Crisisnoodopvang Marconiweg

Dordrecht biedt van half juli tot uiterlijk 1 oktober crisisnoodopvang voor ongeveer 170 asielzoekers. Hiervoor gebruiken we de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils aan de Marconiweg.

Crisisnoodopvang houdt in dat we onderdak, eten, wifi en veiligheid bieden. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van dagbesteding. Er is voldoende personeel en beveiliging. Er wordt dag en nacht voor de asielzoekers gezorgd. 

Bedrijventerrein

Het pand aan de Marconiweg is in zeer korte tijd geschikt voor de tijdelijke noodopvang. Omdat het gebouw al eerder is gebruikt voor opvang, hoeft er niet veel te gebeuren. De locatie aan de Marconiweg is op bedrijventerrein Louterbloemen, de Westelijke Dordtse Oever. Het kan zijn dat dit voor meer drukte in de omgeving van het bedrijventerrein zorgt. Om hen rust en ruimte te geven, zorgen we met toezicht en bewaking voor de leefbaarheid en veiligheid voor hen én de omgeving. De bedrijven in de buurt zijn op de hoogte en hebben een contactpersoon waar zij terecht kunnen met vragen.

Hulp

Het Rijk heeft een dringende oproep gedaan om tijdelijke hulp te bieden bij de opvang van asielzoekers. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom op dit moment niet aan. Daardoor zijn er vaak geen slaapplaatsen meer voor asielzoekers. In het hele land wordt gewerkt aan hulp.

Vraag en antwoord

Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen.
 

 • Waarom moeten gemeenten het probleem van Rijksoverheid oplossen?

  De crisisnoodopvang aan de Marconiweg is bedoeld voor asielzoekers waarvoor in Ter Apel op dit moment geen ruimte is. Het organiseren van opvang voor asielzoekers is een taak van het Rijk. Het Rijk heeft aan alle 25 Veiligheidsregio’s in het land gevraagd voor een periode van 3 maanden (1 juli tot 1 oktober) zorg te dragen voor crisisnoodopvang voor asielzoekers. Dit komt omdat er in Ter Apel geen ruimte is om ze op te vangen. 

  Dordrecht verzorgt 170 crisisnoodopvangplaatsen voor de periode tot 1 oktober. En daarmee stopt op 1 oktober ook de inzet in de vorm van crisisnoodopvang van de gemeente Dordrecht. Het Rijk neemt daarna de taak weer over. 

 • Waarom moet Dordrecht asielzoekers ontvangen?

  In Ter Apel is het overvol. Mensen hebben geen slaapplaatsen en moeten buiten slapen. We willen de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen door slaapplaatsen aan te bieden. Daarom vangen wij, op verzoek van het Rijk,  tijdelijk 170 asielzoekers op.

 • Waar gaan de asielzoekers na 1 oktober heen?

  We verzorgen 170 crisisnoodopvangplaatsen voor de periode tot 1 oktober 2022. En daarmee stopt op 1 oktober ook de inzet in de vorm van crisisnoodopvang. Het Rijk neemt daarna de taak weer over. Waar de asielzoekers na 1 oktober heen gaan, ligt aan het kabinet en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

 • Waarom is er gekozen voor het kantoorpand op de Marconiweg?

  Het gebouw is anderhalf jaar in gebruik geweest als nachtopvang om de overloop vanuit het Kromhout op te vangen vanwege de Covid-19 pandemie. Hierdoor hoefde er niet veel te gebeuren om het gebouw gebruiksklaar te maken. Het is een tijdelijke oplossing, het pand is geen structurele oplossing voor noodopvang.