering van gemeentelijke kerntaken op het gebied van schoon, heel en veilig.

Reclameobject (openbare aankondiging)

U betaalt reclamebelasting als u een pand gebruikt binnen het kernwinkelgebied en u een openbare aankondiging heeft. Een aankondiging is een reclameobject op of bij onroerende zaken die u vanaf de openbare weg ziet. Reclameobjecten zijn openbare aankondigingen in letters, symbolen of kleuren of een combinatie ervan. Alleen een naambordje op de gevel is ook reclame. Onder deze panden vallen alle objecten die geen woning zijn en woon-/winkelpanden die in hoofdzaak winkel of bedrijf zijn.

Belastingplichtig

Als gebruiker van de onroerende zaak (WOZ-object) betaalt u de aanslag reclamebelasting. Gebruikt u meerdere onroerende zaken, dan ontvangt u voor iedere onroerende zaak een aanslag. Iedere ondernemer die een openbare aankondiging heeft, betaalt mee. Zoals winkeliers, zakelijk dienstverleners, banken, horeca en andere reclamevoerders in het gebied.  

Als u met uw bedrijf stopt, krijgt u de belasting over de resterende volle maanden van het belastingjaar terug. U moet dit dan wel melden bij de gemeentelijke belastingdienst. U betaalt reclamebelasting over de volle maanden van het belastingjaar waarin u uw bedrijf heeft.  

Bij leegstand betaalt de eigenaar. De voorwaarde hierbij is wel dat op of bij de onroerende zaak 1 of meer openbare aankondigingen aanwezig zijn.  

Op de kaart kernwinkelgebied (pdf, 356 kB) ziet u of u binnen het kernwinkelgebied valt en dus reclamebelasting betaalt.

Vrijstelling reclamebelasting

Er gelden een aantal vrijstellingen. Bijvoorbeeld de aankondiging op of bij een pand, dat het pand te koop of te huur staat, is vrijgesteld.

Betalen

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 78 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL22 INGB 000 0380 349, ten name van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u betaalt met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Als u niet meer wilt dat de gemeentelijke belastingen de bedragen automatisch van uw rekening schrijft, mag u deze altijd stopzetten. U stuurt hiervooor het formulier Intrekken machtiging afschrijven in termijnen (automatische incasso) (pdf 93 KB) naar ons op.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. U vult hiervoor het formulier Bezwaarschift gemeentelijke belastingen en woz beschikking (pdf, 101 kB) in en stuurt dit op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Heeft u vragen?

Meer informatie leest u in de verordening Reclamebelasting of vul het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.