Huisvesting onderwijsvoorzieningen

De gemeente Dordrecht heeft zorgplicht voor de huisvesting van scholen:

 • (speciaal) basisonderwijs
 • (voorgezet) speciaal onderwijs
 • voorgezet onderwijs

Schoolbesturen waarvan het onderwijs in Dordrecht is gevestigd, kunnen huisvestingsvoorzieningen aanvragen. Hoe zij deze plicht uitvoeren staat beschreven in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs.

Afhandeling

Binnen 4 weken neemt het college van Burgemeester en Wethouders een besluit op uw (spoed)aanvraag. Voor alle andere voorzieningen neemt het college uiterlijk 31 december een besluit op uw aanvraag.

Online aanvragen

U doet de aanvraag online vóór 1 februari voor het volgende kalenderjaar. Bij uw aanvraag leest u precies wat u moet meesturen.

Huisvesting onderwijsvoorzieningen
Opgave gymnastiekruimte

Toekennen huisvestingsvoorziening

Alleen als de school in Dordrecht gevestigd is, kunnen schoolbesturen de volgende voorzieningen aanvragen voor alle onderwijssoorten:

 • nieuwbouw
 • vervangende bouw
 • uitbreiding
 • ingebruikneming
 • verplaatsing noodlokalen
 • terrein
 • medegebruik
 • herstel van constructiefouten
 • herstel of vervanging van schade in geval van bijzondere omstandigheden
 • eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
 • huur sportterrein (alleen voor voorgezet onderwijs)
Huisvesting onderwijsvoorziening via de post aanvragen

Jaarlijks voor 1 februari voor het volgende kalenderjaar. Een spoedaanvraag kunt u op elk gewenst moment aanvragen. U stuurt het volledig ingevulde formulier 'Aanvraag voorziening huisvesting onderwijs op naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Publieksaccommodaties onderwijshuisvesting
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraag Voorziening Onderwijshuisvesting (pdf, 79 kB)
Formulier Opgave gymnastiekruimte (pdf, 67 kB)

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over voorzieningen huisvesting onderwijs vult u het formulier in of u belt met het secretariaat van Cluster Publieksaccommodaties onderwijshuisvesting via het telefoonnummer 078 770 41 97.

Vragen aan het Cluster Publieksaccommodaties onderwijshuisvesting