Bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van de omgeving. Zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein. U betaalt een heffing aan de gemeente als u een bedrijfspand in zo'n gebied gebruikt. Dit heet een BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZ-stichting. De stichting kan hiermee de zone opknappen, schoonhouden en veilig maken.

U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal ontvangt u deze aanslag eind februari via de post of e-mail. In 2022 krijgt u de aanslag eventueel later. Dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

BIZ-zones

In Dordrecht betaalt u voor onderstaande ondernemersgebieden een BIZ-bijdrage. Op de websites van de BIZ-stichtingen vindt u contactgegevens en wat de stichting met het geld doet. De BIZ heeft een looptijd van 4 of 5 jaar. Daarna beslissen de ondernemers uit het gebied of ze de regeling willen verlengen.

Krabbepolder / Zeehaven (Zuid)

Louterbloemen / Duivelseiland        

Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck-West

Handelskade

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand en in welke bedrijfsinvesteringszone uw bedrijf zit.

Krabbepolder / Zeehaven (Zuid)

Tarieven BIZ-bijdrage 2021 Krabbepolder / Zeehaven (Zuid)

WOZ-waarde bedrijfspand

Kosten

€ 25.001,- t/m € 200.000,-

€ 150,-

€ 200.001,- t/m € 300.000,-

€ 300,-

€ 300.001,- t/m € 500.000,-

€ 475,-

€ 500.001,- t/m € 800.000,-

€ 750,-

€ 800.001,- t/m € 1.200.000,-

€ 1.000,-

€ 1.200.001,- t/m € 2.500.000,-

€ 1.250,-

€ 2.500.001,- t/m € 4.000.000,-

€ 1.575,-

€ 4.000.001,- t/m € 8.000.000,-

€ 1.900,-

meer dan € 8.000.000,-

€ 2.225,-

 

Louterbloemen / Duivelseiland

Tarieven BIZ-bijdrage 2021 Louterbloemen / Duivelseiland

WOZ-waarde bedrijfspand

Kosten

€ 25.001,- t/m € 150.000,-

€ 185,-

€ 150.001,- t/m € 300.000,-

€ 295,-

€ 300.001,- t/m € 500.000,-

€ 425,-

€ 500.001,- t/m € 1.000.000,-

€ 575,-

€ 1.000.001,- t/m € 5.000.000,-

€ 950,-

meer dan € 5.000.000,-

€ 2.000,-

 

Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck-West

Tarieven BIZ-bijdrage 2022 Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck-West

WOZ-waarde bedrijfspand

Kosten

€ 50.001,- t/m € 200.000,-

€ 150,-

€ 200.001,- t/m € 400.000,-

€ 300,-

€ 400.001,- t/m € 600.000,-

€ 450,-

€ 600.001,- t/m € 800.000,-

€ 600,-

800.001,- t/m € 1.000.000,-

€ 800,-

€ 1.000.001,- t/m € 2.000.000,-

€ 1.000,-

€ 2.000.001,- t/m € 4.000.000,-

€ 1.500,-

€ 4.000.001,- t/m € 8.000.000,-

€ 2.000,-

meer dan € 8.000.000,-

€ 2.500,-

 

Handelskade

Tarieven BIZ-bijdrage 2021 Handelskade

WOZ-waarde bedrijfspand

Kosten

€ 25.001,- t/m € 400.000,-

€ 800,-

€ 400.001,- t/m € 800.000,-

€ 1.100,-

€ 800.001,- t/m € 2.000.000,-

€ 1.700,-

meer dan € 2.000.000,-

€ 2.450,-

 

Wat u moet weten

U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfspand of bouwgrond gebruikt in een bedrijfsinvesteringszone. U betaalt voor het hele jaar. U krijgt geen geld terug als u in de loop van het jaar stopt met het pand of de grond te gebruiken.

Let op: staat een bedrijfspand op 1 januari leeg? Dan legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van het pand.

Betalen en bezwaar maken
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • kunt u als ondernemer de aanslag niet op tijd betalen en is ook gespreid betalen geen oplossing? Vraag dan een gesprek aan
  • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht