Wet voorkeursrecht gemeenten

Wilt u een stuk grond kopen of verkopen? Houd er dan rekening mee dat op sommige stukken grond een aanwijzing rust op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent dat als een eigenaar zijn grond wil verkopen, hij die eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden.

Procedure

Is uw onroerende zaak belast met een aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten? En wilt u uw onroerende zaak (grond en soms een woning) verkopen? Dan biedt u deze als 1e schriftelijk te koop aan, aan de gemeente. In de brief zet u de volgende gegevens:

  • de kadastrale aanduiding
  • de grootte van de percelen volgens de kadastrale registratie
  • de grootte van een perceelsgedeelte, als het gaat om een deel van een onroerende zaak
  • de namen van de eigenaren van de onroerende zaken

U stuurt de brief naar:

Gemeente Dordrecht
Ter attentie van Cluster Stad, afdeling Grondzaken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Nadat de gemeente uw brief heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken na ontvangst van uw aanbieding krijgt u van de gemeente bericht of zij de onroerende zaak wil kopen. Als de gemeente uw onroerende zaak wil kopen, gaat u met de gemeente onderhandelen over de koopprijs. Als de gemeente uw onroerende zaak niet wil kopen, dan mag u deze gedurende 3 jaar aan een ander verkopen.

Bezwaar maken

Een besluit tot aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt 2 keer bekend gemaakt: na het collegebesluit en na het raadsbesluit. Belanghebbenden worden daarbij op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken of om bezwaar te maken. Daarna wordt de aanwijzing steeds automatisch verlengd. Tegen deze verlenging kunt u geen bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bel dan de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken via telefoonnummer 078 770 82 24.