Zorg en ondersteuning

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo). Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.

Logo Sociaal Wijkteam DordrechtSociaal Wijkteam

Om maatschappelijke ondersteuning aan te vragen, kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt. Het Sociaal Wijkteam is er voor Dordtenaren van iedere leeftijd. U kunt er terecht met vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.

U kunt bijvoorbeeld worden verwezen naar een vrijwilligersproject of een algemene voorziening in uw wijk. De oplossing hangt af van uw vraag én uw persoonlijke omstandigheden.

Maatwerkvoorzieningen

Het kan ook dat er meer aan de hand is en u een maatwerkvoorziening nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, rolstoelen, vervoer, woningaanpassingen, beschermd wonen en opvang. Voor meer informatie en het aanvragen van maatwerkvoorzieningen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Dienstencheque voor extra hulp in het huishouden

De Dienstencheque Drechtsteden is er voor 75-plussers, mantelzorgers en mensen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Met de dienstencheque kunt u huishoudelijke hulp kopen voor een speciaal tarief van € 6,50 per uur. Mantelzorgers krijgen vijf cheques gratis.

De dienstencheque is bedoeld voor extra hulp zoals ramen wassen, grote schoonmaak of begeleiding bij activiteiten. U kunt de dienstencheque aanschaffen tot 1 juli 2018 en verzilveren tot 1 januari 2019.

Meer informatie over de Dienstencheque Drechtsteden leest u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Daar kunt u de cheque ook aanvragen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Als u een pgb ontvangt, dan beheert de Sociale Verzekeringsbank uw budget en betaalt zij uw zorgverleners. U ontvangt het pgb niet op uw eigen rekening. Op de website Wmo Drechtsteden en bij op de pagina Jeugdhulp leest u meer over indicaties, voorzieningen en het persoonsgebonden budget. Ter informatie kunt u ook het overzicht van de tarieven Beschermd Wonen en Opvang teruglezen.

Tarieven Beschermd Wonen en Opvang 2018 (pdf, 239 kB)