Reclamebelasting

U betaalt reclamebelasting als u een winkel of ander bedrijf heeft in de binnenstad van Dordrecht. En u heeft een reclame-uiting op of bij uw bedrijfspand. De opbrengst stort de gemeente in het ondernemersfonds. Met het geld uit dit fonds kan de plaatselijke ondernemersvereniging de binnenstad promoten en aantrekkelijk maken voor het publiek. 

U  vindt de reclamebelasting op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u meestal eind februari via de post of e-mail. In 2022 krijgt u de aanslag eventueel later. Dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw pand.

Tarieven 2022

  • WOZ-waarde tot en met € 300.000,-: € 250,- per jaar
  • WOZ-waarde van € 300.000,- tot en met € 800.000,-: € 365,- per jaar 
  • WOZ-waarden hoger dan 800.000,-: € 500,- per jaar
Wat u moet weten
  • u betaalt reclamebelasting als u reclame maakt die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Dat kan een reclamebord op straat zijn of een naambord op de gevel. In de praktijk zijn dat alle winkels en bedrijven
  • de vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) beheert het ondernemersfonds. De leden van de vereniging bepalen met elkaar hoe zij het geld besteden. De belasting wordt niet gebruikt om het winkelgebied schoon, heel en veilig te maken. Deze taken voert de gemeente zelf uit
  • u betaalt per bedrijfspand. Heeft u meerdere panden, dan betaalt u dus meerdere keren reclamebelasting
  • meld bij de gemeente als u met uw bedrijf stopt. U krijgt de betaalde reclamebelasting over de resterende volle maanden van het belastingjaar dan terug

Als het pand leeg staat

Staat een winkel of bedrijfspand leeg maar is de reclame-uiting niet verwijderd? Dan betaalt de eigenaar van het pand de reclamebelasting. Behalve als het pand te koop of te huur staat. Dan vervalt de belastingplicht. U hoeft geen reclamebelasting te betalen als u de reclame-uiting van een leegstaand pand weghaalt.

Waar u reclamebelasting betaalt

Het gebied waarvoor reclamebelasting geldt, ligt tussen de Voorstraat West, Grote Spuistraat, Voorstraat Midden, Voorstraat Augustijn, Vriesestraat, Scheffersplein, Kolfstraat, Visstraat, Statenplein, Sarisgang, Statenplaats, Nieuwstraat, Achterom, Bagijnhof en de Johan de Wittstraat tot aan de Spuihaven. 

Een kaart van het heffingsgebied vindt u op de website van de POBD.

Betalen en bezwaar maken
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • kunt u als ondernemer de aanslag niet op tijd betalen en is ook gespreid betalen geen oplossing? Vraag dan een gesprek aan
  • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht