Advies- en Meldpunt Jeugd

Sinds mei 2019 bestaat in Dordrecht het Advies- en Meldpunt Jeugd. Dit is opgericht om te signaleren waar de jeugdhulp in Dordrecht verbeterd kan worden. Op deze pagina leest u hier meer over.

Het Advies- en Meldpunt Jeugd signaleert structurele vraagstukken en brengt hierover een analyse met een advies uit aan het college en de gemeenteraad. De vraagstukken komen voort uit individuele meldingen bij het loket zelf of worden aangeleverd vanuit andere partijen, zoals het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid.

Waarvoor kunt u terecht bij het Advies- en Meldpunt Jeugd?

Als inwoner of hulpverlener kunt u bij het Advies- en Meldpunt Jeugd melden waar u tegenaan loopt. De leden van het meldpunt kunnen met u meedenken. Knelpunten kunnen ze meenemen in de adviezen aan de gemeente. Zij baseren hun adviezen aan de gemeente namelijk op voorbeelden uit de praktijk.

Het Advies- en Meldpunt Jeugd is geen cliëntondersteuning in de zin dat zij u begeleiden bij uw zorgvraag. Als een situatie vraagt om snel handelen schakelt het advies- en meldpunt Jeugd Dordrecht hiervoor met de noodzakelijke partijen. De leden van het meldpunt horen mensen aan, denken mee en melden knelpunten bij de gemeente. Ook hulpverleners kunnen die knelpunten aandragen.

Wie zitten er in het Advies- en Meldpunt?

Anke-Elze De Jong Rietstap en Kees Rovers zijn de leden van het Advies- en Meldpunt Jeugd. Zij hebben een overeenkomst met de gemeente, maar ze opereren zelfstandig en onafhankelijk. Zij hebben vanuit hun eigen expertise hetzelfde doel voor ogen: bijdragen aan gezond, veilig, kansrijk en met plezier opgroeien van alle jeugdigen in Dordrecht.

De focus van het loket ligt op (de toegang) tot jeugdhulp. Uiteraard is dit geen geïsoleerd onderwerp en kunnen hier ook signalen en adviezen voor bijvoorbeeld WMO en onderwijs uit voortkomen.

Hoe kunt u het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht bereiken?

U kunt de leden van het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht rechtstreeks bereiken, telefonisch of per mail. Dat kan eventueel ook anoniem. Uiteraard garanderen zij de privacy van de melder.

Pasfoto Kees Rovers Anke-Elze De Jong Rietstat

Kees Rovers: 06-53589542

E-mail

Anke-Elze De Jong Rietstap: 06-43484945

E-mail