Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening

1e aanpassing open om uw mening te geven (inspraak)

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019 de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019 (hierna Huisvestingsverordening) vastgesteld. In de Huisvestingsverordening staan regels over 

  • het krijgen van een voorrangsverklaring
  • de toegang tot de woningen die er zijn (woningmarkt)
  • het veranderen van de woonruimtevoorraad

Nieuwe inzichten en nieuwe wet- en regelgeving vragen om een aanpassing van de Huisvestingsverordening op onderdelen. 

Meer informatie in de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht, 1e aanpassing (pdf, 1.081 kB).

De uitleg op de wijzigingen kunt u aanvragen via e-mail.

Inleveren zienswijze (uw mening)

Van 13 oktober 2021 tot en met 24 november 2021 kunt u reageren op de aangepaste voorstellen. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te leveren. Dat kan op 2 manieren: 

  • schriftelijk: u stuurt uw reactie naar het college van B&W, t.a.v. mevrouw S. Kaarsgaren, Postbus 8, 3300 AA, Dordrecht. U schrijft erbij ‘Zienswijze Huisvestingsverordening’
  • mondeling: u maakt een afspraak met mevrouw S. Kaarsgaren. U stuurt haar hiervoor een e-mail vóór 15 november 2021