Samen tegen armoede

Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Ook in Dordrecht is armoede helaas aan de orde van de dag. Met het programma 'Samen tegen armoede' willen we hier iets aan doen.

In Dordrecht zijn veel mensen met een laag inkomen. Zij kunnen elke maand maar net rondkomen en hebben een grote kans om in geldproblemen te raken. Ook heeft een gedeelte van onze inwoners te maken met (grote) schulden. Naar schatting telt onze stad 9.600 huishoudens met een risico op problematische schulden en bij 4.500  huishoudens is hier al sprake van. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met maatschappelijke organisaties in de stad een plan gemaakt om hier iets aan te doen: het programma Samen tegen Armoede. De nadruk ligt daarbij op:

1) Voorkomen en aanpakken van geldproblemen
2) Goede start voor kinderen in armoede
3) Rondkomen met een klein inkomen (werkende minima)
4) Gezond leven met een klein inkomen
5) Vaste lasten blijven betaalbaar, ook met een klein inkomen

Foto spaarvarken