Functies en nevenfuncties A.W. Kolff

Burgemeester sinds 13 september 2017

Nevenfuncties (allen onbezoldigd)

Aan het ambt gebonden

 • Voorzitter Drechtstedenbestuur
 • Voorzitter Drechtraad
 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Voorzitter Politie District Zuid-Holland Zuid
 • Vicevoorzitter Politie-eenheid Rotterdam
 • Lid van Raad van Commissarissen Veiligheidsregio ZHZ Investerings BV
 • Lid van Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Participatie BV
 • Lid Economic Board Zuid-Holland
 • Beschermheer Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij afd.Dordrecht
 • Beschermheer Stichting Dordt in Stoom
 • Beschermheer Stichting Dordtse Academie
 • Beschermheer Koninklijke Rederijkerskamer Inter Amicos
 • Comité van aanbeveling Stichting Bachfestival Dordrecht
 • Comité van aanbeveling Koninklijke Nederlandse Roei- en Zeilvereniging
 • Comité van aanbeveling Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzerziekenhuis
 • Comité van aanbeveling Stichting het Wiegje van Beatrijs Kinderdijk

Niet aan het ambt gebonden

 • Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC, 12.000 leden), sinds 2017 (Vice-voorzitter vanaf 2014)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nationaal Ouderenfonds, sinds 2017
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Fonds voor Verpleegkundigen, sinds 2011
 • Comité van aanbeveling Stichting Zikna, sinds 2012
 • Comité van aanbeveling Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal, sinds 2017

Enkele voormalige nevenfuncties

 • Informateur gemeente Lelystad (maart - april 2018)
 • Formateur Provincie Flevoland (april 2015 – mei 2015)
 • Informateur en formateur Gemeente Lelystad (maart 2014 – mei 2015)
 • Formateur Fusiegemeente Stichtse Vecht (november 2010 – januari 2011)
 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit Midden-Nederland (2015 – 2017)
 • Voorzitter Driehoek OM, politie en burgemeesters Basisteam Heuvelrug (5 gemeenten) (2012 - 2017)
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur, tevens portefeuillehouder internationaal en triple helix, Regio FoodValley (3 Utrecht en 5 Gelderland gemeenten) (2012 - 2017)
 • Lid Algemeen Bestuur, tevens lid commissie Financiën en Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Utrecht (2012 - 2017)
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur PAUW Bedrijven (sociale werkvoorziening 6 gemeenten), (2010 - 2012)
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Wethoudersvereniging, landelijk (2010 - 2012)
 • Vicevoorzitter Ondernemingsraad CMS Derks Star Busmann (2007)
 • Penningmeester Bestuur (Fiscus Primus Senaat) Utrechtsch Studenten Corps (USC) (1999 – 2000)
 • Voorzitter en/of lid van diverse commissies, besturen en adviesorganen USC (1995 - 2017)