Zorg en ondersteuning

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo). Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.

Hulp of ondersteuning nodig tijdens de coronacrisis? Bij deze organisaties in Dordrecht kunt u (telefonisch) terecht.

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland en heeft veel gevolgen op het openbare leven. Veel van de voorzieningen in Dordrecht waar u normaal kunt binnenlopen voor hulp of activiteiten, zijn gesloten. Gelukkig kunt u vaak wel telefonisch uw vragen stellen. Sommige voorzieningen zijn wel open.

In het overzicht met de belangrijkste inlooppunten en voorzieningen in Dordrecht ziet u waar u nu terecht kunt. Wij proberen dit overzicht zo actueel mogelijk te houden, maar de informatie kan in de tussentijd wijzigen.

Sociaal Wijkteam Logo Sociaal Wijkteam Dordrecht

Om maatschappelijke ondersteuning aan te vragen, kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt. Het Sociaal Wijkteam is er voor Dordtenaren van iedere leeftijd. U kunt er terecht met vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.

U kunt bijvoorbeeld worden verwezen naar een vrijwilligersproject of een algemene voorziening in uw wijk. De oplossing hangt af van uw vraag én uw persoonlijke omstandigheden.

Maatwerkvoorzieningen

Het kan ook dat er meer aan de hand is en u een maatwerkvoorziening nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, rolstoelen, vervoer, woningaanpassingen, beschermd wonen en opvang. Voor meer informatie en het aanvragen van maatwerkvoorzieningen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.