Rookvrije generatie

Rookvrij opgroeien. Dat moet voor elke kind vanzelfsprekend zijn. We zorgen daarvoor met een rookvrije omgeving. Zien roken, doet roken. Helaas kunnen nog steeds veel kinderen de verleiding niet weerstaan. Daarom maakt Dordrecht zoveel mogelijk plekken rookvrij. Met elkaar gaan we voor een rookvrije generatie.

Dat roken slecht is weten we allemaal. Inmiddels weten we ook hoe schadelijk meeroken is voor de gezondheid. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk plekken rookvrij te maken.

Scholen, schoolpleinen en speelplekken

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat in een zone rond een school, schoolplein of speelplek niet gerookt mag worden. Het rookvrij logo maakt dit duidelijk. Bij veel scholen en schoolpleinen is het logo al te vinden. Bij alle speelplekken in de stad komt het logo ook. In het kunstgras, met een plakker op asfalt, een tegel of met een bord.

Gemeentelijke gebouwen

Op 1 juli sluiten de rookruimtes in overheidsgebouwen. Dat is landelijk bepaald door de rijksoverheid. Dordrecht werkt eraan om ook buiten deze gebouwen een rookvrije zone in te stellen. Hiervoor is het nodig om artikel 5:37 in de APV aan te passen. Dit proces loopt nu.

Verenigingen

Buurt-, sport- en speeltuinverenigingen zijn ook plekken waar veel kinderen en jongeren komen. De verenigingen willen we enthousiast maken voor het rookvrij maken van hun club en de omgeving. Dat is niet altijd makkelijk. In Dordrecht zijn er al rookvrije sportvereniging en verenigingen die ermee bezig zijn. Dit filmpje over Dordrecht op de gezonde toer legt uit hoe belangrijk het is dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Wie ook aan de slag wil met een rookvrije vereniging kan contact opnemen met de GGD Zuid Holland Zuid. U kunt daar terecht met vragen en zij bieden ondersteuning.

Dordtse Preventieakkoord

Dordrecht werkt samen met verenigingen, instellingen en organisaties aan het verbeteren van gezondheid. In het Dordtse Preventieakkoord maken we met elkaar afspraken hoe wat dat doen. De rookvrije generatie is een van de thema's. Deelnemers van het preventieakkoord streven ernaar om een gezonde leefstijl voor iedereen een dagelijkse gewoonte te maken. Dat kan al met eenvoudige stappen en op veel gebieden. Bijvoorbeeld een buurt-, sport- of speeltuinvereniging die de omgeving rookvrij maakt. Wilt u ook meewerken aan een gezond Dordrecht? Neem dan contact op met Bas van der Heijden van de GGD b.van.der.heijden@ggdzhz.nl