Samen tegen armoede

Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Ook in Dordrecht is armoede helaas aan de orde van de dag. Met het programma 'Samen tegen armoede' willen we hier iets aan doen.

In Dordrecht wonen veel mensen met een laag inkomen. Zij kunnen elke maand maar net rondkomen en hebben een grote kans om in de problemen te raken. Een gedeelte van onze inwoners heeft te maken met (grote) schulden. Naar schatting is er bij 9.600 huishoudens in onze stad een risico op problematische schulden en bij 4.500 huishoudens is hier al sprake van. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met maatschappelijke organisaties in de stad een plan gemaakt om hier iets aan te doen: het programma Samen tegen Armoede. De nadruk ligt daarbij op:

1) Voorkomen en aanpakken van schulden
2) Goede start voor kinderen in armoede
3) Voorkomen en aanpakken van armoede bij werkende mensen (werkende minima)
4) Voorkomen en aanpakken van gezondheidsproblemen als gevolg van armoede en schulden
5) Betaalbaarheid energietransitie voor huishoudens met een klein inkomen

Foto spaarvarken