Logiesheffing

U draagt logiesheffing af als u exploitant bent van een hotel, camping, pension, bed and breakfast of andere accommodatie waar mensen overnachten. Dit heet ook wel: toeristenbelasting. U kunt deze heffing doorberekenen aan de klanten die bij u overnachten.

Gaat u overnachtingen tegen betaling aanbieden, dan moet u dat bij ons melden. Wij sturen u vervolgens ieder jaar in januari een aangifteformulier. Hierop geeft u aan hoeveel overnachtingen er het vorige jaar bij u zijn afgenomen. Op basis daarvan ontvangt u een aanslag.

Meldingsformulier logiesheffing (pdf)

Hoe het werkt

U stuurt het meldingsformulier naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Kosten

U betaalt op basis van het aantal overnachtingen dat de gasten in uw accommodatie verblijven. U betaalt een lager bedrag per jaar als u een standplaats verhuurt, bijvoorbeeld op een camping of jachthaven.

Tarieven logiesheffing 2022

  • per overnachting in accommodatie:  € 2,- per persoon
  • per overnachting op staanplaats of ligplaats: € 0,75 per persoon

Vooraf gesteld bedrag (forfait)

Maken gasten langdurig gebruik van een accommodatie of staan- of ligplaats? Dan kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U betaalt dan een vast bedrag in plaats van per overnachting. Voor meer informatie, bel 14 078.    

Uitzonderingen

In de volgende gevallen hoeft u geen logiesheffing te betalen als mensen bij u overnachten:

  • vrienden en familie logeren bij u thuis zonder te betalen
  • de personen die bij u overnachten zijn jonger dan 18 jaar
  • degene die bij u overnacht, woont in de gemeente Dordrecht en is hier ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • uw aanslag logiesheffing is in totaal minder dan € 200,-. U doet dan wel aangifte, maar krijgt een aanslag van € 0,-
Betalen en bezwaar maken

U maakt het bedrag zelf over via internetbankieren of overschrijvingsformulier van uw bank. Betaal uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die als dagtekening op uw aanslag staat.

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor logiesheffing. Lukt het u niet om in 1 keer te betalen? Neem dan telefonisch contact op via 14 078. Wij denken met u mee over een oplossing.

Betaalgegevens

  • IBAN van de gemeente Dordrecht: NL 51 BNGH 0285 1757 50
  • vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op uw aanslagbiljet

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht