Deelname aan landelijke proef in aanpak van schulden

Er start een landelijke proef om mensen met schulden vroeg in beeld te krijgen en te helpen. Dordrecht is één van de tien gemeenten meedoet aan deze proef. De proef duurt vier jaar en start vanaf 1 januari 2022.

Het gaat om Dordtenaren die achterlopen met de betaling van gemeentebelastingen. Door deze achterstanden vroeg te ontdekken, kunnen we mensen eerder helpen. En kunnen we ook meer inwoners met schulden bereiken. 

Voor wie

Onder de gemeentebelasting vallen de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De proef is bedoeld voor mensen met achterstanden van meer dan €300. En op mensen die nog niet eerder bekend waren bij schuldhulpverlening.

Schulden eerder in beeld

'Vroegsignalering' van schulden is sinds dit jaar een wettelijke taak van gemeenten. Schuldeisers mogen hierdoor al informatie over betalingsachterstanden van inwoners uitwisselen met de gemeente. Denk hierbij aan informatie over huur, energie, drinkwater en de zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat in Dordrecht dus ook bij betalingsachterstanden op gemeentebelastingen.

Eerder hulp bieden

De wet biedt de mogelijkheid om door middel van deze proef signalen van onze eigen gemeentebelasting uit te wisselen. Hiermee kunnen we meer Dordtenaren op tijd bereiken en helpen bij het aanpakken van hun schulden. Nu melden inwoners zich vaak te laat. Dat betekent vaak dat de schuld al gestegen is tot tienduizenden euro’s.