Bijeenkomst Veilige School

Op woensdag 13 november 2019 organiseert de gemeente Dordrecht samen met de GGD ZHZ de bijeenkomst 'Veilige School' over digitaal kinderlokken (grooming), sexting en online pesten.

Digitaal kinderlokken (grooming), sexting, online pesten; er is een grote kans dat leerlingen hier mee te maken hebben of krijgen. Op woensdag 13 november 2019 nemen verschillende sprekers u mee in bovenstaande onderwerpen tijdens de conferentie "Veilige School'. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Dordrecht en de GGD ZHZ om leerkrachten en ondersteunend personeel, managers en beleidsmakers in het VO en MBO handvatten te bieden hoe zij met deze onderwerpen in de klas en op school om kunnen gaan.

Programma

12.00 - 13.00 uur - Inloop en lunch met burgemeester Wouter Kolff

13.00 - 13.15 uur - Plenaire opening door wethouder Peter Heijkoop

13.15 - 14.00 uur - Introductie met inkijkje in de digitale jeugdcultuur door dr. Justine Pardoen, Bureau Jeugd & Media

14.00 - 14.45 uur - Workshops

15.00 - 15.45 uur - Workshops

16.00 - 16.30 uur - Theater

16.30 - 17.00 uur - Borrel en netwerken

Waar en wanneer?

De conferentie Veilige School vindt plaats op woensdag 13 november 2019 in het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht aan de Spuiboulevard 300. De middag start om 12.00 uur met een lunch. Het officiële programma begint om 13.00 uur.

Informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden door hier het aanmeldformulier in te vullen. Let op: Met het invullen van het aanmeldformulier gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor de conferentie verwerken. Na de conferentie worden deze gegevens vernietigd.

Workshops

1. Seks en invloed van de groep

Spreker: Jacqueline Kleijer, Bureau Jeugd & Media

Wat is sexting precies? En hoe ga je ermee om? Wat maken jongeren online mee aan seksuele ervaringen? Jacqueline Kleijer weet wat werkt en wat niet, op basis van haar ervaring met het werken met slachtoffers. Ze zoomt in op de rol van het (online) groepsproces. In groepen (schoolklassen) kun je heel goed preventief werken, bijvoorbeeld met gastlessen die zij zelf ook geeft. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met een werkvorm die zij ook in haar gastlessen toepast.

2. Online grensoverschrijding en strafbaarheid

Spreker: Kristian Harmelink, Bureau Jeugd & Media

Jongeren zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun ontwikkelingstaak. Dat doen ze dus ook online waar ze vele uren doorbrengen in contact met anderen. De grenzen van de moraal hebben in hun kielzog de grenzen van de wet. In deze workshop krijgt u inzicht in de strafbaarheid van online grensoverschrijdend gedrag en hoe jongeren zowel dader als slachtoffer kunnen zijn. Kristian deelt zijn ervaringen na 16 jaar als jeugdagent waarbij hij de deelnemers prikkelt om na te denken over de beste aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

3. Dialoog onder druk

Spreker: Leon Meijs, Stichting School & Veiligheid

Moeilijke en gevoelige maatschappelijke onderwerpen in een groep bespreken vraagt om sociale, pedagogische en didactische vaardigheden. Hoe gaat een professional in het onderwijs om met jongeren die heftige standpunten innemen of zelfs haatdragende meningen zijn toegedaan? In deze workshop laat Leon u ervaren welke belemmeringen bij professionals spelen in het bespreekbaar maken van maatschappelijke (beladen) onderwerpen. U ervaart welke kloof er is tussen de wereld van professionals en de wereld van jongeren en hoe professionals momenten van onbegrip of afwijzing en confrontatie kunnen gebruiken om voeding te geven aan eerste begrip, acceptatie en/of respect. Kortom, hoe voer je een dialoog onder druk? 

beeldmerk veilige school 2019